"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

lagerstyrning, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  l a g e r s t y r n i n g 

 

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #1, max- & minlager - övningsuppgift #1, max- & minlager »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #2, genomsnittligt lager - övningsuppgift #2, genomsnittligt lager »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #3, buffertlager - övningsuppgift #3, buffertlager »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #4, genomsnittligt lager - övningsuppgift #4, genomsnittligt lager »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #5, omsättningshastighet - övningsuppgift #5, omsättningshastighet »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #6, räkna med olika formler - övningsuppgift #6, räkna med olika formler »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #7, genomsnittligt lager - övningsuppgift #7, genomsnittligt lager »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #8, omsättningshastighet - övningsuppgift #8, omsättningshastighet »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #9, räkna med olika formler - övningsuppgift #9, räkna med olika formler »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #10, beställningspunkt - övningsuppgift #10, beställningspunkt »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #11, lagerdiagram - övningsuppgift #11, lagerdiagram »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #12, genomsnittligt lager - övningsuppgift #12, genomsnittligt lager »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #13, omsättningshastighet - övningsuppgift #13, omsättningshastighet »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #14, beställningspunkt - övningsuppgift #14, beställningspunkt »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #15, förändring av genomsnittslager - övningsuppgift #15, förändring - genomsnittslager »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #16, räkna med olika formler - övningsuppgift #16, räkna med olika formler »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #17, förändring av genomsnittslager - övningsuppgift #17, förändring - genomsnittslager »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #18, beställningspunkt - övningsuppgift #18, beställningspunkt »

 

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #19, genomsnittligt lager - övningsuppgift #19, genomsnittligt lager »

Läs mer! lagerstyrning, nivå E, övningsuppgift #20, rätt eller fel - övningsuppgift #20, rätt eller fel »

 

Läs mer! lagerstyrning, facit, nivå E - lagerstyrning, facit, nivå E »

 
 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  l a g e r s t y r n i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; lagerstyrning - fakta & exempel; lagerstyrning »

träna fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 

 

lagerstyrning »

 
« övningsuppgifter