"Först kalkylering, sedan budgetering"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

totalanalys formelsamling
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Du ska inte behöva lära dig alla formler utantill. Använd formelsamlingen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

 • Grundläggande beräkning, TI, RK & TK.
 • Resultat, R.

 • Täckningsbidrag, TB.
 • Täckningsgrad, TG.

 • Nollpunkt, NP.
 • Säkerhetsmarginal, Säk.

 

Läs mer! formelsamling; totalanalys - formelsamling; totalanalys »

totalanalys, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y 

 

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #1, FK, RK & TK - övningsuppgift #1, FK, RK & TK »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #2, FK + RK = TK - övningsuppgift #2, FK + RK = TK »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #3, volymen påverkar RK & TK - övningsuppgift #3, volymen påverkar RK & TK »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #4, totala kostnader per styck - övningsuppgift #4, totala kostnader per styck »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #5, RK, FK & vinst per styck - övningsuppgift #5, RK, FK & vinst per styck »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #6, resultatdiagram - övningsuppgift #6, resultatdiagram »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #7, resultatdiagram - övningsuppgift #7, resultatdiagram »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #8, beskriv olika begrepp - övningsuppgift #8, beskriv olika begrepp »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #9, volymen påverkar resultatet - övningsuppgift #9, volymen påverkar resultatet »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #10, rörliga- eller fasta kostnader - övningsuppgift #10, rörliga- eller fasta kostnader »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #11, beläggningsgrad - övningsuppgift #11, beläggningsgrad »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #12, rita & tolka resultatdiagram - övningsuppgift #12, rita & tolka resultatdiagram »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #13, resultatplanering & procent - övningsuppgift #13, resultatplanering & procent »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #14, resultatanalys - övningsuppgift #14, resultatanalys »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #15, fast- eller rörlig kostnad - övningsuppgift #15, fast- eller rörlig kostnad »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #16, resultatberäkning - övningsuppgift #16, resultatberäkning »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #17, nollpunkten i antal & i kronor - övningsuppgift #17, nollpunkten i antal & i kronor »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #18, beräkna företagets resultat - övningsuppgift #18, beräkna företagets resultat »

 

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #19, tolka resultatdiagram - övningsuppgift #19, tolka resultatdiagram »

Läs mer! totalanalys, nivå E, övningsuppgift #20, begrepp - rätt eller fel - övningsuppgift #20, begrepp - rätt eller fel »

 

 

Läs mer! totalanalys, facit, nivå E - totalanalys, facit, nivå E »

totalanalys, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

 

 

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #21, formler - övningsuppgift #21, formler »

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #22, resultatplanering - volym - övningsuppgift #22, resultatplanering - volym »

 

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #23, resultatplanering - volym - övningsuppgift #23, resultatplanering - volym »

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #24, säkerhetsmargina - övningsuppgift #24, säkerhetsmarginal »

 

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #25, vinst/förlust - övningsuppgift #25, vinst/förlust »

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #26, totalanalys - projekt - övningsuppgift #26, totalanalys - projekt »

 

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #27, totalanalys - företag - övningsuppgift #27, totalanalys - företag »

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #28, totalanalys - företag - övningsuppgift #28, totalanalys - företag »

 

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #29, totalanalys - olika scenarios - övningsuppgift #29, totalanalys - olika scenarios »

Läs mer! totalanalys, nivå C, övningsuppgift #30, totalanalys - diagram - övningsuppgift #30, totalanalys - diagram »

 

Läs mer! totalanalys, facit, nivå C - totalanalys, facit, nivå C »

totalanalys, nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

 

 

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #41, bidragsanalys - begrepp - övningsuppgift #41, bidragsanalys - begrepp »

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #42, totalanalys - övningsuppgift #42, totalanalys »

 

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #43, totalanalys - beräkna resultat - övningsuppgift #43, totalanalys - beräkna resultat »

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #44, totalanalys - övningsuppgift #44, totalanalys »

 

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #45, totalanalys - kritisk volym - övningsuppgift #45, totalanalys - kritisk volym »

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #46, totalanalys - TG - övningsuppgift #46, totalanalys - TG »

 

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #47, totalanalys - kritisk volym - övningsuppgift #47, totalanalys - kritisk volym »

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #48, totalanalys - kritisk intäkt - övningsuppgift #48, totalanalys - kritisk intäkt »

 

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #49, totalanalys - kritisk volym - övningsuppgift #49, totalanalys - kritisk volym »

Läs mer! totalanalys, nivå A, övningsuppgift #50, totalanalys - prisökning - övningsuppgift #50, totalanalys - prisökning »

 

Läs mer! totalanalys, facit, nivå A - totalanalys, facit, nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; totalanalys - fakta & exempel; totalanalys »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - bidragskalkyl - övningsuppgifter - bidragskalkyl »

 

Läs mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter - investeringskalkylering »

 

Läs mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter - pålägg & marginal »

 

Läs mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter - självkostnadskalkylering »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter - övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »