”Välfärden ska byggas av fler skattebetalare. Inte av högre skatter"
- Anders Borg, 1968 -, finansminister 2016-2014
 
"Inflation is taxation without legislation"
- Milton Friedman, 1912 - 2006, legendarisk nationalekonom

vad är moms?
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Moms är en statlig skatt på konsumtion som, i slutändan, belastar den privata konsumenten. Det innebär att ju mer du konsumerar desto mer skatt betalar du. Det är företagen som inbetalar moms till staten.

2016 inbringade momsen över 400 miljarder kronor till statskassan. Det motsvarar ca 20 % av den offentliga sektorns totala skatteintäkter.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om moms.

momsredovisning

ingående moms på inköp
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

 

 • Ingående moms, konto 2641.
  Vid inköp kommer fakturan in till företaget.

  Säljaren kan ha angett sitt pris exklusive eller inklusive moms.

  När företaget köper in för mer än det säljer erhålls ett
  överskott av ingående moms.

  Överskottet återfås från Skatteverket [inbetalning].  INKÖP på kredit - ingående moms

  ingående moms

utgående moms på försäljning
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

 

 • Utgående moms, konto 2611.
  Vid försäljning skickas fakturan ut från företaget.

  Säljaren kan ange sitt pris exklusive eller inklusive moms.

  När företaget säljer för mer än det köper in erhålls ett
  överskott av utgående moms.

  Överskottet översänds till Skatteverket [utbetalning].  FÖRSÄLJNING på kredit - utgående moms

  utgående moms

differentierad moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Momssatsen anger hur stor andel av priset exklusive moms som ska beskattas. I Sverige är standardnivån för momsen 25 %. Utöver det finns två reducerade skattesatser på 12 %respektive 6 %.

 

Påläggsmoms
Läggs ovanpå ett varuvärde, t ex 100 kr + moms = 125 kr.

 • 25 %.
 • 12 %.
 • 6 %.

Marginalmoms
Räknas av från ett försäljningspris, t ex 125 kr − moms = 100 kr.

 • 20 %.
 • 10,71 %.
 • 5,66 %.


» läs mer om olika momssatser »

6 procent moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Exempel på 6 procents moms,

 

 • Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande.
 • Persontransporter inom Sverige.

 • Transport i skidliftar.
 • Entréavgifter till konserter, djurparker, idrottsevenemang, cirkus, biograf, teater, opera och musikalföreställningar
  samt vissa musikgalor.

 • Idrottsverksamhet.
 • Museiverksamhet.

 • Biblioteksverksamhet.
 • Försäljning av vissa rättigheter.
12 procent moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Exempel på 12 procents moms,

 

 • Livsmedel.
 • Restaurang- och catering.

 • Hotellnätter.
 • Camping.

 • Försäljning av egna konstverk.
 • Import av konstverk.

historiska momssatser
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Mervärdesskatten, moms, infördes i Sverige 1969 då den ersatte den allmänna varuskatten, oms. Momsenhar haft lite olika procentpålägg sedan den infördes 1969.

Moms beskattar varje led i produktions- och distributionskedjan utifrån det mervärde som tillförs, medan omsen bara beskattade försäljningen i sista ledet till slutkonsument.


» läs mer om historiska momspålägg »

redovisningskyldighet
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

De företag som har en skattepliktig omsättning inom landet av varor eller tjänster i en yrkesmässig verksamhet är skyldiga att redovisa moms till Skatteverket.

Redovisningsskyldigheten gäller även för skattepliktig import av varor.

yrkesmässig
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Skatteverket har tre kriteriuer för att ett företag ska definieras som ett företag och erhålla F-skatt. För att en verksamhet ska betraktas som yrkesmässig ska den vara,

 

 1. Varaktig.

 2. Självständig.

 3. Vinstdrivande.

momsredovisning, betala moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

När ditt företag har sålt för mer än det köpt in varor/tjänster
ska det betala ut moms till Skatteverket.

 

Det är mellanskillnaden mellan,

 • Utgående moms.
 • Ingående moms.

som betalas ut till Skatteverket.


» läs mer om momsredovisning och att betala moms »

momsredovisning, återfå moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

När ditt företag har handlat varor/tjänster för mer än det sålt
ska det få tillbaka moms från Skatteverket.

 

Det är mellanskillnaden mellan,

 • Ingående moms.
 • Utgående moms.

som betalas in från Skatteverket.


» läs mer om momsredovisning och att återfå moms »

arbetsblad, moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Ibland kan det vara bra att använda papper och penna.
Använd dig av nedan mall.


» mall för att göra momsredovisning »

skattedeklaration
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

De företag som är momsregistrerade ska redovisa moms
varje månad. Då används en skattedeklaration som,

 

 • Fylls i.
 • Skrivs under.
 • Lämnas till Skatteverket.


» exempel på en skattedeklaration »

 

träna på övningsuppgifter
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

För att lära dig bokföring krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom bokföring,


» träna på fler övningsuppgifter med fullständiga facit »

mervärdesskattekedjan
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Moms beskattar mervärdet som uppstår i varje förädlingsled. I det sista ledet finns vanliga konsumenter som du och jag. Det är vi som som får bära kostnaden för momsenoch får får betala [extra skatt] för att vi är villiga att konsumera.


» läs mer om mervärdesskattekedjan »

påläggs- & marginalmoms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Beroende på om du beräknar din moms utifrån ett försäljningspris eller ett varuvärde kommer den beräknas lite olika.

 

 • Marginalmoms
  Beräknas utifrån försäljningspriset inklusive moms.

  Försäljningspriset på en skjorta är 125 kr.
  Marginalmoms
  = 125 x 0,20.
  = 25 kr.


 • Påläggsmoms
  Beräknas utifrån inköpspriset exklusive moms [varuvärdet].

  Inköpspriset på en skjorta är 100 kr.
  Påläggsmoms
  = 100 x 0,25.
  = 25 kr.

  Försäljningspris
  = 100 kr + 25 kr.
  = 125 kr.


» läs mer om påläggs- & marginalmoms »

momsregler, handel inom EU
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Momsreglerna är lite annorlunda vid utlandstransaktioner, d v s köp och försäljning till andra länder. Vid införsel [inom EU] gäller,

 

 • Destinationsprincipen
  Moms ska tillfalla staten i det land där varan konsumeras.

 • Säljaren
  Ingen utgående moms.
  Skriver inte in någon moms på fakturan.

 • Köparen
  Betalar inte moms till tullverket utan bokför beräknad moms.
  Utgående moms och ingående moms bokförs med samma uträknade belopp som är underlag för statistik till EU.

momsregler, handel utanför EU
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Momsreglerna är lite annorlunda vid utlandstransaktioner, d v s köp och försäljning till andra länder. Vid import [ej EU] gäller,

 

 • Vid införsel.
  Moms betalas till tullmyndigheten.

 • Vid försäljning.
  E j momspliktigt.

momsredovisning, skuld

Momsskuld uppstår när den utgående momsen överstiger den ingående momsen. Det mest normala är att företaget säljer för mer än det köper in.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om momsskuld.

bokföring, momsskuld


» läs mer om hur du bokför en momsskuld »

momsredovisning, fordran
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

I vissa lägen uppstår en momsfordran. Momsfordran uppstår när den ingående momsen överstiger den utgående momsen. Det sker normalt när ett företag är,

 

 • Nystartat.
 • Gör en större investering.

 • Handlar mycket under en period.
 • Säljer sämre än planerat under en momsperiod.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om momsfordran.

bokföring, momsfordran


» läs mer om hur du bokför en momsfordran »

räkna ut din moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

En liten Excel-fil som hjälper dig hålla koll på momsen.

 

räkna ut din moms


» räkna ut din moms i en Excel-fil »

övningsuppgifter, moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

Här finner du några övningar med olika affärshändelser som är bokförda på T-konton. Du tränar momsredovisning och överföring till företagets skattekonto.

 

 • Leverantörsskulder.
 • Kundfordringar.

 • Momsfordran.
 • Momsskuld.

 • Momsredovisning.
 • Skattekonto.

 

» övningsuppgift #1, bokföring & momsfordran »

» övningsuppgift #2, bokföring & momsskuld »

» facit till övninguppgifter »

snabbfakta om moms
i n g å e n d e  &  u t g å e n d e  m o m s

 

 • Moms
  Skatt på det mervärde som skapas i olika förädlingsled,
  t ex brädgård, virke, snickare, grossist & konsument.

 • Ingående moms [kommer in i företaget]
  Läggs på inköpsvärdet på leverantörens faktura.

 • Utgående moms |skickas ut från företaget]
  Läggs på försäljningsvärdet på säljaren faktura.

 • Påverkar inte resultatet
  Moms varken en utgift eller en inkomst och
  påverkar därför aldrig företagets resultat.

 • Påverkar likviditeten
  Eftersom som moms innebär pengar in och pengar ut från
  företaget kan den tillfälligt påverka företagets likviditet.

 • Det är du som betalar moms
  Momsen betalas helt och hållet av konsumenterna.
 
 

löpande bokföring »

exempel utan moms »

löner »

« moms

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »

 

övningsuppgifter »