"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

kontoplan; bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen
på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan, bokföring - kontoplan; bokföring »

rätta fel
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  r ä t t a  f e l 

Att träna på att korrigera felaktigheter ökar din förståelse för,

 • Grundläggande begrepp
 • Kontotyper
 • Kontoklasser
 • Redovisningstekniska sammanhang

 

Läs mer! rätta fel, nivå E, uppgift #1 - övningsuppgift #1 »

Läs mer! rätta fel, nivå E, uppgift #2 - övningsuppgift #2 »

 

Läs mer! rätta fel, facit, nivå E - övningsuppgift - rätta fel, facit, nivå E »

 

Läs mer! rätta fel, nivå C, uppgift #11 - övningsuppgift #11 »

Läs mer! rätta fel, nivå C, uppgift #12 - övningsuppgift #12 »

 

Läs mer! rätta fel, facit, nivå C - övningsuppgift - rätta fel - facit; nivå C »

glostest
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Redovisning har ett eget språk, ett språk som är nytt för dig. När du kan orden inom området kan du inte bara ämnet utan du kommer även att förstå det.

 

Läs mer! glostest - övningsuppgift - glostest »

Läs mer! glostest; facit - övningsuppgift - glostest facit; nivå E »

rätt eller fel; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  r ä t t  e l l e r  f e l

Bli säker på alla grundbegrepp. Träna upp begrepp inom,

 • Affärshändelser
 • Bokföring
 • Grundläggande begrepp

 

Läs mer! rätt eller fel, grundläggande begrepp - övningsuppgift; grundläggande begrepp »

Läs mer! rätt eller fel, affärshändelser - övningsuppgift; affärshändelser »

 

Läs mer! rätt eller fel, bokföring - övningsuppgift; bokföring »

Läs mer! rätt eller fel, lagar - övningsuppgift; lagar »

 

Läs mer! rätt eller fel, moms - övningsuppgift; moms »

bokföring i text
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Att träna på att beskriva affärshändelser i text ökar din förståelse för,

 • Grundbegreppen betydelse.
 • Specifika moment.
 • Redovisningstekniska sammanhang.

 

Läs mer! övningsuppgift - bokföring i text, nivå E - övningsuppgift - bokföring i text; nivå E »

Läs mer! övningsuppgift - bokföring i text, nivå E - övningsuppgift - bokföring i text; nivå E »

 

Läs mer! övningsuppgift - bokföring i text, nivå C - övningsuppgift - bokföring i text; nivå C »

Läs mer! övningsuppgift - bokföring i text, nivå C - övningsuppgift - bokföring i text; nivå C »

 

Läs mer! övningsuppgift - bokföring i text, nivå A - övningsuppgift - bokföring i text; nivå A »

Läs mer! övningsuppgift - bokföring i text, nivå A - övningsuppgift - bokföring i text; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; löpande bokföring - fakta & exempel; löpande bokföring »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - grundbegrepp - övningsuppgifter; grundbegrepp »

 

Läs mer! övningsuppgifter - övrigt inom bokföring - övningsuppgifter; löpande bokföring »

 

Läs mer! övningsuppgifter - speciella händelser - övningsuppgifter; speciella händelser »

 

Läs mer! övningsuppgifter - t-konto - övningsuppgifter; t-konto »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

bokföringsexempel »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »