"Det finns människor som har pengar och människor som är rika"
- Coco Chanel, 1883-1971, modeorakel
 
"Det är ganska lätt att beräkna sina utgifter. Man tar bara inkomsterna och lägger på tio procent"
- Bing Crosby, 1903-1977, dansare & entertainer

fakturering
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Det är viktigt för företagets likviditet att det flyter in pengar i företaget enligt plan. Fakturera ofta och regelbundet. Ta för vana att fakturera efter varje uppdrags slutförande eller efter att företaget levererat en vara.

 

Läs mer! fakturering - fakturering »

fakturans formalia
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Fakturans uppgifter säkerställer att du följer lagens krav.

 

Läs mer! fakturans innehåll - fakturans innehåll »

uppgifter om moms
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Både aktiebiolagslagen och mervärdesskattelagen ställer krav på din fakturas innehåll/uppgifter.

 

Läs mer! fakturans formalia - fakturans formalia »

faktura exempel utan moms
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Ett UF-företag är inte momsregistrerat vilket innebär att fakturabeloppet visar varuvärde inklusive moms. Det innebär i sin tur att företag som köper av ett UF-företag inte får göra avdrag för deras ingående moms; det finns ingen.

 

Läs mer! exempel på faktura utan moms - exempel på faktura utan moms »

faktura exempel med moms
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Fakturaexempel med moms.

 

Läs mer! faktura med moms - exempel på faktura med moms »

faktura excel
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Till skillnad från fakturaexemplen ovan är denna mall gjord i Excel.

 

Läs mer! faktura gjord i excel - faktura gjord i Excel »

Ladda hem! faktura gjord i excel - faktura gjord i Excel »

bluffakturor
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

En bluffaktura är en faktura som skickas ut till företag för varor eller tjänster de inte beställt eller som de vilseletts att beställa.

Du ska alltid bestrida en bluffaktura och aldrig betala den.

 

Läs mer! bluffaktura - bluffaktura »

räntelagen
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Räntelagen är en liten men viktig lag på endast 9 paragrafer som reglerar två centrala begrepp,

 

 • Dröjsmålsränta
  Räntesatsen uttryckt i procent, t ex 8%.

 • Förfallodag
  Från när en faktura senast ska betalas, t ex 30 dagar.

 

Räntelagen är dispositiv. Det innebär att två samarbetspartner kan avtala bort lagens paragrafer för egna skriftligt avtalade kreditvillkor om räntesats och förfallodag.

 

Läs mer! räntelagen - räntelagen »

bättre kassaflöde
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Ett bra kassaflöde är a och o för god likviditet i företaget. Här är tipsen som ger ditt företag extra flöde i kassan.

1. Korta ner betalningstiden
Många fakturerar med 30 dagars betalningstid som standard. Men du kan välja en kortare tid om du och dina kunder kommer överens om detta. Alla vill dock inte betala på exempelvis 10 dagar, men har du kunder som kan tänka sig det har du genast fått ett bättre kassaflöde.

2. E-posta fakturan
När du skickar fakturor via mejl slipper du dels tiden det tar för fakturan att nå fram, dels kostnaden en pappersfaktura för med sig. Kombinera gärna detta med tipset om kort betalningstid.

3. Prioritera faktureringen
Se till att du har ett fungerande system för din fakturahantering. Vänta inte till ett visst datum varje månad, utan se till att du fakturerar löpande så fort du genomfört en försäljning – eller åtminstone en gång i veckan.

LÄS MER om hur du kan få loss pengar redan i dag
4. Reagera direkt på förseningar
Ha en åtgärdsplan på plats när du har kunder som löpande överskrider betalningstiden. Märker du att påminnelser och dröjsmålsränta inte räcker? Låt ett factoringföretag ta över de kluriga kunderna, då slipper du även hamna i en eventuell konflikt.

5. Ta betalt med kort
Ett snabbt sätt, för den som säljer varor över nätet, att få betalt är genom att låta kunderna betala med kort istället för faktura. Se till att du har det valet tillgängligt.

6. Utvärdera dina utgifter
Se över dina utgifter med jämna mellanrum. Många små utgifter blir till stora summor i slutändan. Tag dig tiden att utvärdera dem med jämna mellanrum och se om du kan förhandla om avtal, eller till och med stryka vissa på foten.

7. Tänk tvärtom
Tänk på att du även kan förhandla med dina leverantörer om längre betalningstider, precis som du kan förhandla med kunderna om kortare.

8. Så kort som möjligt!
Kortast möjliga tid mellan in- och utbetalningar får du genom att låta ett factoringföretag hantera fakturorna åt dig, antingen via fakturaköp eller via fakturabelåning. Du får då pengarna direkt när du skickat fakturan.

9. Skjut upp dyra inköp
Genom att inte köpa nya produkter för tidigt, eller för ofta, ger du dig själv chansen att dels få bättre produkter för en lägre summa – eftersom alla produkter minskar i pris över tid, dels att kunna nyttja mängdrabatter om du köper många produkter på en gång.

 

om kunden inte betalar
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Din kund ska alltid betala och betala i tid. Punkt!

Men ibland blir det inte så och då är det viktigt att du har en strategi på hur du ska agera. I det korta perspektivet är en sen betald faktura kanske inte så mycket att bry sig om. I det långa perspektivet är flera sena betalningar från samma kund ett stort problem.

 

När pengarna uteblir ska du alltid prata med din kund. Det brukat lösa sig direkt. Men, om det inte gör det kan du gå vidare i flera steg,

 

 1. Ring upp din kund och fråga om det blivit något fel.

 2. Skicka ett trevligt brev där du beskriver vad som saknas.

 3. Skicka dröjsmålsräntefaktura.

 4. Överlämna ärendet till Kronofogden eller inkasso.

betalningspåminnelse
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

När kunden inte betalt sin faktura ska du påminna om att fakturan är förfallen. Var dock försiktig eftersom det kan finnas flera orsaker varför fakturan inte är betald.

Du kan först ringa upp din kund och fråga om det blivit något fel eller så skickar du ett trevligt brev där du beskriver vad som saknas.

 

Läs mer! betalningspåminnelse - betalningspåminnelse, ex 1 »

Läs mer! betalningspåminnelse - betalningspåminnelse, ex 2 »

avgifter
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Det finns ett antal avgifter som du får lov att debitera när din kund inte betalar. När detta skrivs gäller nedan avgifter.

 

 • Förseningsavgift - 450 kr.
 • Inkassokostnad - 180 kr.

 • Påminnelseavgift - 60 kr.
 • Upprättande av amorteringsplan - 170 kr.

 • Aviseringsavgift amorteringsplan - 60 kr.

Vilka aktuella avgifter som gäller hittar du hos Kronofogden ».

dröjsmålsränta
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

När din kund inte betalar kan du fakturera dröjsmålsränta.
Både räntan och förfallodagen regleras i Räntelagen.

 

Läs mer! dröjsmålsränta - dröjsmålsränta »

beräkna dröjsmålsränta
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Dröjsmålsräntan [D] i kronor består av tre variabler,

 

 • K
  Kreditbelopp inklusive moms, t ex 5 000 kr.

 • A
  Antalet dagar mellan betalning och förfallodag, t ex 40 kr.

 • R
  Dröjsmålsränta i %, t ex 10 procent.

 

dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan i exemplet ovan blir,
= 5 000 x 40/365 x 010.
= 54,80 kr.


Läs mer! beräkna dröjsmålsränta - beräkna dröjsmålsränta »

preskriptionstid
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Hur länge kan jag kräva betalning av en kund för en faktura som inte är betald?

Du kan kräva betalning så länge din fordran inte är preskriberad. Preskriptionstiden är,

 • 10 år om din kund är ett annat företag.

 • 3 år om din kund är en privatperson.

preskriptionsavbrott
e f f e k t i v  f a k t u r e r i n g

Preskriptionsavsbrott innebär att du kan kräva din kund på betalning så länge du vill. Om du t ex skickar en påminnelse en gång per år inträder ett preskriptionsavsbrott.

Det innebär att presbriptionstiden börjar räknas på nytt. I praktiken innebär det att din fordran aldrig blir preskriberad och du kan kräva din kund på betalning så länge du vill.