"Önska inte att det var lättare, önska att du var bättre"
- Jim Rohn, 1930-2009, entreprenör & författare
 
"Jag är inte där än, men jag är närmare än vad jag var igår"
- José N. Harris, 1962-, läkare i US Army & författare

lagerstyrning; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  l a g e r s t y r n i n g 

 

 

» övningsuppgift #1; max- & minlager »

» övningsuppgift #2; genomsnittligt lager »

 

» övningsuppgift #3; buffertlager »

» övningsuppgift #4; genomsnittligt lager »

 

» övningsuppgift #5; omsättningshastighet »

» övningsuppgift #6; räkna med olika formler »

 

» övningsuppgift #7; genomsnittligt lager »

» övningsuppgift #8; omsättningshastighet »

 

» övningsuppgift #9; räkna med olika formler »

» övningsuppgift #10; beställningspunkt »

 

» övningsuppgift #11; lagerdiagram »

» övningsuppgift #12; genomsnittligt lager »

 

» övningsuppgift #13; omsättningshastighet »

» övningsuppgift #14; beställningspunkt »

 

» övningsuppgift #15; förändring - genomsnittslager »

» övningsuppgift #16; räkna med olika formler »

 

» övningsuppgift #17; förändring - genomsnittslager »

» övningsuppgift #18; beställningspunkt »

 

» övningsuppgift #19; genomsnittligt lager »

» övningsuppgift #20; rätt eller fel »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå E »

 
 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  l a g e r s t y r n i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om lagerstyrning »

träna fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 

 

lagerstyrning »

 
« övningsuppgifter