"Först kalkylering, sedan budgetering"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

tabeller
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

Du kan alltid räkna fram en faktor via formel. Men ibland kan det gå fortare och vara tryggare att använda sig av framräknade värden i en tabell.

 

 • Tabell A, slutvärdefaktor.
 • Tabell B, nuvärdefaktor.

 • Tabell C, nusummefaktor.
 • Tabell D, annuitetsfaktor.

 

Läs mer! formelsamling - investeringskalkylering - tabell A-D - formelsamling; investeringskalkylering - tabell A-D »

investeringskalkylering, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

En investering är en kapitalanvändning som får konsekvenser, på
in- & utbetalningar, på lång sikt.

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #1, pay back-metoden - övningsuppgift #1, pay back-metoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #2, pay back-metoden - övningsuppgift #2, pay back-metoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #3, pay back-metoden - övningsuppgift #3, pay back-metoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #4, pay back-metoden - övningsuppgift #4, pay back-metoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #5, procentuell avkastning - övningsuppgift #5, procentuell avkastning »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #6, nuvärdemetoden - tabell B - övningsuppgift #6, nuvärdemetoden - tabell B »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #7, pay back-metoden - övningsuppgift #7, pay back-metoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #8, nuvärdemetoden - övningsuppgift #8, nuvärdemetoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #9, nuvärdemetoden - övningsuppgift #9, nuvärdemetoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #10, nuvärdemetoden - övningsuppgift #10, nuvärdemetoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #11, begrepp - rätt eller fel - övningsuppgift #11, begrepp - rätt eller fel »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #12, nuvärdemetoden - övningsuppgift #12, nuvärdemetoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #13, interpolering, tabell B & tabell C - övningsuppgift #13, interpolering, tabell B & C »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #14, pay back-metoden - övningsuppgift #14, pay back-metoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #15, investeringsmodellen - övningssuppgift #15, investeringsmodellen »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #16, tabellträning - tabell A-D - övningsuppgift #16, tabellträning - tabell A-D »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #17, nuvärdemetoden - övningsuppgift #17, nuvärdemetoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #18, annuitetsmetoden - leasing - övningsuppgift #18, annuitetsmetoden - leasing »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #19, slutvärde- & nuvärdemetoden - övningsuppgift #19, slutvärde- & nuvärdemetoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #20, internräntemetoden - övningsuppgift #20, internräntemetoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, facit, nivå E - investeringskalkylering, facit, nivå E »

investeringskalkylering, nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

 

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #21, pay back-metoden - övningsuppgift #21, pay back-metoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #22, nuvärdemetoden - restvärde - övningsuppgift #22, nuvärdemetoden - restvärde »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #23, annuitetsmetoden - övningsuppgift #23, annuitetsmetoden »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #24, pay back-metoden - övningsuppgift #24, pay back-metoden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #25, annuitetsmetoden - lån - övningsuppgift #25, annuitetsmetoden & lån »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #26, nuvärdemetoden - personal - övningsuppgift #26, nuvärdemetoden - personal »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #27, nuvärdemetoden - TG - övningsuppgift #27, nuvärdemetoden & TG »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #28, nuvärdemetoden - kampanj - övningsuppgift #28, nuvärdemetoden - kampanj »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #29, kapitalvärdekvot - övningsuppgift #29, kapitalvärdekvot »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #30, nusummefaktor - ekvation - övningsuppgift #30, nusummefaktor - ekvation »

 

Läs mer! investeringskalkylering, facit, nivå C - investeringskalkylering, facit, nivå C »

investeringskalkylering, nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

 

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #41, nuvärdemetoden - restvärde - övningsuppgift #41, nuvärdemetoden - restvärde »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #42, formler - övningsuppgift #42, formler »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #43, interpolering - övningsuppgift #43, interpolering »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #44, olika metoder - övningsuppgift #44, olika metoder »

 

Läs mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #45, nuvärdemetoden, nvf & nsf - övningsuppgift #45, nuvärdemetoden, nvf & nsf »

Läs mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #46, begrepp & antaganden - övningsuppgift #46, begrepp & antaganden »

 

Läs mer! investeringskalkylering, facit, nivå A - investeringskalkylering, facit, nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; investeringskalkylering - fakta & exempel; investeringskalkylering »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - bidragskalkyl - övningsuppgifter - bidragskalkyl »

 

Läs mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter - pålägg & marginal »

 

Läs mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter - självkostnadskalkylering »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter - totalanalys »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter - övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »