"Innovation är förmågan att se förändring som en möjlighet - inte ett hot"
- Woody Allen, 1935-, grym skådespelare
 
 
 
vad är blixtlåset?

b l i x t l å s e t

Blixtlåset är en innovationstävling för gymnasieelever. Tävlingen går ut på att du tillsammans med ditt lag ska komma på en idé eller en lösning på ett problem som du sen utvecklar till en prototyp d v s ett förslag på en lösning som du ska visa upp för en jury.

I tävlingen ingår förutom att skapa en prototyp att du ska göra ett reklamblad för din produkt, en monter till mässan där du ska ställa ut samt en muntlig presentation som du ska kunna hålla för juryn på tävlingsdagen. Du kan läsa mer om tävlingen och vad juryn bedömer "här".

För att lyckas med ditt och ditt lags arbete behöver du genomföra en mängd olika steg för att komma vidare mot slutmålet och själva tävlingsdagen. Dessa steg kan du välja att göra i lite olika ordning utifrån vad som passar ditt lag bäst.

Eftersom det är många moment som ska göras är det också viktigt att du gör upp en tydlig veckoplanering med vem som gör vad, till när och att du fördelar arbetet mellan alla medarbetare.

bilda en grupp

b l i x t l å s e t

Oj oj oj! Att välja gruppmedlemmar är inte lätt. Ni ska stå tillsammans i med och motgång och ni måste kunna,

 

 • Lita på varandra.
 • Vara ärliga mot varandra.
 • Stötta varandra.

 

Det är också viktigt att ni kan ge varandra eedback på ett bra sätt och att ni kompletterar varandra.

I ett bra lag behövs många olika kompetenser för att lyckas. Du behöver,

 

 • Någon som är kreativ.
 • Någon som är praktisk.
 • Någon som kan skriva.
 • Någon som kan prata o s v.

 

Vad är du själv bra på?
Vad är dina klasskompisar bra på?

 

» Läs mer om hur du bildar en bra grupp »
skriv ett mentalt kontrakt

b l i x t l å s e t

För att bygga ett bra samarbete krävs regler för arbetet. Det är gruppen som sätter reglerna så ni måste diskutera vad som är ok och inte ok i er grupp. Era regler skriver ni sen ner i ett mentalt kontrakt som alla skriver under.

 

kom på en idé

b l i x t l å s e t

Det finns inga genvägar men hela världen kan inspirera dig.

 

 • Vad vill du göra?
 • Vad vill du utveckla?
 • Vad ser du för problem?
 • Vilka problem har du i vardagen?
 • Vilka problem finns i samhället?
 • Vad behöver ditt husdjur?
 • Här gäller det att spåna fritt.
idégenerera

b l i x t l å s e t

När det gäller idégenerering finns här några bra tips att tänka på,

 

 • Kvantitet är viktigare än kvalité i det här stadiet.
 • Utvärdera inte idéerna samtidigt som du arbetar med att få fram dem.
 • Ju fler idéer du kommer på desto bättre.
 • Spara alla idéerna.
 • Var en ja-sägare och ifrågasätt inte andras idéer.
 • Skydda inte dina egna idéer. Tänk på laget före jaget.
 • Få alla delaktiga!
 • Definiera problemet du ska arbeta med.
formulera en affärsidé

b l i x t l å s e t

Förpacka din idé till en affärsidé.

För att din idé ska bli lätt att presentera kan du presentera den som en affärsidé. En affärsidé är enkelt uttryckt en idé som du gjort verklig och som du kan tjäna pengar på.

En affärsidé ska skrivas kort och kärnfullt; den ska svara på frågorna,

 

 • Vad – vad är det som erbjuds?
 • Vem – vem ska köpa produkten?
 • Var – var kan kunden köpa produkten?

 

» Läs mer om att formulera en affärsidé »


marknadsundersökning
b l i x t l å s e t

Självklart är det viktigt att du gillar din idé för att det är du som ska arbeta med den. Men om det ska bli en gångbar idé måste hela gruppen gilla den. För att ta reda på vad folk tycker om din idé så måste du göra en marknadssundersökning. Det betyder att du ska ställa frågor till andra om din tänkta produkt.

 

» Läs mer om marknadsundersökning »
kom på ett lagnamn

b l i x t l å s e t

Detta är en kul uppgift! Vad ska du kalla företaget eller din produkt?
Ska namnet vara på svenska eller engelska eller något annat språk?

kom på en tagline

b l i x t l å s e t

En tagline är en förstärkning av namnet. Det kan även kallas för slogan. Om jag säger Redbull – vad säger du då? Det är ett exempel på en tagline. Eller "Just do it" som är Nikes tagline.

 

» Läs mer om att skriva en tagline »

designa en logotyp
b l i x t l å s e t

För att förstärka intrycket av dig och din produkt behöver du designa en logotyp d v s en bild som världen kommer att förknippa med dig. Logotypen måste fungera både i färg och svartvitt och den ska både kunna förminskas och förstoras.

Det viktigt att du funderar igenom val av färg och typsnitt. De färger du väljer till logotypen ska du använda på ditt reklamblad och i din monter. Allt du gör ska i slutändan se enhetligt ut.

 

» Läs mer om att designa en logotyp »
gör en swot-analys

b l i x t l å s e t

En SWOT är ett exempel på en riskanalys. Att göra en SWOT-analys är viktigt. Genom att identifiera vilka risker som finns i ditt arbete och med din produkt kan du komma på lösningar för att förebygga dem.

 

» Läs mer om att göra en swot-analys »

skiss
b l i x t l å s e t

Gör en skiss på hur din prototyp ska se ut.

prototyp

b l i x t l å s e t

Bygg eller utveckla din prototyp.

miljöpåverkan & återvinning
b l i x t l å s e t

Utifrån de material du väljer till din prototyp fundera på och läs på om hur de påverkar vår miljö och om hur de ska återvinnas. Detta ska du ta upp i din presentation för juryn.
fota er grupp

b l i x t l å s e t

Fotot på din grupp ska vara med i ditt reklamblad tillsammans med en presentation om vem som gjort vad.

reklamblad

b l i x t l å s e t

Designa ett snyggt och välskrivet reklamblad om din produkt. I reklambladet ska ditt lagnamn, din tagline och din logotyp vara med. Där ska även finnas med en bild på din prototyp och en beskrivning av din idé och din lösning.

Även resultatet av marknadsundersökningen ska vara med samt fotot på ruppen och presentationen av alla medarbetarna.

monter

b l i x t l å s e t

Inför mässan på tävlingsdagen ska du bygga en monter.

 • Hur ska den se ut?
  Hur lyfter du fram er prototyp på ett tydligt sätt?
  Färgerna i loggan ska gå igen här!
planera dinpresentation

b l i x t l å s e t

På tävlingsdagen ska du träffa en jurygrupp och presentera inför dem.
Gruppens presentation ska vara 4 minuter lång.

 

 • Skriva
  Din presentation måste vara välskriven och väl inövad.

 • Presentation
  I presentationen ska du presentera hela ditt arbete.

 • Jury
  Efter presentationen blir det frågor från juryn. Bestäm vem som ska svara på vilken typ av frågor så gruppens medarbetare inte pratar i munnen på varandra.

 

» Läs mer om att göra en presentation »

manuskort

b l i x t l å s e t

Alla i gruppen ska ha manuskort och dessa ska vara enhetliga med gruppens logotyp på baksidan. Manuskorten ska vara numrerade. Om du skulle tappa dem kan du lägga dem rätt igen.

På korten ska det även vara utmärkt vem som pratar före och efter dig om någon skulle komma av sig så kan gruppen hjälpa till.

teknikstöd

b l i x t l å s e t

Fundera på om du ska ha något stöd till din presentation t ex en Powerpoint eller något annat för att förstärka ditt budskap.

klädsel

b l i x t l å s e t

Gruppen ska vara enhetligt klädda och matcha de färgval du valt.

packlista

b l i x t l å s e t

Ofta åker gruppen till en annan stad för att tävla i Blixtlåset. Då gäller det att inte glömma något du behöver. Skriv en packlista med vem som ansvarar för vad. INGENTING FÅR GLÖMMAS!

utvärdering

b l i x t l å s e t

När arbetet är klart och tävlingen är över är det dags att utvärdera för att sammanfatta det du lärt dig personligt och vad du lärt dig som grupp.

 

» Läs mer om att ge & ta emot feedback »

 
 

tävlingen »