"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

kapitalbehov, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n a n s i e r i n g 

 

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #1, tillgångar & skulder - övningsuppgift #1, tillgångar & skulder »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #2, omsättningstillgångar - övningsuppgift #2, omsättningstillgångar »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #3, tillgångar - övningsuppgift #3, tillgångar »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #4, EK & skulder - övningsuppgift #4, EK & skulder »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #5, startbudget - övningsuppgift #5, startbudget »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #6, rörelsekapitalbehov - övningsuppgift #6, rörelsekapitalbehov »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #7, kundfordringar - övningsuppgift #7, kundfordringar »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #8, varulager - övningsuppgift #8, varulager »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #9, rörelsekapital i handelsbolag - övningsuppgift #9, rörelsekapital i handelsbolag »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #10, rörelsekapital i handelsbolag - övningsuppgift #10, rörelsekapital i handelsbolag »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #11, kapitalkostnad - övningsuppgift #11, kapitalkostnad »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #12, kapitalbehov & finansiering - övningsuppgift #12, kapitalbehov & finansiering »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #13, varulager & räntekostnad - övningsuppgift #13, varulager & räntekostnad »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #14, rörelsekapital i handelsbolag - övningsuppgift #14, rörelsekapital i handelsbolag »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #15, kapitalbehov & finansiering - övningsuppgift #15, kapitalbehov & finansiering »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #16, kredittid - övningsuppgift #16, kredittid »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #17, förändring av kredittid - övningsuppgift #17, förändring av kredittid »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #18, ränte- & kapitalkostnader - övningsuppgift #18, ränte- & kapitalkostnader »

 

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #19, checkkredit - övningsuppgift #19, checkkredit »

Läs mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #20, rätt eller fel - övningsuppgift #20, rätt eller fel »

 

Läs mer! kapitalbehov, facit, nivå E - kapitalbehov, facit, nivå E »

kapitalbehov, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n a n s i e r i n g 

 

 

Läs mer! x - övningsuppgift #21, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #22, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #23, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #24, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #25, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #26, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #27, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #28, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #29, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #30, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #31, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #32, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #33, xx »

Läs mer! xx - övningsuppgift #34, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #35, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #36, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #37, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #38, xx »

 

Läs mer! x - övningsuppgift #39, xx »

Läs mer! x - övningsuppgift #40, xx »

 

Läs mer! kapitalbehov, facit, nivå E - kapitalbehov, facit, nivå C »

 

 
 

läs först & träna sen
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n a n s i e r i n g 

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; kapitalbehov - fakta & exempel; kapitalbehov »

träna fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

kapitalbehov »

riskkapital, UF »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »