BY, attribution
c r e a t i v e  c o m m o n s

Du måste ange upphovsmannen, verkets namn och den licens som gäller för verket.

Det innebär att alla som använder sig av ditt verk måste ange att du är upphovsman och göra det på det sätt som upphovsmannen önskar.

Erkännandet får inte ske på ett sådant sätt att det ser ut som om du stödjer den verksamhet som använder ditt verk.

common, erkännande
 

creative commons.se »

 

« erkännande

icke kommersiell »

inga bearbetningar »

dela lika »