"Först kalkylering, sedan budgetering"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

pålägg & marginal, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Pålägg, marginal och bruttovinst är nödvändiga grundbegrepp för
att ha full koll på företagets kalkylering.

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #1, pålägg i kronor - övningsuppgift #1, pålägg i kronor »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #2, pålägg i kronor - övningsuppgift #2, pålägg i kronor »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #3, marginal i kronor - övningsuppgift #3, marginal i kronor »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #4, marginal i kronor - övningsuppgift #4, marginal i kronor »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #5, bruttovinst i kronor - övningsuppgift #5, bruttovinst i kronor »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #6, bruttovinst i kronor - övningsuppgift #6, bruttovinst i kronor »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #7, pålägg i kr = marginal i kr - övningsuppgift #7, pålägg i kr = marginal i kr »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #8, marginal i kr = bruttovinst i kr - övningsuppgift #8, marginal i kr = bruttovinst i kr »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #9, pålägg i % & marginal i % - övningsuppgift #9, pålägg i % & marginal i % »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #10, pålägg i % & marginal i % - övningsuppgift #10, pålägg i % & marginal i % »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #11, pålägg i kronor - övningsuppgift #11, pålägg i kronor »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #12, marginal i kr & marginal i % - övningsuppgift #12, marginal i kr & marginal i % »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #13, försäljning av klockor - övningsuppgift #13, försäljning av klockor »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #14, pålägg & marginal - övningsuppgift #14, pålägg & marginal »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #15, rörelsekostnad + resultat - övningsuppgift #15, rörelsekostnad + resultat »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #16, ursprunglig tillverkningskostnad - övningsuppgift #16, ursprunglig TVK »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #17, hur mycket tjänar butiken - övningsuppgift #17, hur mycket tjänar butiken »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #18, pris till detaljist exklusive moms - övningsuppgift #18, pris till detaljist exkl. moms »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #19, pris till kund exklusive moms - övningsuppgift #19, pris till kund exkl. moms »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #20, försäljningspris - övningsuppgift #20, försäljningspris »

 

Läs mer! pålägg & marginal, facit, nivå E - pålägg & marginal, facit, nivå E »

pålägg & marginal, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p å l ä g g  &  m a r g i n a l

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #21, från påläggs% till marginal% - övningsuppgift #21, från påläggs% till marginal% »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #22, från marginal% till påläggs%uppgift #22, från marginal% till påläggs% - övningsuppgift #22, från marginal% till påläggs% »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #23, påläggs- & marginal% - övningsuppgift #23, påläggs- & marginal% »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #24, påläggs- & marginal% - övningsuppgift #24, påläggs- & marginal% »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #25, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #25, pålägg & marginal blandat »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #26, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #26, pålägg & marginal blandat »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #27, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #27, pålägg & marginal blandat »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #28, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #28, pålägg & marginal blandat »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #29, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #29, pålägg & marginal blandat »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #30, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #30, pålägg & marginal blandat »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #31, resultatbudget & bruttomarginal - övningsuppgift #31, resultatbudget & bruttomarginal »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #32, kostnader & pålägg - övningsuppgift #32, kostnader & pålägg »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #33, Inköpspris & marginalprocent - övningsuppgift #33, inköpspris & marginalprocent »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #34, rätt pris med rätt pålägg - övningsuppgift #34, rätt pris med rätt pålägg »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #35, prissättning - övningsuppgift #35, prissättning »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #36, påläggsprocent - övningsuppgift #36, påläggsprocent »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #37, direkta- & indirekta kostnader - övningsuppgift #37, direkta- & indirekta kostnader »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #38, REA - övningsuppgift #38, REA »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #39, olika pålägg på olika avdelningar - övningsuppgift #39, olika pålägg på olika avdelningar »

Läs mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #40, prisförändringar påverkar volymen - övningsuppgift #40, prisförändringar påverkar volymen »

 

Läs mer! pålägg & marginal, facit, nivå C - pålägg & marginal, facit, nivå C »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; pålägg & marginal - fakta & exempel; pålägg & marginal »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - bidragskalkyl - övningsuppgifter - bidragskalkyl »

 

Läs mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter - investeringskalkylering »

 

Läs mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter - självkostnadskalkylering »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter - totalanalys »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter - övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »