“Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det man
menar"
– Konfucius, 555 f.Kr.-479 f.Kr., konfucianismens grundare
 
“Han talade till bönder på bönders språk, och till lärde män
på latin"
– Erik Axel Karlfeldt, 1864-1931, poet & författare
 

måla dina texter i ord
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Skapa engagemang, publikkontakt och väck känslor genom att måla dina texter i ord. Olika stilgrepp är ett effektivt sätt att skapa intressanta och kreativa bilder och associationer i din text.

vad är en stilfigur?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Språkfigurernas teori formulerades inom den klassiska retoriken, som delade in stilfigurerna i troper, figurer eller ornament.

Stilfigurer, retoriska figurer eller stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter som gör att budskapet lättare fastnar hos åhöraren eller läsaren. De hjälper dig att förstärka ditt tal.

vad är bildspråk?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Bildspråk syftar på bildligt språk. Bildspråket är en övergripande term för olika bilder som finns i språket och du använder dem för att plantera bilder hos åhörarna eller läsarna.

Bildspråket använder sig av en bild för att beskriva något abstrakt, ofta en känsla. Bilderna väcker associationer som berättar något för läsaren. Något om det abstrakta som texten vill beskriva

Ordet bildspråk används som ett samlingsnamn för olika typer av bilder. Det finns olika varianter av bildspråk. T ex,

 

 • Metaforer.
 • Liknelser.

 • Allegorier.
 • Symboler.

 • Personifikationer /besjälning.

bildspråkets uppbyggnad
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Ett bildspråk är uppbyggt av två delar; sakled och bildled.

Bildledet är oftast mer konkret eller påtagligt än sakledet och det förväntas även vara mer känt än sakledet.

 

 • Sakled
  Det abstrakta som ska beskrivas.
  Ofta är sakledet inte klart uttalat.

 • Bildled
  Bilden som beskriver detta.

 • "Llivet är en teater".
  – Sakled = livet.
  – Bildled = teater.

 • "Elden i mitt hjärta".
  – Sakled = elden.
  – Bildled = hjärta.

vad är en metafor?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Metafor härstammar från grekiskans "metaforá" som betyder överföring. Metaforen är en av retorikens fyra huvudtroper och kan bestå av ett eller flera ord.

Metaforer förskönar tal och skrift. Du skapar en språklig bild där två helt olika företeelser jämförs. Det är ett bildligt uttryck där jämförelseord - som, liksom, såsom - saknas.

Enligt Aristoteles innebär en metafor att ett ting betecknas med ett ord som egentligen betecknar någonting annat.

 

 • Himlens apelsin [månen].
 • Elden i mitt hjärta [kärleken].

 • Guldregn över OS-hjältarna.
 • Valutan flyter fritt.

 • Valutahandlaren visade fingertoppskänsla.
 • Laget kopplade greppet i slutet av matchen.

 • Han hamnar ofta mitt i stormen.
 • Det var lugnet före stormen.

 • Hon tvingades kasta in handduken.
 • Hon är en stjärna.

 • Livet är en berg-och-dalbana.

 

När du väljer att uttrycka något med en metafor överför du ett ord från ett visst sammanhang till ett annat sammanhang, där ordet inte ursprungligen hör hemma.

exempel på metaforer
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på metaforer,


  – Livet är en resa.
  – Att hamna på efterkälken.

  – Klok som en uggla.
  – Dum som en gås.

  – Livets höst.
  – Höstmånens röda kastrull.

  – Ett gripande drama.
  – En vacker språkdräkt.

vad är en liknelse?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Liknelse är ett bildligt uttryck med jämförelseord där både sakledet och bildledet är utsatta. Vid en liknelse liknas något som en bild och jämförelseledet utgörs av något av orden "som" eller "liksom".

 

 • Månen är som en pannkaka.
 • Du är som en ros.

exempel på liknelser
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på liknelser,


  – Idag mår jag som en prins.
  – Livet är som en resa.

  – Höstmånen är som en röd kastrull.
  – Ditt hjärta är som guld.

  – Sova som en stock.
  – Vacker som en dag.

  – Klart som korvspad.
  – Fri som en fågel.

vad är en allegori?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Allegori härstammar från grekiskans "allegoria" med samma betydelse av "allos" som betyder annat och av "agoreuein" som betyder tala.

En allegori är en berättelse eller bildframställning där de olika detaljerna även betecknar något abstrakt. Ett byte av ett egentligt budskap mot en metafor.

En allegori är en förlängd metafor. Ett sätt att få fram ditt budskap utan att behöva skriva exakt vad du menar.

