"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

kontoplan, bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan, bokföring - kontoplan, bokföring »

t-konto, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Övningsuppgifter med diverse kontanta affärshändelser utan moms och med moms. Du får bekanta dig med både resultat- och balansräkning på t-konto och testa att göra enkla bokslut.

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #1, konteringsrutor vs t-konton - övningsuppgift #1, konteringsrutor vs t-konton »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #2, konteringsrutor vs t-konton - övningsuppgift #2, konteringsrutor vs t-konton »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #3, konteringsrutor vs t-konton - övningsuppgift #3, konteringsrutor vs t-konton »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #4, t-konton vs konteringsrutor - övningsuppgift #4, t-konton vs konteringsrutor »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #5, t-konton och årets resultat - övningsuppgift #5, t-konton och årets resultat »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #6, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #6, kontanta händelser, ej moms »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #7, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #7, kontanta händelser, ej moms »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #8, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #8, kontanta händelser, ej moms »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #9, t-konton och årets resultat - övningsuppgift #9, t-konton och årets resultat »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #10, RR & BR på t-konton - övningsuppgift #10, RR & BR på t-konton »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #11, inköp & försäljning, ej moms - övningsuppgift #11, inköp & försäljning, ej moms »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #12, inköp & försäljning med moms - övningsuppgift #12, inköp & försäljning med moms »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #13, inköp & försäljning med moms - övningsuppgift #13, inköp & försäljning med moms »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #14, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #14, kontanta händelser, ej moms »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #15, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #15, kontanta händelser, ej moms »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #16, enkelt bokslut utan moms - övningsuppgift #16, enkelt bokslut utan moms »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #17, enkelt bokslut, ej moms - övningsuppgift #17, enkelt bokslut, ej moms »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #18, resultaträkning i rapportform - övningsuppgift #18, resultaträkning i rapportform »

 

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #19, balanskonton & balansräkning - övningsuppgift #19, balanskonton & balansräkning »

Läs mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #20, händelser på kredit, ej moms - övningsuppgift #20, händelser på kredit, ej moms »

 

Läs mer! t-konto, facit, nivå E - t-konto, facit, nivå E »

t-konto, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Övningsuppgifter med diverse affärshändelser med inköp och försäljning på kredit. Du registrerar både ingående- och utgående moms och gör ett enkla bokslut på t-konton.

 

Läs mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #21, affärshändelser med moms - övningsuppgift #21, affärshändelser med moms »

Läs mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #22, affärshändelser med moms - övningsuppgift #22, affärshändelser med moms »

 

Läs mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #23, affärshändelser med moms - övningsuppgift #23, affärshändelser med moms »

Läs mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #24, affärshändelser med moms - övningsuppgift #24, affärshändelser med moms »

 

Läs mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #25, affärshändelser med moms - övningsuppgift #25, affärshändelser med moms »

 

Läs mer! t-konto, facit, nivå C - t-konto, facit, nivå C »

t-konto, nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du registrerar både ingående- och utgående moms, periodiserar och gör bokslut på t-konton. Övningsuppgifter med diverse affärshändelser på kredit kan innehålla,

 • Erhållna kassarabatter.
 • Lämnade kassarabatter.

 • Dröjsmålsränta.
 • Kundförluster.

 • Import.
 • Införsel.

 • Valutaeffekter.

 

Läs mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #41, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #41, blandade affärshändelser »

Läs mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #42, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #42, blandade affärshändelser »

 

Läs mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #43, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #43, blandade affärshändelser »

Läs mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #44, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #44, blandade affärshändelser »

 

Läs mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #45, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #45, blandade affärshändelser »

 

Läs mer! t-konto, facit, nivå A - t-konto, facit, nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; T-konto - fakta & exempel; t-konto »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - löpande bokföring - övningsuppgifter - löpande bokföring »

 

Läs mer! övningsuppgifter - grundbegrepp - övningsuppgifter - grundbegrepp »

 

Läs mer! övningsuppgifter - speciella händelser - övningsuppgifter - speciella händelser »

 

Läs mer! övningsuppgifter - övrigt inom bokföring - övningsuppgifter - övrigt inom bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

bokföringsexempel »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »