"Först kalkylering, sedan budgetering"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

budgetering, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

Inom budgetering är det viktigt att ha koll på olika begrepp annars är det lätt att du får fel poster i din budget. Du måste behärska glosorna annars förstår du inte det ekonomisak språket.

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #1, beräkna årets resultat - övningsuppgift #1, beräkna årets resultat »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #2, beräkna årets likviditet - övningsuppgift #2, beräkna årets likviditet »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #3, beräkna årets intäkter - övningsuppgift #3, beräkna årets intäkter »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #4, beräkna årets inbetalningar - övningsuppgift #4, beräkna årets inbetalningar »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #5, beräkna årets kostnader - övningsuppgift #5, beräkna årets kostnader »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #6, beräkna årets utbetalningar - övningsuppgift #6, beräkna årets utbetalningar »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #7, resultatbudget - hitta fel - övningsuppgift #7, RB - hitta fel »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #8, likviditetsbudget - hitta fel - övningsuppgift #8, LB - hitta fel »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #9, likviditetsbudget - begrepp - övningsuppgift #9, LB - begrepp »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #10, resultatbudget - avskrivning - övningsuppgift #10, RB - avskrivning »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #11, utgift, utbetalning & kostnad - övningsuppgift #11, utgift, utbetalning & kostnad »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #12, resultatbudget - uppställning - övningsuppgift #12, RB - uppställning »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #13, likviditetsbudget - IB=UB - övningsuppgift #13, LB - IB=UB »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #14, likviditetsbudget - moms - övningsuppgift #14, LB - moms »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #15, budgetering - affärshändelser - övningsuppgift #15, budgetering - affärshändelser »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #16, resultatbudget - vinst - övningsuppgift #16, RB - vinst »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #17, resultatbudget - rätta fel - övningsuppgift #17, RB - rätta fel »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #18, likviditetsbudget - privatekonomi - övningsuppgift #18, LB - privatekonomi »

 

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #19, budgetering - RB eller LB - övningsuppgift #19, budgetering - RB eller LB »

Läs mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #20, budgeterad balansräkning - övningsuppgift #20, budgeterad balansräkning »

 

Läs mer! budgetering, facit, nivå E - budgetering, facit, nivå E »

budgetering, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

 

 

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #21, resultat - stafflad ordning - övningsuppgift #21, resultat - stafflad ordning »

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #22, resultat för butik - övningsuppgift #22, resultat för butik »

 

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #23, likviditet - adopt a bee - övningsuppgift #23, likviditet - adopt a bee »

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #24, resultat - konsultverksamhet - övningsuppgift #24, resultat - konsultverksamhet »

 

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #25, resultat - budgetanalys - övningsuppgift #25, resultat - budgetanalys »

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #26, resultat - varukostnad & avskrivning - övningsuppgift #26, resultat & avskrivning »

 

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #27, resultat - ränta - övningsuppgift #27, resultat - ränta »

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #28, likviditetsbudget - kvartal - övningsuppgift #28, LB - kvartal »

 

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #29, likviditetsbudget - kvartal - övningsuppgift #29, LB - kvartal »

Läs mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #30, resultatbudget - stafflad ordning - övningsuppgift #30, RB - stafflad ordning »

 

Läs mer! budgetering, facit, nivå C - budgetering, facit, nivå C »

budgetering, nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

 

 

Läs mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #41, beslutspåverkan - övningsuppgift #41, beslutspåverkan »

Läs mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #42, resultatbudget - kostnadsindelning - övningsuppgift #42, RB - kostnadsindelning »

 

Läs mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #43, resultat- & likviditetsbudget - övningsuppgift #43, resultat- & likviditetsbudget »

Läs mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #44, resultatbudget - kostnadsindelning - övningsuppgift #44, RB - kostnadsindelning »

 

Läs mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #45, budgeterad balansräkning - övningsuppgift #45, budgeterad balansräkning »

Läs mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #46, RB - utfallsanalysbudgetering, nivå A, övningsuppgift #46, RB - utfallsanalys - övningsuppgift #46, RB - utfallsanalys »

 

Läs mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #47, resultatbudget med periodiseringar - övningsuppgift #47, resultatbudget med periodiseringar »

 

Läs mer! budgetering, facit, nivå A - budgetering, facit, nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; budgetering - fakta & exempel; budgetering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 
balansbudget »
likviditetsbudget »
resultatbudget »
 
« övningsuppgifter
 
övningstentor »