“Brist på pengar är roten till allt ont”
– George Bernard Shaw, 1856-1950, Nobelpriset i litteratur 1925
 
"Det vänligaste man kan säga om ekonomer är att de så gott som alltid har fel"
- Pehr G. Gyllenhammar, 1935-, legendarisk VD för Volvo

vad är likviditet?
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Likviditet är ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Likvida medel är de tillgångar [pengar] som finns i företagets kassa eller på deras bankbok.

Ett företags likviditet mäter verksamhetens kortsiktiga förmåga att betala sina skulder till leverantörer, staten och anställda.

likvida medel
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Likvida medel = pengar som är tillgängliga direkt.
Antingen från företagets kassa eller deras bankkonto.

 

 • Positiv [+] påverkan på företagets likvida medel.

  Inbetalningar från,

  + Långivare för lån.
  + Kunder för försäljning och förskott.

  + Ägare för egen insättning och nyemission. • Negativ [] påverkan på företagets likvida medel.

  Utbetalningar till,

  – Leverantörer för inköp.
  – Myndigeter för skatter och avgifter.

  – Långivare för amorteringar och räntor.
  – Anställda för lön och ersättningar.

  – Ägare för eget uttag och utdelning. • Likvida medel finns,
  – I kassan.
  – På bankkontot.
  – På Plusgirot. • Likviditetsproblem
  När dina utbetalningar > dina inbetalningar har du inte
  pengar att betala dina räkningar; du får likviditetsproblem.

nyckeltal för likviditet
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Kassalikviditet är ett nyckeltal som visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga, d v s likvida medel som andel av kortfristiga skulder. Kassalikviditeten bör vara > 1.

 

 • Kassalikviditet
  = Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder.

 

Balanslikviditet är ett nyckeltal som visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Eftersom värdet på företagets lager ingår är det ett nyckeltal för företag med omfattande lager. Balanslikviditeten bör vara > 2.

 

 • Balanslikviditet
  = Omsättningstillgångar ÷ kortfristiga skulder.

inbetalningar
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

 • Inbetalningar
  inflödet av pengar kopplade till betalningstidpunkten.
  När företaget får betalt; pengar kommer in i företaget.


 • Exempel på inbetalningar från,

  Ägare
  – Egen insats & nyemission.

  Kunder
  – Kontant, betalda kundfordringar & förskott.

  Långivare
  – När lånet lyfts och inlåningsränta.

  Skatteverket
  – Momsfordran.Läs mer! - inbetalning & utbetalning inbetalningar »

utbetalningar
l i k v i d i t e t s b u d g e t


 • Utbetalningar
  Utflödet av pengar kopplade till betalningstidpunkten.
  När företaget betalar; pengar går ut från företaget.


 • Exempel på utbetalningar till,

  Ägare
  – Eget uttag och utdelning.

  Leverantörer
  – Kontant och betalda leverantörsskulder.

  Långivare
  – Amortering och utlåningsränta.

  Anställda
  – Löner.

  Skatteverket
  – Momsskuld, avgifter & skatt.


Läs mer! - inbetalning & utbetalning utbetalningar »

inbetalningar från försäljning
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

 • = Nettoförsäljning under perioden
  + IB kundfordringar.
  – UB kundfordringar.
  = Inbetalningar från försäljning.

utbetalningar för inköp
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

 • = Inköp under perioden.
  + IB leverantörsskulder.
  – UB leverantörsskulder.
  = Utbetalningar för inköp.

stabilt kassaflöde
l i k v i d i t e t s b u d g e t


Ekonomi Utan ett stabilt kassaflöde har ditt företag ständiga problem.

Grunden till kassaflödet är att dina kunder betalar när de ska. Nya Affärer tipsar om sju åtgärder som ger dig en grund till ett bra kassaflöde.

Alla verksamheter behöver ett stabilt kassaflöde. Men för att lyckas med detta är du som företagare beroende av att få betalt i tid.

Du behöver ha ordning på fakturorna, de behöver skickas omedelbart och du behöver även ha en strategi för hur du ska hantera kunder som inte betalar. Här är sju användbara råd:

1. Lär känna dina kunder. Bästa sättet är att ta kreditupplysning på dem.

2. Bestäm hur din fakturahantering ska vara. Skapa en plan för hur du ska ta betalt av kunder eller uppdragsgivare. Dra inte alla över samma kam. Alla behöver inte faktureras, utan begär förskottsbetalning om du har fog för det.

3. Var alltid snabb med att skicka ut fakturorna. Om du inte får betalt i tid kan du ringa och påminna, eller fråga. Skicka aldrig fler än en påminnelse, annars vänjer du mottagaren att det går att vänta ända tills andra påminnelsen från dig.

4. Se till att ha en fungerande handläggning av inkassoärenden. I dag finns många bolag som hanterar detta så att du själv på webben kan följa vad som händer med din fordran.

5. Använd fakturaköp om du måste. Avgiften brukar vara mellan 2-4 procent. Ett onödigt avbräck som du kan slopa när du har ett konstant flöde. Då ökar dina intäkter med precis lika många procent.

6. Hyr in bokföringen om ditt företag inte klarar av att hantera den själv. För att kunna hålla snurr på faktureringen måste du ju ha fokus på din verksamhet.

7. Se till att skapa en bra fakturamall. I dag finns höga krav på en fakturas innehåll. Gör en mall som innehåller all information korrekt utformad. En del stora företag betalar inte om fakturan inte är helt korrekt.

 

träna på övningsuppgifter
l i k v i d i t e t s b u d g e t

För att lära dig budgetering krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika övningsuppgifter inom,

 

 • Likviditetsbudgetering.
 • Resultatbudgetering.
 • Budgeterad balansräkning.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

likviditetsbudget
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Stora intäkter är inte samma sak som stora inbetalningar. Tillfällig brist på pengar kan innebära konkurs.

En likviditetsbudget är en plan som visar hur pengar ska anskaffas och användas och visar företagets betalningsströmmar, d v s deras inbetalningar och utbetalningar.

En likviditetsbudget är ett verktyg för att planera kommande in och utbetalningar. Det som är kvar i slutet av perioden [saldot] är dess likvida medel i kassan och på bankkontot.

 

 • Visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.
 • Visar företagets likviditet [pengar på olika konton].

 • "Alla" siffror är inklusive moms.
 • Görs oftast per månad.

 

Uppställningsform för en likviditetsbudget [LB].

likviditetsbudget

 

IB
Likvida medel [i kassa/bank] vid periodens början.

UB
Likvida medel [i kassa/bank] vid periodens slut.

likviditetsbudget
l i k v i d i t e t s b u d g e t


 • Överblick över företagets betalningsströmmar.
 • Inbetalningar jämförs med utbetalningar.

 • När inbetalningar > utbetlningar
  = likviditetsöverskott.

 • När inbetalningar < utbetlningar
  = likviditetsunderskott.

 • IB + över-/underskott = UB.
 • UB i maj = IB i juni.

förändring av likviditeten
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Normalt ska t ex inte kundfordringar och leverantörsskulder tas upp i din likviditetsbudget. Men om du gjort en budgeterad balansräkning per den 1 jan blir det lite annorlunda.

Du kan då mäta av förändringarna i olika balansposter mellan 1 jan och 31 dec. Eftersom kassafödet påverkar företagets likviditet tas de upp i din likviditetsbudget.

 

likviditetsbudget

 

likviditetsbudget

 

Läs mer! förändring av likviditeten - förändring av likviditeten »

genomsnittlig kundfordran
l i k v i d i t e t s b u d g e t


Genomsnittliga kundfordingar under året
= [omsättning x andel kreditförsäljning] ÷ [360 dagar x antalet
lämnade kreditdagar].

= omsättning ÷ [360 dagar x genomsnittlig kredittid i dagar].

 

Genomsnittliga kredittid i dagar
= dagar i kredittid x [del av inköp ÷ totalt inköp].

genomsnittlig leverantörsskuld
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

Genomsnittliga leverantörsskulder under året
= [inköp x andel kreditinköp] ÷ [360 dagar x antalet
lämnade kreditdagar].

= inköp ÷ [360 dagar x genomsnittlig kredittid i dagar].

 

Genomsnittliga kredittid i dagar
= dagar i kredittid x [del av inköp ÷ totalt inköp].

öka likviditeten
l i k v i d i t e t s b u d g e t


 • Öka företagets likviditet genom att,

  – Ägarna satsar egna pengar.
  – Ta ett banklån.

  – Kunderna får kortare kredittid.
  – Minska varulagret.

  – Köpa in på kredit.
  – Öka kredittiden hos leverantörerna.

  – Sälja av tillgångar.
  – Använda factoring.
 
 
balansbudget »
« likviditetsbudget
resultatbudget »
 

övningsuppgifter »