commons
 

CC, creative commons

Med hjälp av en standardiserad CC-licens kan du som upphovsman tala om hur andra får lov att använda, bearbeta och sprida ditt verk.

Användaren/nyttjaren behöver inte be om tillstånd så länge de håller sig inom licensens villkor.

En CC-licens utgår alltid från upphovsrätten.
 

CC-licens för biz4you

Biz4you.se använder licensen Erkännande – Icke Kommersiell – Inga bearbetningar, version 3.0.

CC; creative commons  BY; erkännande  NC; icke kommersiell  ND; inga bearbetningar

Du får fritt använda materialet på www.biz4you.se enligt ovan angivna CC-licens.

  1. Du får använda materialet, sprida och kopiera det utan att fråga upphovsmannen först.

  2. Du får inte bearbeta materialet.

  3. Du få inte använda materialet i kommersiella sammanhang.

  4. Du ska ange Chris Hansson © samt att text/bilder/uppgifter/ övningar eller annat är kopierat och ditribuerat från www.biz4you.se.


 
 

Innehållet på www.biz4you.se får kopieras och distribueras i enlighet med CC-licens erkännande – icke kommersiell – inga bearbetningar, version 3.0.

När du anänder dig av vårt material ska du se till att webbplatsen, författarens namn och kontaktinformation medföljer och visas upp.

Texter, mallar, uppgifter, bilder och annat material på biz4you.se får icke användas för kommersiella skäl.

 

 

Copyrighten upprätthålles av din goda vilja och personliga
varumärke.

 

V v ange,
Kopierat och vidarebefordrat med tillstånd av Chris Hansson, www.biz4you.se.

 

läsa mer

Du kan läsa mer om Creative Commons på deras svenska webbplats.

 

Läs mer! creative commons - creative commons »

 

 
 
"Försök inte följa i de vises fotspår. Försök i stället att finna vad de sökte"
- Hans Carossa, 1878-1956, Goethepriset 1938
 

creative commons.se »

 

erkännande »

icke kommersiell »

inga bearbetningar »

dela lika »