Chris Hansson
Chris Hansson, Rönne Å
Chris hansson, Malmö Museum, 2012
Chris Hansson, 2011
Chris Hansson, Aqaba, Jordanien

entreprenöriellt lärande
o m  b i z 4 y o u 

Omvärlden har förändrats och den kräver numera inte bara rätt kunskap, utan individen behöver träna sitt självledarskap och entreprenöriella förhållningssätt.

 

 • Initiera.
 • Aktivera.
 • Reflektera.

 

Du initierar själv de övningar som du har behov av att träna. Du aktiverar dig själv genom att planera in dina tränings- och uppföljningspass och du reflekterar över dina egna egenskaper, färdigheter och förmågor.

creative commons
o m  b i z 4 y o u 

Det är fritt att använda sig av materialet på biz4you.se enligt nedan CC-licens.

creative commons      attribution: erkännande      non-commercial: icke komersiell      no derivative works: inga bearbetningar

 

det ska vara lätt att lära sig
o m  b i z 4 y o u 

Vår idé är enkel - det ska vara enkelt att lära sig rätt saker. Du ska inte behöva "komma ihåg" utan du ska kunna använda dig av din nya kompetens och snabbt kunna omsätta den till handling.

Vi vill att du ska förflytta dig från punkt A till punkt B och därmed inse den stora nyttan med kontinuerlig utveckling.

lärare & coach
o m  b i z 4 y o u 

Som utbildare hittar du mycket material som du kan använda till lektioner, föreläsningar eller övningar. Du finner även massvis med texter som är taget från vår verklighet i egna företag.

lång erfarenhet som konsult
o m  b i z 4 y o u 

Under mina 25 år i näringslivet har jag samlat på mig massvis med texter, uppgifter, mallar, case och övningar. Jag har utbildtat 1000-tals anställda, egenföretagare och unga entreprenörer.

Eftersom jag under åren hjälp ca 1000 personer att starta upp sin egen verksamhet fungerar materialet, på biz4you.se, utmärkt inom olika entreprenöriella kurser, både för vuxna och unga entreprenörer som t ex Ung Företagsamhet.

årets skola, 2007
o m  b i z 4 y o u 

Juryns motivering till Årets skola; SM-guld i årets bästa UF-skola.

"Skolans stora engagemang och fokus på utveckling av den individuella eleven har resulterat i en genomarbetad strategi där UF-andan går som en röd tråd genom hela utbildningen. På ett föredömligt sätt skapas här en plattform där skola och närlingsliv möts. Eleverna erbjuds möjligheten att bygga ett starkt nätverk att ta med in i framtiden. Resultatet av skolans stora satsning på gästföreläsningar och mentorskap syns tydligt genom återkommande UF-framgångar."

 

Bästa UF-skola 2007

 

» trevlig artikel på Svenskt Näringsliv »

årets coach, 2008 & 2011
o m  b i z 4 y o u 

Bästa coach 2011

guldäpplet
o m  b i z 4 y o u 

Nominerad till Guldäpplet 2013

 

vitterhetsakademin, 2014

Ett av mina abslout bästa citat kommer från Sir Winston Churchil inför "D-day" när de allierade invaderade Europa. "Det omöjliga tar bara lite längre tid".

Det visar att hårt målinriktat arbete ger resultat. Den största belöningen är dock min egen stolthet och det erkännande både biz4you.se och jag har erhållit för ett långvarigt kvalitativt arbete.

Jag är dessutom den första läraren i Sverige som erhållit diplomet inom området entreprenörskap. Hur jäkla kul som helst. / BIG smile :-)

 

» en dag kom ett överraskande brev »

 

» en trevlig artikel på Svenskt Näringsliv »

» en trevlig artikel på HD »

» en trevlig artikel på Academedia »

» en trevlig artikel på Peter Connée Blogg »

 

 

 

kungliga vitterhetsakademin

FLE

Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen, FLE.

 

Kungliga Vitterhetsakademin

FLE priset, 2014
o m  b i z 4 y o u 

fle-priset

 

fokus på förståelse
o m  b i z 4 y o u 

Det är du som ansvarar för att motivera dig själv, ingen annan ..

Din inre motivation styrs av dina egna syften och dess koppling till din egen verklighet. När du själv vill göra något som du behöver för att ta dig vidare mot din egen vision aktiverar du din inre motivation - din drivkraft.

biz4you.se har fokus på lärande, d v s att du ska förstå och kunna använda dig av dina förmågor och dina färdigheter.

rättvisa för alla våra ungdomar
o m  b i z 4 y o u 

Tyvärr har merparten av dagens skolor en ekonomisk ansträngd budget. Det innebär att vissa ungdomar får möjligheter som andra inte får. Med biz4you.se har "alla" ungdomar lika möjligheter.

Alla ungdomar som vill utveckla sina entreprenöriella egenskaper, färdigheter och förmågor ska få lika möjligheter till det bästa materialet.

biz4you.se ska "allt" inom businessrelaterade ämnen samlas under samma paraply. Vår idé är att det ska vara strukturerat, lättillgängligt och fritt att använda.

 

Nu är det upp till dig att,

 

 • Inspirera.
 • Aktivera.
 • Reflektera.

studera var & när du vill
o m  b i z 4 y o u 

Du kan lära dig och träna på din favoritplats under den tid som passar bäst för dig. Materialet är anpassat så att du kan använda det i den takt du själv finner lämplig.

Materialet på biz4you.se kan användas av alla studenter som läser businessrelaterade kurser på sitt gymnasieprogram och nyblivna entreprenörer i sitt eget företag.

nyttan med webbstöd

o m  b i z 4 y o u 

biz4you.se är optimerat för flipped classroom. På svenska, det flippade klassrummet eller det omvända klassrummet.

Det innebär att studenten tar del av aktiva eller passiva genomgångar online och får feedback, direkt eller vid ett senare tillfälle.

Lektionstiden används till fördjupning, workshops, aktiviteter och andra grupprelaterade aktiviteter som kopplar samma aktuell teori med praktisk användbarhet.

 

Flipped classroom kräver en hel del av studenterna,

 • Ansvar.
 • Förberedelse.

 • Delaktighet.
 • Aktivitet.

 • Uppföljning.

flipped classroom
o m  b i z 4 y o u 

biz4you.se är optimerat för flipped classroom. På svenska, det flippade klassrummet eller det omvända klassrummet.

Det innebär att studenten tar del av aktiva eller passiva genomgångar online och får feedback, direkt eller vid ett senare tillfälle.

Lektionstiden används till fördjupning, workshops, aktiviteter och andra grupprelaterade aktiviteter som kopplar samma aktuell teori med praktisk användbarhet.

 

Flipped classroom kräver en hel del av studenterna,

 • Ansvar.
 • Förberedelse.

 • Delaktighet.
 • Aktivitet.

 • Uppföljning.
tillväxtverket definierar
o m  b i z 4 y o u 

"en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang."

 

biz4you.se är uppbyggt för att utveckla unga entreprenörers,

 • Nyfikenhet.
 • Initiativförmåga.
 • Självförtroende.

skolverket definierar
o m  b i z 4 y o u 

"Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende från tidiga åldrar."

 

biz4you.se är uppbyggt för att utveckla unga entreprenörers,

 • Nyfikenhet.
 • Initiativförmåga.
 • Självförtroende.

vinnare, bästa företag
o m  b i z 4 y o u 

Under de åren jag arbetade som coach använde vi oss genomgående av biz4you.se när vi utvecklade våra unga entreprenörer.

Här nedan ser du våra vinnare på Regionala Mässan "Våga Vara Egen" i kategorin - bästa företag i Skåne län, under dessa år,

 

 • 2015
  1:a Healthy Heroes
  Procivitas i Helsingborg

 • 2014
  1:a Barnens Mat & Bak
  Procivitas i Helsingborg

 • 2013
  1:a Houseberg
  Procivitas i Helsingborg

 • 2012
  1:a Jobbassistenten
  Procivitas i Helsingborg

 • 2011
  1:a Knit
  Procivitas i Helsingborg

 • 2010
  3:a Clay
  Procivitas i Helsingborg

 • 2009
  1:a Moi
  Procivitas i Helsingborg

 • 2008
  1:a S.T.A.T
  Procivitas i Helsingborg

 • 2007
  3:a Min Dynasty
  Procivitas i Helsingborg

 • 2006
  1:a Menor
  Procivitas i Helsingborg

 • 2005
  1:a Siplica
  Procivitas i Helsingborg

 • 2004 vi körde av okänd anledning inte entreprenörskap

 • 2003
  1:a Unika Förmåner
  Procivitas i Helsingborg

version 1 av biz4you.se
o m  b i z 4 y o u 

Vår första startsida inspirerades av mönster från tapeter från 50-talet. En liten crazy idé som gillades då.

biz4you.se, version ett

ställ upp för din miljö
o m  b i z 4 y o u 

Vårt lilla jordklot behöver din hjälp. Vi använder redan för mycket papper - alldeles i onödan.

Skriv inte ut några dokument i onödan utan aktivera det du vill läsa och träna. Behåll all info "on line", där är den alltid färskast och uppdaterad.

Varför ska vi hugga ned en mängd träd i onödan, de är alltid mycket vackrare i naturen. våra facit går inte att skriva ut. De ses bäst på din egen bildskärm.

 

        go green & keep on screen – tänk smart – bli jordklok

kontakt
o m  b i z 4 y o u 

Om du vill dela med dig av bra texter och kreativa övningar kontaktar du oss enklast via ett PM på Facebook.

facebookGoogle +

Gilla biz4you.se så missar du inga uppdateringar utan håller dig á jour med alla våra områden och andra idéer.

"Ord är bara ord tills de bevisas i handling"
- Chris Hansson, coach