"When life puts you in tough situations, dont' say why me? Just say - try me"
- Just saying
 
 

grundbegrepp; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

Ekonomi är som ett nytt språk. Du måste behärska begreppen annars förstår du inte. Redovisningens grundbegrepp är nödvändiga för att ha full koll på företagets ekonomi.

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #1, påläggs- & marginalmomsgrundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #1, påläggs- & marginalmoms - övningsuppgift #1; påläggs- & marginalmoms »

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #2, grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #1, påläggs- & marginalmoms - övningsuppgift #2; påläggs- & marginalmoms »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #3, utgift & utbetalning - övningsuppgift #3; utgift & utbetalning »

Läs mer! grundbegrepp, uppgift #4, utgift & utbetalning - övningsuppgift #4; utgift & utbetalning »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #5, inkomst & inbetalning - övningsuppgift #5; inkomst & inbetalning »

Läs mer! grundbegrepp, uppgift #6, inkomst & inbetalning - övningsuppgift #6; inkomst & inbetalning »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #7, datum – utgift & utbetalning - övningsuppgift #7; datum - utgift & utbetalning »

Läs mer! grundbegrepp, uppgift #8, datum – utgift & utbetalning - övningsuppgift #8; datum - utgift & utbetalning »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #9, datum – inkomst & inbetalning - övningsuppgift #9; datum - inkomst & inbetalning »

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #10, datum – inkomst & inbetalning - övningsuppgift #10; datum inkomst & inbetalning »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #11, är moms 0,20 eller 0,25 - övningsuppgift #11; är moms 0,20 eller 0,25 »

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #12, är moms 0,20 eller 0,25 - övningsuppgift #12; är moms 0,20 eller 0,25 »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #13, utgift + moms = utbetalning - övningsuppgift #13; utgift + moms = utbetalning »

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #14, utgift + moms = utbetalning - övningsuppgift #14; utgift + moms = utbetalning »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #15, inkomst + moms = inbet - övningsuppgift #15; inkomst + moms = inbet »

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #16, inkomst + moms = inbet - övningsuppgift #16; inkomst + moms = inbet »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #17, datum för utgift & utbet - övningsuppgift #17; datum för utgift & utbet »

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #18, datum för utgift & utbet - övningsuppgift #18; datum för utgift & utbet »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #19, datum för inkomst & inbet - övningsuppgift #19; datum för inkomst & inbet »

Läs mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #20, datum för inkomst & inbet - övningsuppgift #20; datum för inkomst & inbet »

 

Läs mer! grundbegrepp, facit, nivå E - grundbegrepp - facit; nivå E »

grundbegrepp; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

 

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #21, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #21; inkl. eller exkl. moms »

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #22, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #22; inkl. eller exkl. moms »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #23, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #23; inkl. eller exkl. moms »

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #24, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #24; inkl. eller exkl. moms »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #25, olika grundbegrepp - övningsuppgift #25; olika grundbegrepp »

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #26, olika grundbegrepp - övningsuppgift #26; olika grundbegrepp »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #27, kostnad & intäkt - övningsuppgift #27; kostnad & intäkt »

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #28, kostnad & intäkt - övningsuppgift #28; kostnad & intäkt »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #29, kostnad & intäkt - övningsuppgift #29; kostnad & intäkt »

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #30, kostnad & intäkt - övningsuppgift #30; kostnad & intäkt »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #31, blandade grundbegrepp - övningsuppgift #31; blandade grundbegrepp »

 

Läs mer! grundbegrepp, facit, nivå C - grundbegrepp - facit; nivå C »

grundbegrepp; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

 

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #41, övningsuppgift #41, blandade begreppgrundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #41, övningsuppgift #41, blandade begrepp - övningsuppgift #41; blandade begrepp »

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #42, utgift, utbetalning & kostnad - övningsuppgift #42; utgift, utbetalning & kostnad »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #43, övningsuppgift #43, fakturadatum - övningsuppgift #43; fakturadatum »

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #44, övningsuppgift #44, inköp & försäljning - övningsuppgift #44; inköp & försäljning »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #45, när inträffar grundbegrepp - övningsuppgift #45; när inträffar grundbegrepp »

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #46, olika affärshändelser - övningsuppgift #46; olika affärshändelser »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #47, blandade begrepp - övningsuppgift #47; blandade begrepp »

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #48, utgift, utbetalning & kostnad - övningsuppgift #48; utgift, utbetalning & kostnad »

 

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #49, försäljning & inköp - övningsuppgift #49; försäljning & inköp »

Läs mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #50, försäljning - övningsuppgift #50; försäljning »

 

Läs mer! grundbegrepp, facit, nivå A - grundbegrepp - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; grundbegrepp - fakta & exempel; grundbegrepp »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - löpande bokföring - övningsuppgifter; löpande bokföring »

 

Läs mer! övningsuppgifter - speciella händelser - övningsuppgifter; speciella händelser »

 

Läs mer! övningsuppgifter - t-konton - övningsuppgifter; t-konton »

 

Läs mer! övningsuppgifter - övrigt inom bokföring - övningsuppgifter; övrigt inom bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

bokföringsexempel »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »