“Sätt upp höga mål, och sluta inte förrän du nått dem”
– Bo Jackson, 1962-, All Star i både baseball & football
 
"Målet är ingenting. Vägen är allt"
- Robert Broberg, artist

vad är en produkt?
p r o d u k t e n

Produkt är ett samlingsnamn och syftar i allmänhet på något som skapas eller tillverkas.

Det kan vara en konkret vara i form av material eller en tjänst. Vad som är en vara och vad som är en tjänst kan bäst beskrivas genom tumregeln,

 

 • En vara är något som tillverkas, något du kan ta på.

 • En tjänst är något som utförs, något som inte går att ta på.

 

Dina produkter kan även beskrivas som allt som erbjuds marknaden för konsumtion, vilket innebär utbudet från samtliga företag. Dina produkter kan,

 

 • Delas in i varor och tjänster.

 • Kan vara en kombination av vara och tjänst.

 • Visas i en produktkatalog.

 

Läs mer! vad är en produkt - vad är en produkt »

vad är en tjänst?
p r o d u k t e n

 

"En tjänst är något som du kan köpa & sälja,
men inte tappa på tårna"
- Evert Gummesson, författare


En tjänst är unik utifrån följande variabler,

 • Inte påtaglig [fysisk]
  Den är icke-konkret och den kan inte ses, kännas, smakas, höras eller luktas på innan du köper den. Du kan inte se resultatet i förväg.

 • Heterogen
  Den är varierande och kvaliteten beror på vem som utför tjänsten när, var och hur.

 • Går inte att lagra
  Den är försvinnande, d v s den går inte att spara och kan inte säljas vidare.

 • Oskiljbar från de som utför den
  Den kan inte separeras från den som utför tjänsten. Den köps och presteras direkt.

 

Läs mer! tjänst - tjänst »

ritning AquaAid
p r o d u k t e n

AquaAid designade en vätskebehållare i glas. Snygg, exklusiv & smidig att ha med i sin vardag.

"Vi vill minska användningen av plastflaskor och få dig att ta till vara på de privilegier vi har, som exempelvis rinnande, rent vatten."Klicka på bilden för att öppna bilden.

ritning på vattenflaska från AquaAid

beställningsformulär raw deli

Linnea, Alexandra och Thea i Raw Deli har förstått hur viktigt paketering är för produkten i alla led. Deras beställningsformulär skapar föväntningar hos kunden.

 

Läs mer! Raw Deli. beställninsgformulär - Raw Deli. beställninsgformulär »

vad är en egenskap?

p r o d u k t e n

Egenskaper är neutrala fakta om en produkt. De väcker normalt inte kundens känslor. Egenskaper syftar på de funktioner och attribut som en produkt har.

Du väga, mäta eller beskriva dem. En egenskap är en beskaffenhet, kännetecken, sätt att vara, kvalitet, storlek, tillstånd, attribut, komponent, lukt, färg eller smak.

EFI-analys

p r o d u k t e n

EFI-modellen är en enkel modell som visar,

 • Produktens egenskaper.
 • Vad produktens egenskaper ger för fördelar.
 • Vad produktens fördelar innebär för kunden när produkten används.

 

På senare år har man även lagt till nytta, d v s vilken nytta genererar kundens innebörd.

 • Egenskaper
  Ska vara faktiska och redovisas neutralt, utan värdering.
  T ex av teknisk, ekonomisk eller psykologisk natur.

 • Fördel
  Vad är kundens fördel med att använda din produkt?
  Hur förbättrar den livet för kunden?

  En fördel är en fördel när du kan sätta in den i ett sammanhang. Presentera fördelen efter en för kunden identifierbar situation.

 • Innebörd
  Den betydelse/nytta det har för kunden.
  Hur vi löser kundernas problem och löser deras behov.
  Vad blir "vinsten" för kunden, mervärdet.
  Vad innebär det för kunden att använda din produkt i framtiden.

 

Det är innebörden för kunden som ska vara utgångspunkten för all marknadskommunikation.

 

Läs mer! EFI-analys - EFI-analys »

 

produktlivscykelkurvan, PLC
p r o d u k t e n

Nästan alla produkter har en begränsad livstid, ett s k ett bäst före datum, som bestäms av kundernas mottagande av dina produkter.

Det innebär att företagets intäkter och kostnader kommer vara föränderliga över produktens livstid. Beroende på i vilken fas produkten befinner sig krävs särskilda marknadsföringsstrategier.

 

produktlivscykelkurvan

Produktlivscykelkurvan, PLC, visar en produkts livslängd över tiden. Företagets försäljning delas in i fem olika stadier,

 

 1. Introduktionsstadiet
  Produkten introduceras på marknaden.
  Maximal insats av reklam och försäljning.

 2. Tillväxtstadiet
  Försäljningen ökar.
  Reklaminsatsen avtar. Presentera tilläggsprodukter.

 3. Mognadsstadiet
  Försäljningen är som högst.
  Sänkt pris, produktförbättringar och ny paketering.

 4. Stagnationsstadiet
  Försäljningen stannar upp.

 5. Nedgångsstadiet
  Försäljningen avtar.
  Lågprisvara med enklare förpackning.

 

 

Läs mer! produktlivscykel - produktlivscykel »

vad är produktutveckling?

p r o d u k t e n

Produktutveckling är ett omfattande område som innefattar allt från brainstorming, produktutformning och marknadsundersökningar till konstruktion, tillverkning och marknadsföring.

 

Michael N Kennedy definierar produktutveckling så här.

“Product development is the collective activities, or system, that a company uses to convert its technology and ideas into a stream of products that meet the needs of customers and the strategic goals of the company.”

produktutveckling UF

p r o d u k t e n

Det är relativt många unga entreprenörer som vill designa och tillverka något eget. I UF kan nedan process vara ett stöd.

 

 • Idégenerering - brainstorming, utvärdera och välj ut.
 • Förstudie - undersök konkurrenter och din målgrupp.

 • Funktionsanalys - vilka funktioner ska din produkt ha?
 • Ny idégenerering - ny lösning baserad på funktionsanalysen.

 • Utformning av koncept - besluta om produktens utformning.
 • Konstruktion efter ritningar - ta fram ritningar.

 • Ta fram prototyp - 3D-skrivare, plast eller trä.
 • Produktionsberedning - vem, vad, när och hur?
grindmodellen

p r o d u k t e n

Den mest spridda produktutvecklingsmodellen är "Grindmodellen" som på engelska heter "Stage-Gate" modellen. Den innebär i korthet att inför varje ny modul finns en "grind".

Grindarna utvärderar vad som levererats i i den tidigare fasen. Vid varje "grind" fattas beslut om projekten ska fortlöpa, gå tillbaka och göra om vissa moment eller om det ska läggas ner.

 

 • Idé.
 • Utvärdering projektutformning.

 • Fastställande av projektet.
 • Utveckling.

 • Testning och validering.
 • Produktion och lansering.

"Sätt dig på tvären så når du framgång"

- Malcolm Gladwell, journalist & framgångsrik författare
 

affärsidé »

affärsplan »

gratis bilder »
enkla logotyper »
kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

modeller »

mässan »

mätbara mål »

pressrelease »

« produkt

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »