"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

läs först & träna sen
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t 

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta och exempel om bokslut - fakta och exempel om bokslut »

 

 

Läs mer! avskrivning - avskrivning »

 

Läs mer! bokslut - bokslut »

 

Läs mer! bokslutstablå - bokslutstablå »

 

Läs mer! nyckeltal - nyckeltal »

 

Läs mer! periodisering - periodisering »

 

Läs mer! redovisningsprinciper - redovisningsprinciper »

 

Läs mer! varulager - varulager »

 

Läs mer! årsredovisning - årsredovisning »

 

träna fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t 

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - avskrivning - övningsuppgifter - avskrivning »

 

Läs mer! övningsuppgifter - bokslutstablå - övningsuppgifter - bokslutstablå »

 

Läs mer! övningsuppgifter - nyckeltal - övningsuppgifter - nyckeltal »

 

Läs mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter - periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »