"Din tid är begränsad, så slösa inte bort den på att leva någon annans liv. Låt inte bruset av andra människors åsikter dränka din inre röst. Ha mod att följa ditt hjärta och din intuition"
- Steve Jobs, 1955-2011, grundare av Apple & guru
 
 
 

bidragskalkylering; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i d r a g s k a l k y l e r i n g

 

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #1, bidragskalkyl - övningsuppgift #1; bidragskalkyl »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #2, särintäkt, särkostnad & TB - övningsuppgift #2; särintäkt, särkostnad & TB »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #3, procentuell minskning av pris & TB - övningsuppgift #3; sänkt pris & TB »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #4, totalt täckningsbidrag, TTB - övningsuppgift #4; totalt täckningsbidrag, TTB »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #5, resultat & marginalprocent - övningsuppgift #5; resultat & marginalprocent »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #6, resultat & resultatmarginal - övningsuppgift #6; resultat & resultatmarginal »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #7, samkostnader & resultat - övningsuppgift #7; samkostnader & resultat »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #8, begrepp - övningsuppgift #8; begrepp »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #9, sänkt pris - övningsuppgift #9; sänkt pris »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #10, TG & volym - övningsuppgift #10; TG & volym »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #11, TTB, diagram & nollpunkt - övningsuppgift #11; TTB, diagram & nollpunkt »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #12, TB & vinst - övningsuppgift #12; TB & vinst »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #13, sär- & samkostnad - övningsuppgift #13; sär- & samkostnad »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #14, TB1, TB2 & TG - övningsuppgift #14; TB1, TB2 & TG »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #15, TB eller bruttovinst - övningsuppgift #15; TB eller bruttovinst »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #16, täckningsgrad, TG - övningsuppgift #16; täckningsgrad, TG »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #17, TB1 & TB2 - övningsuppgift #17; TB1 & TB2 »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #18, försäljningspris - övningsuppgift #18; försäljningspris »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #19, TB vs resultat - övningsuppgift #19; TB vs resultat »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #20, rätt eller fel - övningsuppgift #20; rätt eller fel »

 

Läs mer! bidragskalkylering, facit, nivå E - bidragskalkylering - facit; nivå E »

 
 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; bidragskalkylering - fakta & exempel; bidragskalkylering »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter; investeringskalkylering »

 

Läs mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter; pålägg & marginal »

 

Läs mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter; självkostnadskalkylering »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; totalanalys »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »