"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

kontoplan, bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan, bokföring - kontoplan, bokföring »

speciella händelser, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Före du börjar träna på speciella händelser måste du vara säker på vanlig löpande bokföring [debet & kredit]. Du måste klara av att bokföra olika leverantörsskulder med moms och olika kundfordringar med moms.

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #1, beräkna ränta på lånberäkna ränta på lån - övningsuppgift #1, beräkna ränta på lån »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #2, inventariernas bokförda värde - övningsuppgift #2, inventariernas bokförda värde »

 

Läs mer! speciella händelser,  nivå E, övningsuppgift #3, införsel från länder inom EU - övningsuppgift #3, införsel från länder inom EU »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #4, befarade kundförluster - övningsuppgift #4, befarade kundförluster »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #5, kreditfakturor är minusfakturor - övningsuppgift #5, kreditfakturor är minusfakturor »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #6, lämnade kassarabatter - övningsuppgift #6, lämnade kassarabatter »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #7, import från länder utanför EU - övningsuppgift #7, import från länder utanför EU »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #8, erhållna kassarabatter - övningsuppgift #8, erhållna kassarabatter »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #9, beräkna dröjsmålsräntor - övningsuppgift #9, beräkna dröjsmålsräntor »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #10, konstaterade kundförluster - övningsuppgift #10, konstaterade kundförluster »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #11, butik - kontant försäljning & med kort - övningsuppgift #11, kontant försäljning & med kort »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #12, beräkna och bokföra ränta - övningsuppgift #12, beräkna och bokföra ränta »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #13, import från länder utanför EU - övningsuppgift #13, import från länder utanför EU »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #14, erhållna kassarabatter - övningsuppgift #14, erhållna kassarabatter »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #15, befarade kundförluster - övningsuppgift #15, befarade kundförluster »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #16, konstaterade kundförluster - övningsuppgift #16, konstaterade kundförluster »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #17, beräkna dröjsmålsräntor - övningsuppgift #17, beräkna dröjsmålsräntor »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #18, lämnade kassarabatter - övningsuppgift #18, lämnade kassarabatter »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #19, införsel från länder inom EU - övningsuppgift #19, införsel från länder inom EU »

Läs mer! speciella händelser, nivå E, övningsuppgift #20, butik - presentkort & årsavgift - övningsuppgift #20, butik - presentkort & årsavgift »

 

Läs mer! speciella händelser, facit, nivå E - speciella händelser, facit, nivå E »

speciella händelser, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

 

 

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #21, erhållen kassarabatt - övningsuppgift #21, erhållen kassarabatt »

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #22, befarad kursförlust - övningsuppgift #22, befarad kursförlust »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #23, dröjsmålsränta - övningsuppgift #23, dröjsmålsränta »

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #24, lämnad kassarabatt - övningsuppgift #24, lämnad kassarabatt »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #25, införsel från EU - övningsuppgift #25, införsel från EU »

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #26, import från land utanför EU - övningsuppgift #26, import från land utanför EU »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #27, konstaterad kundförlust - övningsuppgift #27, konstaterad kundförlust »

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #28, bokfört värde - övningsuppgift #28, bokfört värde »

 

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #29, rätt eller fel - övningsuppgift #29, rätt eller fel »

Läs mer! speciella händelser, nivå C, övningsuppgift #30, upplupen ränta - övningsuppgift #30, upplupen ränta »

 

Läs mer! speciella händelser, facit, nivå C - speciella händelser, facit, nivå C »

 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; speciella affärshändelser - fakta & exempel; speciella affärshändelser »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - löpande bokföring - övningsuppgifter - löpande bokföring »

 

Läs mer! övningsuppgifter - grundbegrepp - övningsuppgifter - grundbegrepp »

 

Läs mer! övningsuppgifter - t-konton - övningsuppgifter - t-konton »

 

Läs mer! övningsuppgifter - övrigt inom bokföring - övningsuppgifter - övrigt inom bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

bokföringsexempel »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »