"Först kalkylering, sedan budgetering"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

bidragskalkylering, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i d r a g s k a l k y l e r i n g

 

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #1, bidragskalkyl - övningsuppgift #1, bidragskalkyl »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #2, särintäkt, särkostnad & TB - övningsuppgift #2, särintäkt, särkostnad & TB »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #3, procentuell minskning av pris & TB - övningsuppgift #3, sänkt pris & TB »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #4, totalt täckningsbidrag, TTB - övningsuppgift #4, totalt täckningsbidrag, TTB »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #5, resultat & marginalprocent - övningsuppgift #5, resultat & marginalprocent »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #6, resultat & resultatmarginal - övningsuppgift #6, resultat & resultatmarginal »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #7, samkostnader & resultat - övningsuppgift #7, samkostnader & resultat »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #8, begrepp - övningsuppgift #8, begrepp »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #9, sänkt pris - övningsuppgift #9, sänkt pris »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #10, TG & volym - övningsuppgift #10, TG & volym »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #11, TTB, diagram & nollpunkt - övningsuppgift #11, TTB, diagram & nollpunkt »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #12, TB & vinst - övningsuppgift #12, TB & vinst »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #13, sär- & samkostnad - övningsuppgift #13, sär- & samkostnad »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #14, TB1, TB2 & TG - övningsuppgift #14, TB1, TB2 & TG »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #15, TB eller bruttovinst - övningsuppgift #15, TB eller bruttovinst »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #16, täckningsgrad, TG - övningsuppgift #16, täckningsgrad, TG »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #17, TB1 & TB2 - övningsuppgift #17, TB1 & TB2 »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #18, försäljningspris - övningsuppgift #18, försäljningspris »

 

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #19, TB vs resultat - övningsuppgift #19, TB vs resultat »

Läs mer! bidragskalkylering, nivå E, övningsuppgift #20, rätt eller fel - övningsuppgift #20, rätt eller fel »

 

Läs mer! bidragskalkylering, facit, nivå E - bidragskalkylering, facit, nivå E »

bidragskalkylering, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i d r a g s k a l k y l e r i n g

 

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #21, resultatplanering - rätt eller fel - uppgift #21, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #22, resultatdiagram - begrepp - uppgift #22, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #3, resultatplanering - begrepp - uppgift #23, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #4, rörliga & fasta kostnader - uppgift #24, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #5, resultatplanering - uppgift #25, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #6, resultatplanering - uppgift #26, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #7, resultatdiagram - uppgift #27, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #8, resultatplanering - tjänst - uppgift #28, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #9, resultatdiagram - uppgift #29, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #10, resultatplanering - olika val - uppgift #30, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #1, resultatplanering - rätt eller fel - uppgift #31, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #2, resultatdiagram - begrepp - uppgift #32, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #3, resultatplanering - begrepp - uppgift #33, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #4, rörliga & fasta kostnader - uppgift #34, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #5, resultatplanering - uppgift #35, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #6, resultatplanering - uppgift #36, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #7, resultatdiagram - uppgift #37, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #8, resultatplanering - tjänst - uppgift #38, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #9, resultatdiagram - uppgift #39, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #10, resultatplanering - olika va - uppgift #40, xxx »

 

Läs mer! bidragskalkylering, facit, nivå C - bidragskalkylering, facit, nivå C

bidragskalkylering, nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i d r a g s k a l k y l e r i n g

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #1, resultatplanering - rätt eller fel - uppgift #41, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #2, resultatdiagram - begrepp - uppgift #42, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #3, resultatplanering - begrepp - uppgift #43, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #4, rörliga & fasta kostnader - uppgift #44, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #5, resultatplanering - uppgift #45, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #6, resultatplanering - uppgift #46, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #7, resultatdiagram - uppgift #47, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #8, resultatplanering - tjänst - uppgift #48, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #9, resultatdiagram - uppgift #49, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #10, resultatplanering - olika va - uppgift #50, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #1, resultatplanering - rätt eller fel - uppgift #51, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #2, resultatdiagram - begrepp - uppgift #52, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #3, resultatplanering - begrepp - uppgift #53, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #4, rörliga & fasta kostnader - uppgift #54, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #5, resultatplanering - uppgift #55, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #6, resultatplanering - uppgift #56, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #7, resultatdiagram - uppgift #57, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #8, resultatplanering - tjänst - uppgift #58, xxx »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #9, resultatdiagram - uppgift #59, xxx »

Läs mer! totalanalys, nivå E, uppgift #10, resultatplanering - olika va - uppgift #60, xxx »

 

Läs mer! bidragskalkylering, facit, nivå A - bidragskalkylering, facit, nivå A »

 
 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; bidragskalkylering - fakta & exempel; bidragskalkylering »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter - investeringskalkylering »

 

Läs mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter - pålägg & marginal »

 

Läs mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter - självkostnadskalkylering »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter - totalanalys »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter - övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »