Vad är ett UF-företag?

Ur ett skatträttsligt perspektiv är ditt UF-företag ett enkelt bolag.

Vad är ett enkelt bolag?

Det innebär att samtliga medarbetare [bolagsmän] skattar [är redovisningsskyldiga] för sin del av företagets vinst.

Vilka skatter kan jag få betala? 

När ditt företag går med vinst ska du betala inkomstskatt på din del av företagets vinst. MEN, du betalar bara skatt om du sammantaget tjänat mer än ca18 000 kr, ett halvt basbelopp.

Ett UF-företag är inte redovisningsskyldig för moms.

Om du har anställda blir du skyldig att betala sociala avgifter och skatt på deras lön.

Var redovisar jag mina skatter?

Eftersom ett UF-företag anses som ett slags hobbyverksamhet ska varje medarbetare själv redovisa sin skatt, men bara om du sammanlagt tjänat mer än 18 000 kr. i din privata inkomstdeklaration.

Du använder dig av inkomstdeklaration 1 samt blankett T2.

När har jag ett företag?

Du har ett företag [bedriver näringsverksamhet] när samtliga av nedan kriterier är uppfyllda, Din verksamhet,

 • Bedrivs självständigt.
 • Är varaktig.
 • Har ett uttalat vinstsyfte.

Varför anses inte mitt UF-företag vara ett riktigt företag?

Skatteverket anser inte att samtliga näringskriter är uppfyllda.

 

 • Självständig
  När du har flera kunder anses du vara självständig.

 • Varaktig
  När du bedriver verksamhet under två terminer anses du vara varaktig.

 • Vinstsyfte
  Även om ditt företag går med vinst anser inte Skatteverket att kravet på vinstsyfte uppfylls. Ett UF-företags egentliga syfte är att vara ett utbildningskoncept där du ska lära dig att starta, driva och avveckla ett företag

Vad händer om företaget går med vinst?

Då ska du betala skatt och sociala avgifter på din del av vinsten. Om du inte tjänat mer än ca 18 000 kr utgår ingen skatt.

Vad händer om företaget går med förlust?

Då ska du inte deklarera din del av förlusten. Du får inte heller minska dina andra skattepliktiga inkomster genom att använda dig av din del av UF-företagets underskott.

Var kan jag kontrollera min kund/leverantör?

Du kan använda dig av Kronofogdens Kundcenter

 • Telefon, 0771-73 73 00
 • Öppettider, mån-frd 08.00-18.00

Här kan du fråga om en privatperson eller ett företag har betalningsanmärkningar, skulder eller liknande. Tänk på att du ska ha personens personnummer eller företagets organisationsnummer.

Kronogogden arbetar under sekretess, vilket innebär att den som du undrar över aldrig får reda på att du har frågat.

 

Är mitt UF-företag en juridisk person?

Nej, det är det inte.

Får mitt UF-företag F-skattsedel?

Nej, det får det inte.

Du får ingen F-skatt p g a att ditt UF-företag inte är en juridisk person och att det inte, enligt Skatteverkets tolkning, bedriver näringsverksamhet.

Är det skillnad på att sälja en vara eller en tjänst?

Ja, det är det.

Det är skattemässigt enklare att sälja en vara än en tjänst.

Vara?

Då ska du deklarera och betala skatt och sociala avgifter på företagets överskott [vinst].

Tjänst?

Det är tyvärr mycket mer omständigt.

Företaget behöver planera sin administration och fakturering annars kan det bli problem när Skatteverket granskar.

Varför är det skillnad mellan att sälja en vara eller en tjänst?

Jag vet inte och jag tycker det är katastrof.

Det hade varit enkelt för Skatteverket att skapa ett undantag för gällande regler och jämställa vara och tjänst.

Kan Skatteverket hjälpa mig?

De har anställda i varje region som föreläser om UF-året och hjälper till med moms, skattedeklaration och övriga frågor som kan kännas betungande.

Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

I Skåne hittar du en skolinspiratör i Helsingborg.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
« skatter
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »