"De bästa åren i ditt liv är de där du bestämmer att dina problem är dina egna. Du skyller dem inte på din mamma,
på regeringen eller på samhället. De bästa åren är de då
du inser att du kontrollerar ditt eget öde"
- Albert Ellis, 1913-1927, psykolog & kognitiv beteendeterapist

kontoplan; bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen
på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

» liten kontoplan till övningsuppgifter »

rätta fel
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  r ä t t a  f e l 

Att träna på att korrigera felaktigheter ökar din förståelse för,

 • Grundläggande begrepp
 • Kontotyper
 • Kontoklasser
 • Redovisningstekniska sammanhang

 

» övningsuppgift #1 »

» övningsuppgift #2 »

 

» övningsuppgift #11 »

» övningsuppgift #12 »

» facit till övningsuppgifter - nivå C »

glostest
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Redovisning har ett eget språk, ett språk som är nytt för dig. När du kan orden inom området kan du inte bara ämnet utan du kommer även att förstå det.

 

» övningsuppgift - glostest »

» facit till övningsuppgift - nivå E »

rätt eller fel; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  r ä t t  e l l e r  f e l

Bli säker på alla grundbegrepp. Träna upp begrepp inom,

 • Affärshändelser.
 • Bokföring.
 • Grundläggande begrepp.

 

» övningsuppgift; grundläggande begrepp »

» övningsuppgift; affärshändelser »

 

» övningsuppgift; bokföring »

» övningsuppgift; lagar »

 

» övningsuppgift; moms »

bokföring i text; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Att träna på att beskriva affärshändelser i text ökar din förståelse för,

 • Grundbegreppen betydelse.
 • Specifika moment.
 • Redovisningstekniska sammanhang.

 

» övningsuppgift #1 »

» övningsuppgift #2 »

bokföring i text; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Att träna på att beskriva affärshändelser i text ökar din förståelse för,

 • Grundbegreppen betydelse.
 • Specifika moment.
 • Redovisningstekniska sammanhang.

 

» övningsuppgift #3 »

» övningsuppgift #4 »

bokföring i text; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Att träna på att beskriva affärshändelser i text ökar din förståelse för,

 • Grundbegreppen betydelse.
 • Specifika moment.
 • Redovisningstekniska sammanhang.

 

» övningsuppgift #5 »

» övningsuppgift #6 »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om löpande bokföring »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

» träna fler övningsuppgifter; löpande bokföring »

 

» träna fler övningsuppgifter; grundbegrepp »

 

» träna fler övningsuppgifter; speciella händelser »

 

» träna fler övningsuppgifter; t-konto »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

exempel utan moms »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »