"För att undvika kritik – gör inget, säg inget, var inget"
- Elbert Hubbard, 1856-1915, författare & filosof
 
"För att lyckas måste vi först tro att vi kan"
- Michael Korda, 1933-, författare till många bestsellers

bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t 

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - grundläggande begrepp - övningsuppgifter - grundläggande begrepp »

 

Träna mer! övningsuppgifter - löpande bokföring - övningsuppgifter - löpande bokföring »

 

Träna mer! övningsuppgifter - t-konto - övningsuppgifter - t-konto »

 

Träna mer! övningsuppgifter - speciella händelser - övningsuppgifter - speciella händelser »

bokslut
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t 

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - avskrivning - övningsuppgifter - avskrivning »

 

Träna mer! övningsuppgifter - bokslutstablå - övningsuppgifter - bokslutstablå »

 

Träna mer! övningsuppgifter - delårsbokslut UF - övningsuppgifter; delårsbokslut i UF »

 

Träna mer! övningsuppgifter - nyckelta - övningsuppgifter - nyckeltal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter - periodisering »

budgetering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t  

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - budgetering - övningsuppgifter - budgetering »

matematik för ekonomer
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t  

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - banklån & ränta - övningsuppgifter - banklån & ränta »

 

Träna mer! övningsuppgifter - procenträkning - övningsuppgifter - procenträkning »

 

entreprenörskap
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - entreprenörskap & case i UF - övningsuppgifter - entreprenörskap & case i UF »

finansiering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - lagerstyrning - övningsuppgifter - kapitalbehov »

inköp
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t 

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - lagerstyrning - övningsuppgifter - lagerstyrning »

kalkylering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  m e d  f a c i t 

 

 

Träna mer! övningsuppgifter - bidragskalkylering - övningsuppgifter - bidragskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter - investeringskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter - pålägg & marginal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter - självkostnadskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - totalanalys - övningsuppgifter - totalanalys »

 

Träna mer! övningsuppgifter - övrigt inom kalkylering - övningsuppgifter - övrigt inom kalkylering »

 
 
bokföring »

bokslut »

budgetering »

finansiering »
inköp »

kalkylering »

 
övningstentor »