Hur ofta ska vi hålla möten?

Det viktigaste verktyget som gruppen har för att säkerställa en god och jämn kommunikation är företagets veckomöte. Det är jätteviktigt att ni träffas under formella förhållande och planerar, informerar och tar gemensamma beslut.

Du har veckomöten tisdag kl 08.00 varje vecka. Protokollet mailas till din coach/lärare senast kl. 10.00 samma dag. Protokollet kan även publiceras/laddas upp på en blogg/webbplats eller annan webbaserad plattform. Det är dock viktigt att sidan är lösenordsskyddad eftersom dina mötesprotokoll är bara till för dig och dina medarbetare/ rådgivare.

Om det finns särskilda behov kan mötet hållas på annan tid, kom överens med din coach/lärare.

Du ska hålla styrelsemöte var 4:e - 6:e vecka och rådgivarmöte 2-4 ggr per termin. Tänk på att rådgivarna är en viktig resurs till företagets framgångar. Du ska även kalla till handledarmöte 2-3 ggr per termin för att visa din utvecklingsprocess.

Vad ska våra möten i innehålla?

Alla möten är unika och har sin egen agenda. Men generellt ska du enbart informera, rapportera och ta beslut på dina formella möten.

Ska vi diskutera och vara kreativ på våra möten?

Inte på dina formella möten såsom veckomöte, styrelsemöte, rådgivarmöte och handledarmöte. Om alla medlemmar är väl förberedda inför dina möten ska dessa inte ta lång tid.

Det är alltid diskussioner som drar ut på mötet. När detta inträffar flyttar du punkten till ett arbetsmöte där du arbetar med kreativ problemlösning.

Om du är i en kreativ process skapar du ett arbetsmöte. Ta med dig en liten notering från detta möte som du informerar/rapporterar eller tar beslut om på nästkommande möte.

Ska vi ta upp allt på vårt veckomöte?

Nej för tusan. Det finns en anledning att det fins olika möten för olika syften.

På veckomötet diskuteras operativa frågor, d v s det som ska göras under nästkommande vecka; dina arbetsuppgifter. Ett av målen är att ta fram tre handlingsplaner [HP]. En för dagen, en för veckan och en långsiktig för att lyfta blicken.

Ska vi skicka ut kallelse med agenda inför varje veckomöte?

Nej, det räcker med kallelse och agenda till det första. Sen får du ta fram ny agenda när er agenda förändras/förbättras. Placera din kallelse och agenda i företagets bolagspärm.

Ska vi skicka ut kallelse med agenda inför varje sm och rm?

Absolut, det visar på affärsmannaskap. Du ska även skicka kopia på ditt signerade och justerade protokoll, till de som närvarat, senast dagen efter.

Ska vi skriva protokoll efter varje möte?

Ja. Placera ditt justerade och signerade protokoll i företagets bolagspärm.

När tävlas det med våra veckomötesprotokoll?

På vår skola i Helsingborg röstas bästa veckomötesprotokoll fram i v50 och v15. Det stimulerar till att utveckla mötet och dess protokoll.

Det är skolan mentorsansvariga som är enväldig domare.

Vem tog pris senast?

Det var EasyCover UF med motiveringen ..

"Ett mötesprotokoll ska tydligt visa vad som avhandlats, vad som utförts och vad som ska ske framöver. Företaget gör detta tydligt i sin relation till ansvarsfördelning, aktivitetsplan och med ett välformulerat och tydligt språk. Företagets veckomötesprotokoll täcker enkelt in samtliga aktiviteter."

 

Läs mer om olika möten på biz4you.se

 

Läs mer! olika möten - olika möten »

Vad är en årstämma?

Årsstämma, tidigare bolagsstämma, är ett möte som hålls en gång per år. Där väljer stämman styrelse och revisorer. Styrelsen utser därefter företagets VD. På din årsstämma beslutas det om ett antal paragrafer [§§] som du beslutat i företagets bolagsordning.

Vad är en bolagskonstitution?

Konstitution innebär att du formellt bildar [stiftar eller konstituerar] företaget. När du formellt bildar ditt företag ska du besluta om namn, medlemmar och om företagets bolagsordning.

Vad är en konstituerad bolagsstämma?

Det innebär att du formellt bildar [stiftar] ditt företag.

Mötet beslutar om fyra punkter,

  • Besluta om företagets namn [firma].
  • Besluta om vem som ska ingå i företaget [fnamn, enamn och pnr].
  • Besluta om företagets verksamhet.
  • Besluta om bilagd bolagsordning.

Vad är ett konstituerat styrelsemöte?

Det innebär att du formellt bildar [stiftar] företagets styrelse.

Mötet beslutar om tre punkter,

  • Besluta om företagets styrelseordförande.
  • Besluta om företagets styrelseledamoter.
  • Besluta vem som tecknar företagets firma.

Ange förnamn, efternamn, personnummer [pnr] och vilken funktion vareje medarbetare har i styrelse. En kan vara [styrelseordförande och övriga blir styrelsledamoter.

Hur håller vi kontakten med våra rådgivare?

Genom att skapa en relation med dina rådgivare. Det gör du lätt genom att hålla dina rådgivare uppdaterade med vad du gör. Skapa en rutin där du mailar ett trevlig "update" varje fredag.

Då syns både du och ditt företag och du kan positionera ditt varumärke. På så sätt skapar du en långsiktig relation och utvecklar ditt eget nätverk. Vem vet, du kanske erbjuds arbete eller en traineeperiod.

Ska jag ha veckomöten under våra lov?

Ditt företag står inte stilla, dina konkurrenter står inte stilla och marknaden står inte stilla. Jag vet att du arbetar grymt hårt med ditt företag, så jag vill att du ska vila ut under dina lov.

En variant är att ta ett längre och mer genomarbetat sista möte före lovet. Gäller det bara en vecka ses ni snart igen, gäller det jullovet är det lite mer problematiskt. Det är ditt företag och det är du som tar ansvar för att inget hamnar mellan två stolar.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
« möten
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »