"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

kalkylering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p r i s s ä t t n i n g 

 

Läs mer! övningsuppgifter; kalkylering - övningsuppgifter; kalkylering »

entreprenörskap
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p r i s s ä t t n i n g 

 

Läs mer! övningsuppgifter; entreprenörskap & cas i UF - övningsuppgifter; entreprenörskap & case i UF »

 
 

läs först & träna sen
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p r i s s ä t t n i n g 

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; prissättning - fakta & exempel; prissättning »

träna fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

prissättning »

 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »