“Det vi måste lära oss innan vi kan göra det, det lär vi
oss genom att göra det”
– Aristoteles, 384 f.Kr.-322 f.Kr. en grym filosof
 
"Om du kan blunda och kan tänka igenom hela koreagrafin felfritt, med rätt rytmik - då kan du din dans"
– Jennie Widegren i "Svett & Etikett", grundare av Bounce

begreppslista
ö v n i n g s t e n t o r  -  f ö r e t a g s e k o n o m i

Företagsekonomi är ett språk. När du lärt dig begreppen och förstår hur du ska använda dem - då kan du språket.

 

 • Företagsekonomiska grundbegrepp.
 • Resultatdiagram & totalanalys.

 • Rörliga- & fasta kostnader.
 • Pålägg & marginal.

 • Bidragskalkyl.
 • Självkostnadskalkyl.

 • Budgetering.
 • Finansiering.

 

Läs mer! begreppslista - begreppslista »

formelsamling
ö v n i n g s t e n t o r  -  f ö r e t a g s e k o n o m i

Du ska inte behöva lära dig alla formler utantill, du ska kunna använda dem. Använd formelsamlingen på biz4you.se.

 

 • Grundläggande beräkning, TI, RK & TK.
 • Resultat, R.

 • Täckningsbidrag, TB.
 • Täckningsgrad, TG.

 • Nollpunkt, NP.
 • Säkerhetsmarginal, Säk.

 • Pålägg & marginal.
 • Resultat- & likviditetsbudget.

 

Läs mer! formelsamling - formelsamling »

företagsekonomiska grunder
ö v n i n g s t e n t o r  -  f ö r e t a g s e k o n o m i

Tentamen som testar dina kunskaper i företagsekonomiska grundbegrepp i kurserna "företagsekonomi 1" och "företagsekonomi 2".

 

 • Grundbegrepp
  - Utgift, utbetalning & kostnad.
  - Inkomst, inbetalning & intäkt.

 • Budgetering
  - Resultat-, likviditets- & balansbudget.

 • Pålägg & marginal
  - pålägg i kr = marginal i kr = bruttovinst i kr.
  - påläggs- & marginalprocent.

 • Prissättning
  - Prisstapeln.
  - Divisionskalkylering.

 

Träna mer! grundläggande begrepp #1 - grundläggande begrepp #1 »

Träna mer! grundläggande begrepp #1 - facit - grundläggande begrepp #1 - facit »

 

Träna mer! grundläggande begrepp #2 - grundläggande begrepp #2 »

Träna mer! grundläggande begrepp #2 - facit - grundläggande begrepp #2 - facit »

företagsekonomi 1

ö v n i n g s t e n t o r  -  f ö r e t a g s e k o n o m i

Tentamen som testar dina kunskaper i företagsekonomiska begrepp i kursen företagsekonomi 1.

 

 • Grundbegrepp
  - Utgift, utbetalning & kostnad.
  - Inkomst, inbetalning & intäkt.

 • Lönsamhet
  - Rörliga- & fasta kostnader.
  - Resultatdiagram.
  - Nollpunkt & säkerhetsmarginal.

 • Prissättning
  - Divisionskalkyl.
  - Påläggskalkyl.
  - Påläggs- & marginalprocent.

 • Budgetering
  - Resultat- & likviditetsbudget.

 

Träna mer! företagekonomi #1 - företagekonomi #1 »

Träna mer! företagekonomi #1 - facit - företagekonomi #1 - facit »

 

Träna mer! företagekonomi #2 - företagekonomi #2 »

Träna mer! företagekonomi #2 - facit - företagekonomi #2 - facit »

 

Träna mer! företagekonomi #3 - företagekonomi #3 »

Träna mer! företagekonomi #3 - facit - företagekonomi #3 - facit »

 

Träna mer! företagekonomi #4 - företagekonomi #4 »

Träna mer! företagekonomi #4 - facit - företagekonomi #4 - facit »

totalanalys
ö v n i n g s t e n t o r  -  t o t a l a n a l y s

Tentamen som testar dina kunskaper i resultatplanering och totalanalys i kurserna "företagsekonomi 2" och "finansiering & kalkylering".

 

 • Grundbegrepp
  - Utgift, utbetalning & kostnad.
  - Inkomst, inbetalning & intäkt.

 • Budgetering
  - Resultat-, likviditets- & balansbudget.

 • Resultatplanering
  - Totalanalys.
  - Resultatdiagram.

 

Träna mer! totalanalys #1 - totalanalys #1 »

Träna mer! totalanalys #1 - facit - totalanalys #1 - facit »


Träna mer! totalanalys #2 - totalanalys #2 »

Träna mer! totalanalys #2 - facit - totalanalys #2 - facit »

investeringskalkylering
ö v n i n g s t e n t o r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l e r i n g

Tentamen som testar dina kunskaper i investeringskalkylering i kurserna "företagsekonomi 2" och "finansiering & kalkylering".

 

 • Investering
  - Begrepp.

 • Investeringskalkylering
  - Pay back.metod.
  - Nuvärdemetod.
  - Internräntemetod.
  - Annuitetsmetod.

 • Tidigare moment
  - Grundbegrepp.
  - Lönsamhet.
  - Resultatdiagram.

 

Träna mer! investeringskalkylering #1 - investeringskalkylering #1 »

Träna mer! investeringskalkylering #2 - facit - investeringskalkylering #1 - facit »

 

Träna mer! investeringskalkylering #2 - investeringskalkylering #2 »

Träna mer! investeringskalkylering #2 - facit - investeringskalkylering #2 - facit »

 

Träna mer! investeringskalkylering #3 - investeringskalkylering #3 »

Träna mer! investeringskalkylering #3 - facit - investeringskalkylering #3 - facit »

 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  e n t r e p r e n ö r s k a p

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningstentor.

 

Läs mer! fakta & exempel på biz4you.se - fakta & exempel på biz4you.se »

entreprenörskap

ö v n i n g s t e n t o r  -  e n t r e p r e n ö r s k a p

Tentamen som testar "entreprenörens" kunskaper i ekonomi i kurserna "entreprenörskap" och "entreprenörskap & företagande".

 

 • Grundbegrepp
  - Utgift, utbetalning & kostnad.
  - Inkomst, inbetalning & intäkt.

 • Pålägg & marginal
  - pålägg i kr = marginal i kr = bruttovinst i kr.
  - påläggs- & marginalprocent.

 • Budgetering
  - Resultat-, likviditets- & balansbudget.

 • Resultatdiagram.
  - Rörliga - & fasta kostnader.
  - Nollpunkt/kritisk punkt/break-even

 • Prissättning
  - Prisstapeln.
  - Divisionskalkylering.
  - Enkel självkostnadskalkylering.

 • Finansiering.
  - Amortering & ränta.

 

Träna mer! entreprenörskap #1 - entreprenörskap #1 »

Träna mer! entreprenörskap #1 - facit - entreprenörskap #1 - facit »

 

Träna mer! entreprenörskap #2 - entreprenörskap #2 »

Träna mer! entreprenörskap #2 - facit - entreprenörskap #2 - facit »

 

Träna mer! entreprenörskap #3 - entreprenörskap #3 »

Träna mer! entreprenörskap #3 - facit - entreprenörskap #3 - facit »

 

Träna mer! entreprenörskap #4 - entreprenörskap #4 »

Träna mer! entreprenörskap #4 - facit - entreprenörskap #4 - facit »

redovisning
ö v n i n g s t e n t o r  -  r e d o v i s n i n g

Tentamen som testar dina kunskaper i löpande bokföring och bokslut i kurserna "företagsekonomi 2" och "redovisning & beskattning" .

 

 • Grundbegrepp
  - Utgift, utbetalning & kostnad.
  - Inkomst, inbetalning & intäkt.

 • Redovisningstermer.

 • Löpande bokföring.
 • Speciella affärshändelser.

 • Interimsposter.
 • Avskrivningar.

 • Varulager.

 

Träna mer! redovisning #1 - redovisning #1 »

Träna mer! redovisning #1 - facit - redovisning #1 - facit »

Träna mer! redovisning #1 - bokslutstablå - redovisning #1 - bokslutstablå »

Träna mer! redovisning #1, bokslutstabå - facit - redovisning #1 - bokslutstabå - facit »

 

Träna mer! redovisning #2 - redovisning #2 »

Träna mer! redovisning #2 - facit - redovisning #2 - facit »

Träna mer! redovisning #2 - bokslutstablå - redovisning #2 - bokslutstablå »

Träna mer! redovisning #2 - bokslutstabå - facit - redovisning #2 - bokslutstabå - facit »

 

Träna mer! redovisning #3 - redovisning #3 »

Träna mer! redovisning #3 - facit - redovisning #3 - facit »

Träna mer! redovisning #3 - bokslutstablå - redovisning #3 - bokslutstablå »

Träna mer! redovisning #3 - bokslutstabå - facit - redovisning #3 - bokslutstabå - facit »

 

Träna mer! redovisning #4 - redovisning #4 »

Träna mer! redovisning #4 - facit - redovisning #4 - facit »

Träna mer! redovisning #4 - bokslutstablå - redovisning #4 - bokslutstablå »

Träna mer! redovisning #4 - bokslutstabå - facit - redovisning #4 - bokslutstabå - facit »

småföretagande

 

Träna mer! småföretagande A - småföretagande A »

Träna mer! småföretagande B - småföretagande B »

 

Träna mer! fe2, redovisning - case i redovisning »

 

 
övningsuppgifter »
« övningstentor
diagnostiska prov »