"Försök inte bli en person med framgång, utan försök att bli en person av värde"
- Albert Einstein, 1879-1955, geni
 
"När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem"
- Albert Einstein, 1879-1955, geni

kontoplan; periodisering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan, periodisering - kontoplan; periodisering »

räkenskapsenlig avskrivning
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r 

När du ska räkna fram lägsta värdet mellan 20 %-regeln och 30 %-regeln kan du använda dig av de mallar som finns i verktygslådan på biz4you.se.

 

Läs mer! mall, räkenskapsenlig avskrivning - mall; räkenskapsenlig avskrivning »

avskrivningar; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Företagets inkomster och utgifter ska hänföras till rätt period. Det görs med hjälp av periodisering. En viktig periodisering är avskrivning som används för att periodisera anläggningstillgångar.

 

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #1, begrepp & frågor - övningsuppgift #1; begrepp & frågor »

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #2, formler - övningsuppgift #2; formler »

 

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #3, begrepp & frågor - övningsuppgift #3; begrepp & frågor »

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #4, avskrivning & bokfört värde - övningsuppgift #4; avskrivning & bokfört värde »

 

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #5, ackumulerad avskrivning - övningsuppgift #5; ackumulerad avskrivning »

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #6, ackumulerad avskrivning - övningsuppgift #6; ackumulerad avskrivning »

 

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #7, avskrivning i RR & BR - övningsuppgift #7; avskrivning i RR & BR »

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #8, direkt- & indirekt metod - övningsuppgift #8; direkt- & indirekt metod »

 

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #9, direkt avskrivningsmetod - övningsuppgift #9; direkt avskrivningsmetod »

Läs mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #10, indirekt avskrivningsmetod - övningsuppgift #10; indirekt avskrivningsmetod »

 

Läs mer! avskrivningar, facit, nivå E - avskrivningar - facit; nivå E »

avskrivningar; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

 

 

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #21, omdelbar avskrivning - övningsuppgift #21; omdelbar avskrivning »

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #22, rätt eller fel om avskrivningar - övningsuppgift #22; rätt eller fel om avskrivningar »

 

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #23, avskrivningar i bokslutstablå - övningsuppgift #23; avskrivningar i bokslutstablå »

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #24, indirekt avskrivning & register - övningsuppgift #24; indirekt avskrivning & register »

 

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #25, avskrivningar & bokfört värde - övningsuppgift #25; avskrivningar & bokfört värde »

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #26, indirekt avskrivning & register - övningsuppgift #26; indirekt avskrivning & register »

 

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #27, ackumulerade avskrivningar - övningsuppgift #27; ackumulerade avskrivningar »

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #28, försäljning av AT med vinst - övningsuppgift #28; försäljning av AT med vinst »

 

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #29, bokfört värde - övningsuppgift #29; bokfört värde »

Läs mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #30, försäljning av AT med förlust - övningsuppgift #30; försäljning av AT med förlust »

 

Läs mer! avskrivningar, facit, nivå C - avskrivningar - facit; nivå C »

avskrivningar; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

 

 

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #41, lägsta värde enligt HR - övningsuppgift #41; lägsta värde enligt HR »

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #42, lägsta värde enligt KR - övningsuppgift #42; lägsta värde enligt KR »

 

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #43, lägsta värde enligt 30%/20% - övningsuppgift #43; lägsta värde enligt 30%/20% »

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #44, UB = IB - övningsuppgift #44; UB = IB »

 

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #45, avskrivning över plan - övningsuppgift #45; avskrivning över plan »

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #46, avskrivning över plan - övningsuppgift #46; avskrivning över plan »

 

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #47, bokföra avskrivning över plan - övningsuppgift #47; bokföra avskrivning över plan »

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #48, obeskattade reserver - övningsuppgift #48; obeskattade reserver »

 

Läs mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #49, avskrivningar i bokslutstablå - övningsuppgift #49; avskrivningar i bokslutstablå »

 

Läs mer! avskrivningar, facit, nivå A - avskrivningar - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; avskrivningar - fakta & exempel; avskrivningar »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - bokslutstablå - övningsuppgifter; bokslutstablå »

 

Läs mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; nyckeltal »

 

Läs mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter