"Good design can't fix broken business models"
- Jeffrey Veen, webbpionjär, Wired Digital
 
"There's no business like show business, but there are several businesses like accounting"
- David Letterman, 1947-, legendarisk TV-host

vad är en affärsplan?
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

En affärsplan är en strukturerad plan som, på ett realistisk sätt, beskriver företagets framtid med hjälp av ett antal rubriker och siffror. En slags checklista över ditt tankearbete där det ges tillfälle att djupare beskriva, precisera och förklara företagets idé.

Under arbetet med företagets affärsplan tvingas du tänka igenom olika saker och testa om din idé håller.

 

Läs mer! Syftet med din affärsplan - syftet med din affärsplan »

affärsplanens struktur
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

En affärsplans innehållsförteckning har ungefär samma struktur och rubrikindelning oberoende vilket företag det är. Dock ser de olika ut beroende på storlek och bransch. Din affärsplan [UF] får vara max 10 sidor text och innehållet ska spegla ditt kommande verksamhetsår.

Maximalt antal 10 sidor text plus fram- och baksida. Affärsplanen ska i detalj redovisa hur företagets mål ska nås och bör innehålla följande,

 

 • Vision.
 • Mission.

 • Ledstjärnor.
 • Affärsidé.

 • Mål.
 • Strategier.

 • Produkt.
 • Marknaden & kundunderlag.

 • Marknadsföring & kampanjer.
 • Kunder.

 • Konkurrenter.
 • Organisation, ägare & andra intressenter.

 • Marknads-/tid- eller handlingsplan.
 • Ekonomisk plan.

 • Framtid & utvecklingsmöjligheter.
 • Risker.
 • Ort, datum och styrelseledamöternas namnunderskrifter.

 

Läs mer! Affärsplanens innehåll, struktur & kriterier - affärsplanens innehåll, struktur & kriterier »

designmässiga teman
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

De vanligaste rubrikerna i en affärsplan är informativa och korrekta men inte många rubriker lockar någon att vilja läsa det där lilla extra.

Var istället mer kreativ i din rubriksättning och få mer liv i dina rubriker så att de berättar lite mer för läsaren om vad som finns i stycket under.

Se din rubrik som ett sätt att marknadsföra din text så att äsaren ska tända till och vilja läsa vidare.

 

Läs mer! designmässiga teman - designmässiga teman »

exempel, teman
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

Det du ser är företagens första utkast på tema. Titta på dem och bli inspirerad till att göra egna kreativa och kommunikativa teman.

 

Läs mer! tema, Heat UF - tema, Heat UF »

Läs mer! tema, iPurple UF - tema, iPurple UF »

Läs mer! tema, Lindmarks Servering UF - tema, Lindmarks Servering UF »

Läs mer! tema, POW UF - tema, POW UF »

Läs mer! tema, Reduse Your use UF - tema, Reduse Your use UF »

 

checklist - affärsplan
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

För att få fram det bästa dokumentet är det viktigt att du använder en struktur när du tar fram din affärsplanen. Det underlättar arbetet, ger utrymme för både fokuserat och kreativt skrivande och minimerar onödig stress.


 • Kreativa rubriker.

 • Välj vilka affärsrelaterade kärnord som
  ska vara med i textstycket under rubriken.

 • Skriv din första mening på sådant sätt
  att läsaren vill läsa vidare.

 • Skriv sista meningen så att den syr ihop hela stycket.

 • Skriv samman hela stycket.

 • Designa utifrån företagets grafiska manual.

 

Läs mer! checklist - att processkriva din affärsplan - checklist - att processkriva din affärsplan »

mindmap
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

Gör en mindmap eller en visionboard för att få en bättre bild över företagets affärsmodell.

 

Klicka på bilden för att öppna filen.

mindmap, barnens mat & bak

skrivprocess
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

Linteum UF hade som affärsidé att utveckla och producera egna linnéservetter med ett hål så de kunde fästas i översta skjortknappen.

Företaget valde en strukturerad skrivprocess när de arbetade fram sin affärsplan. Linteum började med att beskriva vad som skulle skrivas före de började att skriva

 

Läs mer! Linteum's processtruktur - linteum's skrivprocess »

korrekturläs din affärsplan
k r e a t i v a  a f f ä r s p l a n e r

Jag har sett alldeles för många affärsplaner med många stavfel. Det brukar även dyka upp bildfel, fel marginaler, fel färger, fel tabbar, med fel bilder, bilder på fel plats o s v.

När du är ute i god tid har du tid att korrekturläsa ditt dokument och du hinner även med att lämna ut det till andra personer i ditt nätverk. De kan hjälpa dig med att att tänka annorlunda och leta upp och korrigera eventuella misstag.

 

Läs mer! Korrekturläs din affärsplan - korrekturläs din affärsplan »

"Um ourives das palavras - en ordens guldsmed"
- Jeremy Irons, en grym skådis, i filmen Night Train to Lisbon
 

affärsidé »

« affärsplan
gratis bilder »
enkla logotyper »
kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

modeller »

mässan »

mätbara mål »

pressrelease »

produkt »

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »