- 35 praktiska affärshändelser i ditt UF-företag -

Ett UF-företag kan inte momsregistreras. Det innebär att momsen blir en kostnad när du köper saker och en intäkt när du säljer företagets produkter.

Det innebär vidare att företaget får behålla mellanskillnaden mellan utgående [försäljning] och ingående [inköp] moms. En bra affär med andra ord.

annonsering

Start UF väljer att satsa på en liten annons i tidningen - Vi i villa, som har en upplaga på ca 500 000 tidningar. Fakturan som anländer är på 1 200 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   1 200,00
5910   Annonsering 1 200,00  

arbetskläder

Företaget erhåller en faktura för 3 stycken tryckta T-shirts som ska användas på den kommande mässan. Fakturan som anländer är på 600 kr inklusive moms. Tee AB ger 30 dagars kredit.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   600,00
5840   Arbetskläder 600,00  

biljetter för transport

Gina ska besöka en leverantör i Båstad och tar därför ut 100 kr från kassan. En tur och returbiljett, Helsingborg-Båstad, kostar 82 kr inklusive moms.

När Gina kommer hem lägger hon de återstående 18 kronorna i kassan och sätter in de två tågbiljetterna i företagets bokföringspärm.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   82,00
5810   Biljetter [reskostnader] 82,00  

eget uttag

Emil tar ut 118 kr från företagets kassa. Pengar har han tidigare lånat ut till företaget när han betalade för sin resa till årets kick-off [egen insättning].

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   118,00
2013   Eget uttag, Emil 118,00  

egen insättning

Paula & Gina var på Interflora och köpte några gröna växter som ska pryda kontoret de närmaste månaderna. De fick betala 424 kr för blommorna.

Eftersom de gömt att ta ut pengar från företagets kassa fick de lägga ut egna pengar. Båda tjejerna betalade vars 212 kr med sina privata bankkort.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2028   Egen insättning, Paula   212,00
2038   Egen insättning, Gina   212,00
5810   Biljetter [reskostnader] 424,00  

facklitteratur

Det bästa sättet att skapa det bästa teamet är via kontinuerlig fortbildning. Start UF köper tre böcker på cdon.com som alla medarbetare ska läsa. Fakturan är på 638 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   638,00
6970   Facklitteratur 638,00  

försäljning, kontant

Start UF har sålt sina första produkter kontant, 540 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 540,00  
3010   Försäljning - privat   540,00

försäljning på kredit

Företagets telefonkampanj mot lokala företag har genererat den första kunden, Dahlboms Svets & Plåt AB. VD:n är musiknörd och diggar jazz. Emil skriver ut företagets första faktura på 16 CD-ställ á 180 kr, totalt 2 880 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1510   Kundfordringar 2 880,00  
3011   Försäljning - företag   2 880,00

försäljning på mässa

När Start UF ställer ut på en liten musikmässa i Lund har de ett mässerbjudande. Mässbesökarna kan köpa ett CD-ställ för 105 kr. De säljer 62 CD-ställ för totalt 6 510 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 6 510,00  
3012   Försäljning - mässor   6 510,00

försäljning, sponsring

Emil's pappa väljer att sponsra Start UF med 2 000 kr som förs över till företagets bankkonto.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 2 000,00  
3016   Försäljning - sponsring   2 000,00

 

Två veckor senare väljer Emil's pappa att sponsra Start UF med 20 timmar webbutveckling. Eftesrom Emil's pappas företag erhåller fakturan måste Start UF använda sig av en bokföringsorder när de registrerar affärshändelsen.

 

Konto   Namn Debet Kredit
3016   Försäljning - sponsring   10 000,00
5915   Webbplates [hemsidor] 10 000,00  

hemsida webbplats

hemsida

Företaget har valt att köpa domännamnet www.startuf.se och att lägga upp sin webbplats på www.one.com. De får betala i förskott via företagets bank.95 kr + 25% moms = 119 kr
259 kr + 25% moms = 323 kr

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   442,00
5915   Webbplats [hemsidor] 323,00  
6230   Datorkommunikation 119,00  

inbetalning, kontant

Gina har varit på släktkalas och sålt 12 CD-ställ á 120 kr. Totalt
1 440 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 1 440,00  
3010   Försäljning - privat   1 440,00
inbetalning, kundfordringar

Dahlboms Svets & Plåt AB betalar sin faktura, 2 880 kr, efter 28 dagar och pengarna sätts in på Start UF:s checkräkningskonto.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 2 880,00  
1510   Kundfordringar   2 880,00
kick-off

Alla företagets medarbetare åker gemensamt ned till årets kick-off i Malmö. Biljetterna på Skånetrafiken kostar 59 kr inklusive moms, enkel resa, totalt 3 x 118 kr = 354 kr tur och retur.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2018   Egen insättning, Emil   118,00
2028   Egen insättning, Paula   118,00
2038   Egen insättning, Gina   118,00
5810   Biljetter [reskostnader] 354,00  

kontorsmaterial

Paula tar ut pengar från företagets kassa och köper två pärmar för 48 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   48,00
6110   Kontorsmaterial 48,00  

kundfordringar

Start UF har sålt 10 st CD-ställ á 180 kr inklusive moms till en lokal inredningsbutik. Start UF skriver ut och skickar en faktura på 1 800 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1510   Kundfordringar 1 800,00  
3011   Försäljning - företag   1 800,00

mobiltelefon

Enligt företagets handlingsplan ska Start UF ringa 200 lokala företag för att få dem att köpa julgåvor till sina anställda.

