"Innovation är förmågan att se förändring som en möjlighet - inte ett hot"
- Woody Allen, 1935-, grym skådespelare
 
 
 
vad är blixtlåset?

b l i x t l å s e t

Blixtlåset är en innovationstävling för gymnasieelever. Tävlingen går ut på att du tillsammans med ditt lag ska komma på en idé eller en lösning på ett problem som du sen utvecklar till en prototyp d.v.s. ett förslag på en lösning som du ska visa upp för en jury.

I tävlingen ingår förutom att skapa prototypen att ni ska göra ett reklamblad för er produkt, en monter till mässan där ni ska ställa ut samt en muntlig presentation som ni ska kunna hålla för juryn på tävlingsdagen. Du kan läsa mer om tävlingen och vad juryn bedömer här.

För att lyckas med ditt och ditt lags arbete behöver du genomföra en mängd olika steg för att komma vidare mot slutmålet och själva tävlingsdagen. Dessa steg kan du välja att göra i lite olika ordning utifrån vad som passar ditt lag bäst.

Eftersom det är många moment som ska göras är det också viktigt att ni gör upp en tydlig veckoplanering med vem som gör vad till när och att ni fördelar arbetet emellan er.

bilda en grupp

b l i x t l å s e t

Oj oj oj! Att välja gruppmedlemmar är inte lätt. Ni ska stå tillsammans i med och motgång och ni måste kunna,

 

 • Lita på varandra.
 • Vara ärliga mot varandra.
 • Stötta varandra.

 

Det är också viktigt att ni kan ge varandra kritik på ett bra sätt och att ni kompletterar varandra.

I ett bra lag behövs många olika kompetenser för att lyckas. Ni behöver,

 

 • Någon som är kreativ.
 • Någon som är praktisk.
 • Någon som kan skriva.
 • Någon som kan prata osv.

 

Vad är du själv bra på och vad är dina klasskompisar bra på?

 

Läs mer! bilda grupper - bilda grupper »

mentalt kontrakt

b l i x t l å s e t

För att bygga ett bra samarbete krävs regler för arbetet. Det är ni i gruppen som sätter reglerna så ni måste diskutera vad som är okej och inte ok i er grupp. Era regler skriver ni sen ner i ett mentalt kontrakt som alla skriver under.

 

Läs mer! mentalt kontrakt - mentalt kontrakt »

kom på en idé

b l i x t l å s e t

Här finns inga genvägar men hela världen kan inspirera er!

 

 • Vad vill ni göra?
 • Vad vill ni utveckla?
 • Vad ser ni för problem?
 • Vilka problem har ni i vardagen?
 • Vilka problem finns i samhället?
 • Vad behöver ditt husdjur?
 • Här gäller det att spåna fritt.
idégenerera

b l i x t l å s e t

När det gäller idégenerering finns här några bra tips att tänka på,

 

 • Kvantitet är viktigare än kvalité i det här stadiet.
 • Utvärdera inte idéerna samtidigt som ni arbetar med att få fram dem.
 • Ju fler idéer ni kommer på desto bättre.
 • Spara alla idéerna.
 • Var en ja-sägare och ifrågasätt inte andras idéer.
 • Skydda inte dina egna idéer. Tänk på laget före jaget.
 • Få alla delaktiga!
 • Definiera problemet ni ska arbeta med.
formulera en affärsidé

b l i x t l å s e t

Skriv ner er idé som en affärsidé.

För att er idé ska bli lätt att presentera kan ni presentera den som en affärsidé. En affärsidé är enkelt uttryckt en idé som man gjort verklig och som man kan tjäna pengar på.

En affärsidé ska skrivas kort och kärnfullt; den ska svara på frågorna,

 

 • Vad – vad är det som erbjuds?
 • Vem – vem ska köpa produkten?
 • Var – var kan kunden köpa produkten?

 

Läs mer! formulera en affärsidé - formulera en affärsidé »


marknadsundersökning
b l i x t l å s e t

Självklart är det viktigt att ni gillar er idé för att det är ni som ska arbeta med den men om det ska bli en gångbar idé måste även fler gilla den. För att ta reda på vad folk tycker om er idé så måste ni göra en marknadssundersökning. Det betyder att ni måste ställa frågor till andra om er tänkta produkt.

