“Vi har träffat helt rätt folk och gjort affärer på plats”
– Claes Törnqvist, försäljningschef, Continova
 
"Jättetrevligt, rena nöjet att vara här. Fått många nya idéer"
– Helena Häggstrom, Projektledare, Kantele Kalevala

vad är en mässa?
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

En mässa är en plats [arena] som tilhandahåller en upparbetad infrastruktur där många företag inom samma bransch kan träffas och visa upp sina varor och tjänster för sina kunder och övriga besökare.

På mässan som oftast är belägen i en eller flera stora hallar finns normalt restauranger, fikaställen, butiker och liknande för att besökarna ska ha det bra. De utställande företagen betalar för befintlig infrastruktur och sin egen monterplats.

En mässa är en fantastisk möjlighet att marknadsföra din vara, tjänst, företag och personal. Du möter prospects, kunder, konkurrenter, leverantörer och andra viktiga människor som kan vara viktiga för din affärsmodell.

Syftet med att ställa ut på en mässa kan t ex vara att informera, att visa upp en ny produkt, att möta branschkollegor, att sälja eller att enbart nätverka med befintliga kunder.

vad är en mässmonter?
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Företagets mässmonter består av 3 viktiga variabler,

 

 • Platsen.
 • Kommunikation.
 • Personal.

 

En monter byggs upp för att möta kunder på en mässa. Den ska förmedla företagets värderingar, produktens fördelar/mervärde och ska locka kunderna att stiga in.

Eftersom det finns massor av konkurrerande montrar på en mässa är det viktigt att din monter sticker ut och syns i vimlet. Besökarna måste kunna se det enskilda trädet i skogen.

regel #1
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

 

 • Mässplanen ska vara mätbar.
  - Formulera dina aktiviteter så de går att mäta av.

 • Mässrapporten checkar av mässplanen.
  - Kollar av mässplanens mätbara aktiviteter.
före, under & efter mässan
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

En mässa består av tre viktiga faser,

 

 • Före mässan
  Du gör din mässplan med allt vad det innebär.

 • Under mässan
  Fokus på montern, monterpersonal & besökare.

 • Efter mässan
  Du följer upp alla åtagande som mässan skapat.
  Fokus på mässrapport - hur blir vi bättre nästa gång.

 

Alla tre faser måste interagera och fungera annars kommer det inte bli en lyckad mässa som genererar nya affärsmöjligheter.

före mässan
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Fokus ligger på att planera mässan och arbeta fram företagets mässplan. Den delas upp i tre viktiga områden - före - under - efter - och iinnehåller allt som har med mässan att göra. Det är 100-tals aktiviteter som ska klaras av före mässan startar,

 

 • Besluta om vem som är projektledare för mässan.
 • Ta fram innehållsförteckning till din mässplan.

 • Hur många "kunder" besöker mässan?
 • Syfte, mål & målgrupp.

 • Vem deltar på mässan?
 • Hur många produkter ska delas ut/visas upp?

 • Hur många kunder blir intresserade av produkten?
 • Kalkylering & marginaler.

 • Prissättning & mässpris.
 • Monterns läge, utseende och budskap.

 • Monterpersonal, klädsel & monterschema.
 • Vilka problem kan uppstå?

 • Påläst om produkten.
 • Mäspitch.

 • Tillbehör till produkten.
 • Växel.

 • Bjuda på frukt hellre än godis.
 • Gemensamt förbreda sig på att agera.

 • Göra nulägesanalys.
 • Vart vill ni nå med mässan?

 • Hur ska ni ta er dit?
under mässan
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Fokus ligger på att möta presumtiva kunder [prospects], agera på
mässan och kommunicera företagets budskap. Det kan t ex vara,

 

 • Monterns utseende.
 • Vad kan gå fel med montern?

 • Finns back-up plan?
 • Monterschema med pauser.

 • Hur ska vi agera i montern?
 • Glad & utåtriktad.

 • Hur hantera "tråkiga" besökare.
 • Hur marknadsföra oss mot tråkiga besökare.

 • Påläst om produkten.
 • Påläst om våra konkurrenter.

 • Vad är ett bra svar?
 • Utmärkt service.

 • Annorlunda gentemot de andra [sticka ut & synas].
 • Agera professionellt.

 • Fånga kunden.
 • Vad gör vi med kunden efter mässan?

 • Anpassa sig efter kunden du pratar med.
 • Serviceminded.

 • Hur få kontroll över läget?
 • Fokus på information eller kommunikation.
efter mässan
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Fokus ligger på att ta fram en mässrapport som är en spegling av företagets mässplan. Om mässplanen inte skrivits SMART, d v s med mätbara mål i fokus går det inte att göra en mässrapport värd att ha.

Mässrapporten ligger till grund för hur du kan göra ditt mässarbete mycket bättre på nästa mässa. Rapporten används för att skriva nästa mässplan.

 

 • Är mässor något för oss?
 • Var vi på rätt mässa?

 • Efterkalkyl.
 • Antalet besökare i montern?

 • Antalet samtal i montern?
 • Antalet avslut i montern?

 • Vad gick bra dåligt?
 • Vad kan du göra bättre nästa gång?

 • Hur var monteragerande på en skala?
 • Jämför företaget med konkurrenterna.

 • Vad var vi bättre på?
 • Vad var vi sämre på?

 • Mässkalkyl - plus eller minus?
 • Hur gynnade monteraktiviteterna vår verksamhet?

 • Vad tyckte besökarna om montern?
 • Vilken produkt sålde mest?

 • Varför?
 • Vad tyckte kunderna om priset?

 • Vem är projektledare för eftermässan?
 • Hur många offerter ska skrivas?

 • Hur många produkter ska skickas ut?
 • Hur många kundmöten blev inbokade?

 • Vilka andra viktiga kontakter togs?
 • Hur gå vidare?

 • När är allt inbokat?
 • När är allt avbockat?

checklist, mässan
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Ditt mässdeltagande är enbart en liten del av hela företagets mässarbete. Arbetet startar när du börjar göra din mässplan och slutar när du följt upp alla kontakter på mässan och utvärderat ditt arbete i företagets mässrapport.

Dina 5 timmar på en mässa kan betyda 50 timmars arbete eller mer - före - under och efter mässan. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att göra allt. Din checklist hjälper dig på traven.

 

Läs mer! checklist, mässan - checklist, mässan »

checklist, mässdetaljer
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Det är de små, små detaljerna som gör det. Erfarenheterna visar att den oerfarne mässbyggaren oftast glömmer bort de riktigt små detaljerna.

Säkerställ om du har behov av nedan små attiraljer. Tänk på att det är du som mässutställare som har det fulla ansvaret för att allting finns tillhanda när det behövs.

 

Läs mer! checklist, mässdetaljer - checklist, mässdetaljer »

BIG misstake
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Du måste läsa på vad en mässa är och vad den innebär för dig som säljare och ditt företag. Tyvärr, möter vi alltför ofta monterpersonal som beter sig helt fel.

Gör inte dessa misstag!

 

 • Din monter är inget café.
  - Ät och drick aldrig i montern.

 • Var inte oorganiserad.
  - Planera in ett smart schema för din monterpersonal.
  - Sitt inte, vila inte och luta dig inte i montern.
  - Tugga inte tuggummi eller lyssna på musik.

 • Prata inte med varandra.
  - Prata inte för mycket med dina monterkollegor.
  - Vänd inte ryggen mot dina besökare.
  - Din blick ska ha ögonkontakt med nästa besökare.

 • Kryp inte ihop inne i montern.
  - Stå lite utanför montern och träffa mässbesökare.
  - Pitcha ditt budskap till nästa kund.
  - BIG smile.

 • Använd inte mobilen i montern.
  - Visar på nonchlans.
  - Mässbesökarna ser dig även om du inte ser dem.

 • Prata inte skit.
  - Tala aldrig illa om konkurrenter.

 • Lämna aldrig din monter tom.
  - Var alltid minst två personal i din monter.
  - Håll dig till monterschemat.
  - Du äter, går på toa och vilar när det är din tur.
  - Annars är det fullt ös; der är 220% som gäller.

 • Din monter är inte en garderob.
  - Ha inga personliga ägodelar synliga i montern.

 • Gör inte bort dig.
  - Missbruka inte ditt personliga eller företagets varumärke.
  - Var professionell och var påläst.
"En stor armé marscherar på sin mage"
– Napoleon
 

regel #2
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

 

 • Att stå i en mässmonter är mycket tuffare än du tror.

  – Gå och lägg dig i tid.
  – Ha ett genomtänkt monterschema.
  – Använd bekväma skor.
  – Glöm inte bort mat och dryck.
monterperonal
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Vi har varit på ca 100 olika mässor i Sverige och Europa och vi har träffat alldeles får många "säljare" i olika montrar som signalerat att de inte vill vara där. En konsekvens av misslyckat ledarskap.

Att stå på en mässa är mycket tuffare än du tror. Det är viktigt att ditt företag har uthållig, kunning och serviceminded personal i sin monter. Här är några punkter som din mässplan ska innehålla,

 

 • Kick-off för mässförberedelser.
 • Utse huvudansvarig för monterpersonalen.

 • Välja ut monterpersonal.
 • Vad är deras styrkor och svagheter.

 • Ta fram ett monterschema [arbets- och tidschema].
 • Välja ut klädsel.

 • Trycka nya visitkort med mässbudskap.
 • kundvisitkortskostnad [total mässkostnad/antal visitkort].

 • Namnbrickor [stor text] och utställarkort.
 • Utbildning i mässdeltagande.

 • Vilken mässpitch ska via ha.
 • Kalkyler och prissättning.
  Vad är absolut lägsta pris före vi tappar marginaler.

 • Säljträning inklusive det antal olika mässpitchar som behövs.
 • Nätverka före mässan.

 • Generalrepetition.
 • Startmöte.

tidplan
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

En mässa är ett komplext projekt som ligger sidan om företagets operativa verksamhet. Det innebör att företaget ska drivas normalt plus att ni ska driva en mässa under tiden. Det ställer väldigt stora krav på samtliga medarbetare.

För att säkerställa att det inte blir strul tas en tidplan fram. Mässans tidplan görs så att företagets medarbetare vet,

 

 • Vem.
 • .. ska göra vad.
 • När ska det vara klart.

 

Läs mer! tidplan - tidplan »

tagline förstärker budskapet
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Olivia UF's tagline - sparsam, enkel & elegant - genererade ett stort mervärde för kunden. Deras tagline underlättade vid mässförsäljning eftersom kunderna redan, när de tittat på montern, insett vad deras produkt kunde göra för dem hemma i köket.

 

Läs mer! olivia uf - olivia uf »

lotter på en mässa
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Ett företag får inte lov att anordna ett lotteri på en mässa.

 

Läs mer! lotteri - låtter på mässa »

murphy's lag
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Murphy's lag är lagen om "all jävelskap".

Det som kan hända, kommer att hända. De mest otroliga saker kan inträffa strax före en inlämning, en mässa, före ett kundmöte eller någon annan deadline.

 

Läs mer! monterkarta från julmässan 2012 - murphy's lag »

regel #3
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

En mässmonter är en levande aktivitet som består av,

 

 • Mässplatsen
  Storlek på montern och kringliggande yta.

 • Kommunikation
  Struktur, färg & form och tagline.

 • Personal
  Glad, aktiv, villig, serviceminded och kunnig personal.

din mässmonter
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

En bra monter lockar besökare. Besökare ska kunna stå på långt håll och bli intresserade av att gå fram till din monter.

 

 • Less is moore.
  - Montern ska vara strukturerad med ett tydligt budskap.

 • Du ska ha ett tydligt budskap i din monter.
  - Det ska framgå tydligt vad du säljer.

 • Ta bort allting som kan upplevas som ett hinder.
  - Kanter på golvet och tränga utrymmen.

 • Gör din monter synlig.
  - Färg, tyg, form och belysning.

 • Attrahera mässbesökarna.
  - En aktivitet eller tävling kan locka besökare.

 • Uppfylla ett behov eller lösa ett problem.
  - Vad innebär det för kunden att använda din produkt.

 • Personalen är en del av montern.
  BIG smile, ögonkontakt och välkomnande.
  Träna in en öppningsreplik, pitch och avslut.

mätbara mässmål
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Att ställa ut på en mässa utan mål är som en orientering utan karta; du har absolut ingen idé om vart du är på väg. Dina mässmål genererar vettiga aktiviteter i din monter.

 

Dina mål ska vara mätbara. Att t ex,

 

 • Informera 200 nya kunder om din produkt.

 • Ta in 100 nya e-postadresser.

 • Pitcha för 300 mässbesökare.

 • Sälja 150 produkter.

 • Dela ut 300 "give aways".

 • Skapa 10 nya kontakter inom näringslivet.

 • Boka in 5 nya personliga säljmöte.
SMARTA mål
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Det finns en variabel som är viktigare än alla andra när det gäller att nå dina mål – att du har bestämt dig vart du ska. Då vet du också vad som krävs för att du ska nå fram i önskad tid och med önskad kvalitet.

Det finns många olika modeller för vad ett mål ska innehålla.
En av dem är - SMARTA - som innebär att målen ska vara,

 

 • Specifika [Specific]
  Målet ska vara tydligt. Det ska vara så konkret att
  du vet exakt vad du ska göra för att uppnå målet.

 • Mätbara [Measurable]
  Målen ska gå att kvantifiera. Du ska kunna avgöra
  om du har uppnått målet eller inte.

 • Accepterade [Attainable]
  Målen ska vara "ok-ade" av de som ska uppnå dem.
  Det ska vara accepterat av dig själv.

 • Realistiska [Relevant]
  Målen ska ska kunna utföras av personen inom tidsperioden.
  Delmålet sk vara nedbrutet tillräckligt mycket så att det är
  realistiskt.

 • Tidsatta [Time-bound]
  Målens slutdatum ska vara bestämda.

 • Avgränsade [Segmented]
  Målen ska ha en start- och en stopptid.

  Målen ska även vara ansträngande att nå. När du ställs
  inför en utmaning sporras ditt engagemang och arbetsglädje.Läs mer! om att sätta mål - om att sätta mål »

regel #4
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

 

 

 • Du är ditt eget hinder.
 • Du är ditt eget verktyg.
 • Du är din egen framgång.

din mässpitch ska sälja
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Din mässa är en tacksam och lättillgänglig arena där ditt företag träffar massvis med människor - men det är du inte helt ensam om.

Dina konkurrenter kommer att se ett gyllene tillfälle att bearbeta befintliga och nya kunder. De kommer göra allt för att vara först fram för att påverka dina tilltänkta besökare.


Klicka på bilden för att läsa mer om mässpitch.

mässpitch

monterkarta
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Din guide till mässan.

 

 • Hur många ställer ut?
 • Var står vår monter?

 • Var står mina konkurrenter?
 • Hur stor är salen?

 • Var är in- och utgångarna?
 • Vilket kundflöde passerar min monter?

 

Det är många frågor som besvaras med hjälp av en monterkarta.

 

Läs mer! monterkarta, julmässan 2012 - monterkarta, julmässan 2012 »

Läs mer! monterkarta, julmässan 2011 - monterkarta, julmässan 2011 »

Läs mer! monterkarta, julmässan 2011 - monterkarta, julmässan 2010 »

Läs mer! monterkarta, julmässan 2011 - monterkarta, julmässan 2008 »

mässbudget
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

För en bra genomförd mässa behövs en hel del planering. Dela in din mässplan i - före - under och efter. Oftast ställer du ut på mässan för att sälja dina produkter till mässbesökarna.

Det gäller då att budgetera med ett antal mätbara och uppskattade variabler för att hamna någorlunda rätt i din mässbudget.

Utfallet på din mässbudget analyseras i din mässrapport.

 

Läs mer! räkna ut din mässbudget - räkna ut din mässbudget »

efterkalkyl
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Marknads- och ekonomiansvariga ska beräkna företagets lager
före och efter mässan.

 

Läs mer! efterkalkyl för Silicover - efterkalkyl för Silicover »

mässrapport
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Din mässrapport är en spegling av din mässplan. För att kunna skriva en bra mässrapport krävs en bra mässplan.

Din mässplan ska innehålla många mätbara variabler så du kan mäta av din mässa och överhuvudtaget leverera en mässrapport.

 

 • Vad gjordes?
 • Vad glömdes bort?

 • Vilka checklistor fanns?
 • Hur fungerade dina olika checklistor

 

Läs mer! mässrapport - mässrapport »

regel #5
m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

En mässa planeras i tre faser som alla är ryggraden i företagets mässplan; alla är lika viktiga för framgång.

 

"före, under och efter mässan"

curator

m ä s s a n  s k a p a r  m ö t e n

Begreppet curator kommer ursprungligen från latinets "cura" som betyder angelägenhet, uppgift, ansvar och engelskans "curate" som betyder organisera eller övervaka.

En curator eller konstkurator är en person [organisatör] av utställningar, events, mässor, seminarier och andra program.

En curator skapar ett sammanhang eller ett tema för t ex en foto- eller en konstutställning. Curatorn ansvarar för val av fotogtafer eller kostnärer och vilka foton/tavlor som ska hänga på utställningen.

Idag används oftast en frilansande person [utställningsintendent] till att "curera" olika mässor eller utställningar.

Det felaktiga begreppet att "att curera" har fått Språkrådet att reagera. De rekommenderar att "curera" ska benämnas att "kuratera".

 
 

affärsidé »

affärsplan »

gratis bilder »
enkla logotyper »
kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

modeller »

« mässan

mätbara mål »

pressrelease »

produkt »

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »