“Oroa er inte över era matematiska problem. Jag kan försäkra er om att mina är betydligt svårare"
– Albert Einstein, 1879-1955, geni
 
"Matematiken är vetenskapens drottning"
- Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, naturvetare & uppfinnare
index

p r o c e n t r ä k n i n g

Ett index är ett jämförelsetal som beskriver hur ett värde, t ex priser, löner eller hyror, har förändrats i förhållande till en given tidpunkt. Indextalet har inget med en viss prisangivelse att göra. Det är bara ett tal [förändringsfaktor] som används för att beräkna värden som därefter kan jämföras med varandra.

 

Index
= det aktuella årets värde ÷ basårets värde.

exempel, index

p r o c e n t r ä k n i n g

När Sonja startade sin arkitektfirma 1985 debiterade hon 600 kr/tim.
Beräkna hur mycket hon skulle debiterat 2005 om företaget hade följt
prisutvecklingen på KPI.

Enligt KPI-tabellen erhåller du index för,

  • 1985; 153,80.
  • 2005; 280,40.

 

Nytt index [förändringsfaktor]
= det aktuella årets värde ÷ basårets värde.
= 280,40 ÷ 153,80.
= 1,8232.


Svar
Timpriset 2005 blir 82,32 % högre.

Timpris 2005
= 600 kr/tim x 1,8232.
= 1 094 kr/tim.

 
konsumentprisindex, KPI

p r o c e n t r ä k n i n g

Konsumentprisindex mäter prisutvecklingen på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige och visar hur levnadskostnaderna förändras för en genomsnittlig konsument. KPI med 1949 som basår redovisas inte längre. Använd i stället KPI med 1980 som basår. Det årets prisläge svarar mot ett KPI-tal lika med 100.

Det har ingen betydelse vilket år som används som basår eftersom du enkelt kan räkna fram indexvärdet för en serie när du vet värdet för den andra serien. Om index ett givet år är,

 

  • Större än 100 har det skett en ökning i priset.
  • Mindre än 100 har det skett en minskning i priset.

 

Läs mer! tabell med konsumentprisindex, KPI - tabell med konsumentprisindex, KPI »

 
 

algebra »

ränta & banklån »
butiksmatematik »

« index

moms »
procenträkning »
sannolikhet »
statistik »