 

Läs mer! marknadsundersökning - marknadsundersökning »

kom på ett lagnamn

b l i x t l å s e t

Detta är en kul uppgift! Vad ska ni kalla er eller er produkt? Ska namnet vara på svenska eller engelska eller något annat språk?

kom på en tagline

b l i x t l å s e t

En tagline är en förstärkning av namnet. Det kan även kallas lite slarvigt för en slogan. Om jag säger Redbull – vad säger du då? Det är ett exempel på en tagline. Eller "Just do it" som är Nikes tagline.

 

Läs mer! tagline - tagline »

designa en logotyp
b l i x t l å s e t

För att förstärka intrycket av er och er produkt behöver ni designa en logotyp d.v.s. en bild som vi kommer att förknippa med er. Logotypen måste fungera både i färg och svartvitt och den måste både kunna förminskas och förstoras.

Redan här är det viktigt att ni funderar igenom val av färg och typsnitt. De färger ni väljer till loggan måste ni även använda på ert reklamblad och i er monter. Allt ni gör måste i slutändan se enhetligt ut.

 

Läs mer! designa en logotyp - designa en logotyp »

swot-analys

b l i x t l å s e t

En SWOT är ett exempel på en riskanalys. Att göra en SWOT-analys är viktigt. Genom att identifiera vilka risker som finns i vårt arbete och med vår produkt kan vi komma på lösningar för att förebygga dem.

 

Läs mer! swot-analys - swot-analys »

skiss
b l i x t l å s e t

Gör en skiss på hur er prototyp ska se ut.

prototyp

b l i x t l å s e t

Bygg eller utveckla er prototyp.

miljöpåverkan & återvinning
b l i x t l å s e t

Utifrån de material ni väljer till er prototyp fundera på och läs på om hur de påverkar vår miljö och om hur de ska återvinnas. Detta ska ni ta upp i er presentation för juryn.
fota er grupp

b l i x t l å s e t

Fotot på er ska vara med i reklambladet tillsammans med en presentation om vem som gjort vad.

reklamblad

b l i x t l å s e t

Designa ett snyggt och välskrivet reklamblad om er produkt. I reklambladet ska ert lagnamn, er tagline och er logotyp vara med. Där ska även finnas med en bild på er prototyp och en beskrivning av er idé och er lösning.

Även resultatet av marknadsundersökningen ska vara med samt fotot på er och presentationen av er.

monter

b l i x t l å s e t

Inför mässan på tävlingsdagen ska ni bygga en monter. Hur ska den se ut? Hur lyfter ni fram er prototyp på ett tydligt sätt? Färgerna i loggan ska gå igen här!

presentation

b l i x t l å s e t

På tävlingsdagen ska ni träffa en jurygrupp och presentera inför dem. Er presentation ska vara 4 min lång.

Er presentation måste vara välskriven och välinövad.
I presentationen ska ni presentera hela ert arbete alltså allt som ni gjort ovan.
Efter presentationen blir det frågor från juryn. Bestäm vem som ska svara på vilken typ av frågor så ni inte pratar i munnen på varandra.

 

Läs mer! att presentera - att presentera »

manuskort

b l i x t l å s e t

Alla i gruppen ska ha manuskort och dessa ska vara enhetliga med gruppens logga på baksidan. Manuskorten ska vara numrerade om man skulle tappa dem så man kan lägga rätt dem snabbt igen.

På korten ska det även vara utmärkt vem som pratar före och efter dig om någon skulle komma av sig så ni kan hjälpa varandra.

teknikstöd

b l i x t l å s e t

Fundera på om ni ska ha något stöd till er presentation tex en Powerpoint eller något annat för att förstärka ert budskap.

klädsel

b l i x t l å s e t

Ni ska vara enhetligt klädda och matcha de färgval ni har valt för arbete.

packlista

b l i x t l å s e t

Ofta åker vi till en annan stad för att tävla i Blixtlåset. Då gäller det att inte glömma något ni behöver så skriv en packlista med vem som ansvarar för vad. INGENTING FÅR GLÖMMAS!

utvärdering

b l i x t l å s e t

När arbetet är klart och tävlingen är över är det dags att utvärdera för att sammanfatta det vi har lärt oss som individer och som grupp.

 

Läs mer! feedback - feedback »

 
 

tävlingen »