“Behärska saken, så kommer orden av sig själva”
– Cato den äldre, 234 f. kr. - 149 f. kr., romersk senator
 
“Det finns inte så mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal”
– Sir Winston Churcill, premiärminister 1940-1945
 

vad är en pitch?
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En pitch är en kort och muntlig presentation av din produkt, person eller organisation med syfte att övertyga mottagaren om dess fördelar.

En försäljare vill väcka intresse och få kunden entusiastisk över sin produkt. En entreprenör använder en pitch för att visa upp [pitcha] sin erfarenhet och kapacitet inför en presumtiv finansiär.

En muntlig pitch är kort, ca 10-30 sekunder och ibland upp till 60 sekunder beroende på vem som ska ta emot pitchen och var det ska ske.

från kass till vass
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En "elevator pitch" är en kort pitch på ca 30 sekunder som öppnar upp för en intressant affärsdialog.

 

"träna dig gå att från kass till vass på 30 sekunder"

 

På 1920-talet satt finansavdelningen högst upp i skyskraporna i de stora företagen i New York, Chicago, Los Angeles.

När någon driftig entreprenör ville lägga fram sitt förslag hade de enbart den tid på sig det tog att ta dem sin sin våning, ca 10-30 sek. Det var så elevator pitch kom till.

Läs mer! elevator pitch - elevator pitch »

elevator pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En elevator pitch är ett verktyg som hjälper dig att,

 

 • Snabbt berätta om din idé.
  Kort och konsist med så få ord som möjligt.

 • Ge tillräckligt mycket information för att få någon
  intresserad av att träffa dig igen. Ska vara lätt att
  förstå.

 • Inte ge för mycket information och tråka ut någon.
  Vad löser din produkt? Vilka möjligheter dger den?
  Vad är unikt? Hur tjänar vi pengar på den?

 • Pitcha till personer som inte är insatta i ditt ämne.
  Varför ska någon lyssna på dig?
  Hur får du fram din trovärdighet?
  Vad bevisar dig som en passionerad entreprenör?

 • Måla upp helheten.
  Visa inte bara den inledande idén utan måla upp
  en trovärdigt framtida koncept.

 • Bygga upp din pitch som en konversations startare.
  Prata samma språk som din "kund".
  Ta inte up hans/hennes tid utan var seriös.

elevator pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En elevator pitch ska byggas upp enligt modellen,

 

 • Inledning [attention]
  Vad ska du säga för att någon ska vilja lyssna på dig.

 • Avhandling [intressant]
  Bygg upp din story på ett fåtal tydliga argument.

 • Avslutning [attention]
  Vad ska du säga för att någon ska vilja komma ihåg dig.

elevator pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En elevator pitch ska byggas upp enligt modellen,

 

 • Inledning
  Inled med en "hook"; en krok som lätt går att komma ihåg.
  Väck personen med en intressant fråga eller ett påstående.

 • Avhandling [intressant]
  Max 3 argument och max 60 sekunder lång.
  Det motsvarar ett manus på ca 150-225 ord.

  Du säljer in dig själv och din idé.
  Det är du som ska driva igenom projektet.

  Du måste visa vad din kontakt vinner på din idé.

 • Avslutning [attention]
  Avsluta som en säljare. St'äll en fråga som "kunden" måste besvara,

  - Kan vi ses igen på lunch på torsdag, nästa vecka?
  - Får jag bjuda in dig till lite golf på Hvens Golfklubb?
  - Kan jag ringa dig på onsdag em?
  - Då kontaktar din sekreterare mig senast nästa vecka?

regel #1
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

 

Använd alltid ditt leende, ditt kroppsspråk och ditt röstläge
för att få största möjliga genomslagskraft.

elevator pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En elevator pitch är en hisspitch. Det är den korta tiden som tvingar dig att vara strukturerad, avskalad och relevant. Du ska inte berätta hela din idé; utan enbart så mycket som krävs för att få en viss person tillräckligt intresserad för att vilja träffas igen.

 

Eftersom nätverk har blivit ett måste är det även ett måste för dig att ha ett antal kreativa pitchar till hands.

Din elevator pitch ska vara,

 

 • Kortfattad.
 • Enkel och tydlig.

 • Visualiserande.
 • Lockande.

 • Kundanpassad.

 

Läs mer! elevator pitch - ska vara kort, effektiv och bestående »

30 sekunder pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Det är många som vill synas och höras hos dina kunder och dina leverantörer. Du ska få dem att komma ihåg,

 

 • Dig som person.
 • Ditt budskap.
 • Vad du kan göra för dem.

 

Dina två viktigaste frågor är,

 

 • Skulle du köpa av dig själv?
 • Varför det?

Läs mer! pitch, 30 sekunder - 30 sekunder »

NABC, metod
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

När du ska pitcha ditt företag eller projekt kan du med fördel använda dig av NABC-metoden som är uppbyggd på så sätt att din pitch ska mellan 4-8 minuter lång.

En strukturerad metod utvecklad av Stanford Research Institute. Enligt deras metod bygger du upp din företagspitch på fyra variabler,

 • Need [behov]
 • Approach [tillvägagångssätt]
 • Benefits [fördelar]
 • Competition [konkurrens]

 

Läs mer! NABC - metod - NABC - metod »

NABC, pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Använd dig av en strukturerad disposition som riktlinjer för var du kan lägga din tid/energi relaterat till övriga moment i din pitch/presentation.

 

Läs mer! NABC - pitch - NABC - pitch »

NABC, arbetsblad
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Arbetsbladet hjälper dig att bygga upp din pith/presentation.

 

Läs mer! NABC - arbetsblad - NABC - arbetsblad »

 

the zone
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Du är i zonen när du inte tänker på det du ska göra. I zonen nollställer du hjärnan. När du t ex ska medverka i en symfoniorkester som ska uppföra ett verk av Tjajkovskij kan du redan ditt instrument och det du ska spela till perfektion.

När det är dags för föreställningen lyfter du din performance genom att spela med ditt hjärta och med känsla. Du tänker inte på stycket utan du känner stycket.

Dina lysnare vill känna din pitch, känna din energi & känna din passion.

60 sekunder +/- 5 sekunder
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Fundera över inledning – avhandling – avslutning. Dessa tre moment ska följa dig genom livet och de ska vara din livlina så fort du får förmånen att stiga upp inför andra och bevisa din kompetens.

 

Läs mer! pitch, 60 sekunder - 60 sekunder »

Läs mer! 60 sekunder, bedömning - 60 sekunder, bedömning »

exempel, pitch 60 sekunder
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Här nedan har du lite olika exempel,

 

Läs mer! exempel, Victoria Andersson - exempel, Victoria Andersson »

Läs mer! exempel, Christian Meijling - exempel, Christian Meijling »

Läs mer! exempel, Fredrik Agmén - exempel, Fredrik Agmén »

Läs mer! exempel, Tilde Mobärg - exempel, Tilda Mobärg »

Läs mer! exempel, Hannes Gustafsson - exempel, Hannes Gustafsson »

Läs mer! exempel, Lovisa Walldén-Persson - exempel, Lovisa Walldén-Persson »

arbetsblad, pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En bra inledning säljer in din pitch. Avhandlingen ska bygga på tre variabler och din avslutning ska både marknadsföra dig som person och din pitch. Lyssnaren ska komma ihåg dig.

Bygg upp din pitch enligt,

 

 1. Skriv samman din pitch.
 2. Ta ut inledning, avhandling och avslutning.

 3. Släng den skrivna texten/pitchen.
 4. Behåll och träna på dina stödord.

 5. Få med kropp, ansikte och känslor.

Läs mer! arbetsblad; strukturera din pitch - arbetsblad; strukturera din pitch »

ego-pitch
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

En befattning, eller funktion, innebär normalt att innehavaren har ansvar för att arbeta med en eller flera specifika uppgifter.

Din befattningsbeskrivning tar upp ett antal värdefulla variabler som du och din organisation ska vara överens om. Den ska t ex,

 

 • Spegla verkligheten.
 • Visa ansvar vs befogenhet.
 • Var kort och koncis.

 

Läs mer! ego-pitch, vad är det - ego-pitch, vad är det »

ego-pitch, så gör du
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Tekniken bakom ditt EGO-tal eller vilken annan kortare pitch som
helst bygger på fyra steg,

 

 • Skapa uppmärksamhet
  Väck intresse och fånga lyssnarens uppmärksamhet.

 • Visa intresse
  Ställ öppna frågor - fråga dig fram.
  Öva dig i konsten att lyssna.

 • Presentera dig själv eller din idé
  Var väl förberedd och ha bra koll vem du pratar med.

 • Våga komma till avslut
  Avrunda med en knorr på slutet, upprepa eller säg något
  som gör att lyssnaren kommer ihåg dig.

 

Läs mer! ego-pitch, så du gör - ego-pitch, så du gör »

ego-pitch, arbetsblad
d e n  s ä l j a n d e  p i t c h e n

Skriv samman ditt tal.

 

 • Ta ut lockbete, bevis och innebörd.
 • Släng ditt skrivna tal/pitch.
 • Behåll och träna på dina stödord.
 • Få med röstläge, kropp, ansikte och känslor.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om kontotyper.


arbetsblad, ego pitch

 

"I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long
one instead"
- Mark Twain, 1835-1910, klassisk författare
 
« pitch
klassisk retorik »
stilfigurer »