Emil tar ut pengar från kassan och går till Telia för att köpa ett kontantkort för 300 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   300,00
6212   Mobiltelefon 300,00  

montermaterial till mässa

En monter ska väcka uppmärksamhet med både färger och budskap. Start UF köper tapeter, färg och annat material för att inreda en grym monter.

Allt material kostar 2 350 kr inklusive moms. Pengarna tas från företagets kassa.

 

Konto Namn Debet Kredit  
1910 Kassa   2 350,00  
5940 Utställningar & mässor 2 350,00    
 

mässavgift, förskott

Start UF betalar en mässavgift i förskott, 300 kr. Pengarna förs över [gireras] från företagets bankkonto till mässarangören.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   300,00
1480   Förskott till leverantörer 300,00  

mässavgift, förbrukning

Samma dag som mässan är genomförd förbrukas mässkostnaden och företaget bokar bort förskottet till konto 594o utställningar och mässor..

 

Konto   Namn Debet Kredit
1480   Förskott till leverantörer   300,00
5940   Utställningar & mässor 300,00  

papper till skrivare

Start UF köper in tjockare papper kontant som de ska skriva ut sin affärsplan på, 200 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   200,00
6110   Kontorsmaterial 200,00  

porto frimärken

Start UF:s nya marknadskampanj innebär att de ska skicka ut brev till ortens företag. Brevet ska endast vara "skrivet" med symboler. Frimärken [porto] köps in kontant för 1 650 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   1 650,00
6250   Porto 1 650,00  

pärmar

Företaget behöver ett antal nya Jopa-pärmar. De erhåller en faktura från ortens bokhandel, 285 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   285,00
6110   Kontorsmaterial 285,00  

registreringsavgift

Start UF betalar 300 kr i registreringsavgift. Gina väljer att lägga ut privata pengar som hon senare planerar att få tillbaka när de sålt riskkapital till externa intressenter.

I BAS-planen heter konto 6991 "övriga externa kostnader, avdragsgilla". Du använder samma kontonummer men döper om kontot till "Registrering UF".

 

Konto   Namn Debet Kredit
2018   Egen insättning, Gina   300,00
6991   Registrering UF 300,00  

 

I ett annat UF-företag satsade alla tre medarbetare vars 100 kr av sina sin aprivata pengar. Då bokförs det så här.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2018   Egen insättning, Anna   100,00
2028   Egen insättning, David   100,00
2038   Egen insättning, Farid   100,00
6991   Registrering - UF 300,00  

representation

Regler för representation är hyfsat krångliga och många riktiga företagare använder de fel. Du får inte representera i ett UF-företag.

Du får dock lov att köpa kaffe och kakor när företaget håller sin årsstämma och avvecklar företaget i maj månad. Företaget får göra avdrag för max 75 kr inklusive moms/person.

riskkapital, delägare

Varje medarbetare måste köpa riskkapital i sitt eget företag för minst 10 kr och max 250 kr. Gina för över 250 kr från sin privata Internetbank till företagets checkräkningskonto.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 250,00  
2082   Riskkapital - delägare   250,00

riskkapital, externt

Företaget för lov att sälja riskkapital till externa personer för max 250 kr per person. Det sammanlagda riskkapitalet får totalt uppgå till 10 000 kr.

Paulina Wångklev väljer att satsa 250 kr i Start UF. Paulina för över pengarna från hennes Internetbank till Start UF:s bank [checkräkningskonto].

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 250,00  
2081   Riskkapital - externt   250,00
utbetalning från kassan

Emil gör en kontant utbetalning med pengar från företagets kassa. Start UF ska åka på en minimässa i Stockholm. Biljetterna kostar 1 620 kr för alla tre medarbetare tur och retur.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   1 930,00
5810   Biljetter [reskostnader] 1 930,00  

utbetalning, från bankkonto

Start UF anmäler sig till en minimässai Stockholm som kostar 800 kr i registreringavgift. Paula för över pengarna från företagets Internetbank.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   800,00
1480   Förskott till leverantörer 800,00  

utbetalning, leverantörer

Företaget har tidigare erhållit en faktura från sin leverantör i Riga i Lettland. Idag betalar de sin skuld, 8 850 kr, via företagets Internetbank.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   8 850,00
2440   Leverantörsskulder 8 850,00  

varuinköp, kontant

Företaget har hittat några intressanta etiketter som ska pryda CD-stället. Emil tar ut 517 kr från kassan och köper 1 000 etiketter.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   517,00
4010   Varuinköp 517,00  

varuinköp, på kredit

Företagets CD-ställ deluxe står på en 5 cm tjock granitplatta från Bohuslän. Grustaget skickar en faktura, 12 840 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   12 840,00
4010   Varuinköp 12 840,00  

varuprover

Start UF har köpt in speciella varuprover som ska ges bort i marknadsföringssyfte. Fakturan som anländer är på 3 630 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   3 630,00
5960   Varuprover 3 630,00  

årsstämma

Tiden går alldeles för fort när du har roligt. Det är dags för Start UF att avveckla sitt företag.

Företaget har kallat till årsstämma och bjuder sina 12 risk kapitalister på fika. Emil har tagit ut pengar från kassan för att handla kaffebönor och sju sorters kakor, 190 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   190,00
6451   Årstämma, avdragsgillt 190,00  

överföring, kassa till bank

När företaget ställde ut på en årligt återkommande julmässa sålde de 130 organiska CD-ställ för 150 kr/st, totalt 19 500 kr..

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 19 500,00  
3012   Försäljning - mässa   19 500,00

 


Dagen efter för Emil över dagskassan från gårdagens försäljning till företagets bankkonto.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   19 500,00
1930   Checkräkningskonto 19 500,00  
 

bokföring »

« bokföringsexempel

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »

 

övningsuppgifter »