Vad är bokföring?

Det är ett strukturerat sätt att ha kontroll på företagets pengar, deras inbetalningar och utbetalningar. Det är ungefär som när du själv för en klassisk kassabok över din månadspeng - det blir lättare att ha kontroll när siffrorna är nedtecknade på ett papper.

Måste alla i företaget kunna bokföra?

Ja det är viktigt eftersom alla får betyg i ämnet. Det är dock företagets ekonomichef som ska sköta det löpande bokföringsarbetet.

Måste jag köpa kassabok?

Nej, det behövs inte. Du kan hantera din ekonomi mycket smartare i Excel eller Numbers [mac]. Det är dock viktigt att du skriver ut den efter varje uppdatering.

I vilket bokföringsprogram ska jag arbeta?

Du kan med fördel arbeta i det bokföringsprogram du erhåller från Swedbank. Det kan även välja Visma/SPCS som du får via UF-online. Båda programmen är enkla att bokföra i. Om du använder Mac finns ett bra program som heter Iordning. Det finns även verktyg i molnet som t ex Fortnox.

Var hittar jag programmen?

Swedbanks program hittar du enkelt eftersom du får du tillgång till det via din Internetbank. Det är dock viktigt att du väljer att du vill ha det när du är på banken första gången och "skriver avtal".

Visma/SPCS är lite krångligare att nå. Du måste in på UF-online och därifrån klicka dig vidare till Visma/Spcs webbplats. Därifrån registrerar du dig för önskade program. Kort därefter får du tillgång till programmen via en länk i din e-post.

Vad är en kontoplan?

Det är en förteckning över samtliga bokföringskonton som du behöver för att kunna idientifiera alla företagets affärshändelser.

Läs mer! kontoplan UF - kontoplan UF »

När ska jag börja bokföra?

En revisor hade nog svarat direkt. Jag anser dock att du kan vänta någon vecka eftersom du normalt inte har alltför många verifikationer att bokföra under din företagsstart.

Det är dock mycket viktigt att du har ordning och reda i din ekonomi. Samla alla dina verifikationer [kvitton och fakturor] snyggt i kronologisk ordning i företagets bokföringspärm.

Hur länge ska jag spara företagets räkenskaper?

Enligt Bokföringslagen, BFL 7 kap §1, ska dina räkenskaper sparas på ett betryggande sätt. Det innebär i praktiken i ett brand- och stöldsäkert skåp. Ekonomiska räkenskaper, bokförings- och bolagspärmar, från ditt UF-år ska sparas i minst 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Om ditt UF-år var mellan sep 2001 - 31 maj 2002 ska alla räkenskaper sparas t o m 2009.

Läs mer om bokföring på biz4you.se

 

Läs mer! bokföring - bokföring »

Praktisk bokföring - många exempel för UF-företaget

 

Läs mer! praktiska bokföringsexempel - UF företaget - praktiska bokföringsexempel - UF företaget »

Ska min bokföring lämas till min coach/lärare varje månad?

Nej. Ekonomichefen ska göra en ekonomisk dragning på styrelsemötet varje månad. Där görs en dragning bl a budget, utfall [från bokföringen] och ny prognos.

Din coach/lärare kommer dock att be om den i början av termin två eftersom de vill se att alla har kommit igång med sin struktur, bokföringsprogram och rapportering.

Hur bokför jag företaget registreringsavgift till UF?

Eftersom du normalt betalar in din registreringsavgift i början av ditt verksamhetsår finns inga pengar i företaget. Om t ex Clara lånar ut 300 kr till företaget kommer dessa att bokföras som en egen insättning [300,00].

bokföring av registreringsavgift

Om ni är tre i företaget som lånar ut vardera 100 kr kommer det bokföras, på kredit [100,00] på allas "eget insättningskonto", 2018, 2028 & 2038 och i debet på konto 6991 som du kan döpa om till - Registrering UF.

bokföring av registreringsavgift

Hur bokför jag företaget riskkapitalandelar?

bokföring av riskkapital
 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

« bokföring
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »