ND, no derivative works
c r e a t i v e  c o m m o n s

Verket får inte bearbetas utan det exakta verket får enbart kopieras och spridas i sitt orginal.

Det innebär att andra får lov att kopiera och sprida ditt verk, men enbart i det ursprungliga utförandet.

De som använder ditt verk får inte förändra det.


creative common, inga bearbetningar
 

creative commons.se »

 

erkännande »

icke kommersiell »

« inga bearbetningar

dela lika »