 

 • Döden framställd som skelett med lie och timglas.
 • Sverige, denna trygga moderliga famn.

 

En allegori är en berättelse vars olika detaljer har en dold innebörd som dock kan tolkas relativt entydigt.

exempel på allegorier
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • I Geroge Orwells berättelse "Djurfarmen" används
  allegorier för att kritisera Sovjetunionen.

  – Bondgården symboliserar Ryssland.
  – Husbonden symboliserar tsaren.
  – Djuren symboliserar folket.
  – Revolten symboliserar den ryska revolutionen 1917.
  – Grisarna symboliserar de ryska kommunisterna.

 • I Olof van Dahlins berättelse "Sagan om hästen"
  används allegorier för att kritisera makten.

  – Hästen är Sverige.
  – Ägarna är monarkerna som regerat.

 • I Dante Alighieri's "Den gudomliga komedin" används
  allegorier för att visa människans svagheter.

  – Pantern symboliserar dödssynden vällust.
  – Lejonet symboliserar dödssynden högmod.
  – Varginnan symboliserar dödssynden girighet.

vad är en symbol?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Symbol härstammar från grekisksa "symbolon" som betyder tecken.

En symbol är en konkret bild [sinnebild] som kännetecknar ett abstrakt begrepp som t ex idé eller ett begrepp.

 

 • Ett par glasögon symboliserar civilisationen.
 • Ugglan symboliserar klokhet.

 

En symbol är ett tecken som representerar något som texten vill lyfta fram och kan vara återkommande i hela texten.

exempel på symboler
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på symboler,


  – Lien symboliserar döden.
  – Vigselringen symboliserar äktenskapet.

  – Duvan symboliserar fred.
  – Korset symboliserar kristendomen.

  – Äpplet symboliserar kunskap.
  – En röd ros symboliserar kärlek.

  – Vatten symboliserar dopet.
  – Kuvert symboliserar e-postprogram.

symbol enligt Nils Ferlin
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Nils Ferlins dikt bygger på en symbol där igelkotten kan tolkas som en symbol för en känslig människa.

 • Dikt av Nils Ferlin,

  Av ständig oro för stort och smått
  jag blev allt mera en igelkott.
  .../

  Ja, konstig är jag till övermått
  och en besynnerlig igelkott.

  Ty dessa spjut som jag sträcker ut
  har genomborrat mig själv förut.
  /.../

 

Läs mer! hela dikten "av ständig oro för stort och smått" - hela dikten "av ständig oro för stort och smått" »

vad är en besjälning?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Besjälning eller personifikation är när abstrakta begrepp, naturen eller döda ting får liv genom att de beskrivs som levande eller mänskliga.

 

 • Väggarna andades.
 • Trädets fingrar.

 

Du ger ett dött föremål en själ genom att beskriva något icke mänskligt som mänskligt.

exempel på besjälning
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på besjälning/personifikation,


  – Vinden viskade.
  – Ondskan har slagit sina klor i honom.

  – Himlen grät.
  – Dörren öppnades klagande.

  – Tekannan skrattade.
  – Snålheten bedrar visheten.

  – TV-apparaten stirrade tillbaka.
  – Din mage kommer att tacka dig.

vad är en allitteration?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Allitteration är "tryckstarka" ord som står nära varandra och börjar på vokaler eller samma konsonant. I ett allitteration börjar ord som står nära varandra på samma ljud som ger betoning och effekt.

Du kan säga att en allitteration är en upprepning av ett ljud där du kopplar samman ord utefter ljudliknelse som t ex,

 

 • Ur askan i elden.
 • Hus och hem.

 • Vind och vita vågor.
 • Vägra fastna – våga leva.

 • För framtidens finanser finns inget facit.
 • Kampen om Kungsbacka – kostsam historia.

 

Många reklambyråer och liknande använder allitterationer för att få deras tagline [slogan] att fastna hos presumtiva kunder. Det är ett slags bokstavsrim, d v s ord som börjar på vokal eller samma konsonanter som t ex,

 • Today Tomorrow Toyota.
 • Frisk och fräsch.

 • Snygg, snabb och sportig.
 • Litterära lördag.

 • Mmm... Marabou Mjölkchoklad.
 • Ta’t lugnt, ta en Toy.

exempel på allitterationer
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på allitterationer,


  – Fröken fräken ifrån Fryken.
  – Volvos värde varar.

  – Sanslöst säker Salander.
  – Snön singlar sig sakta ner.

  – Snygg, sexig och singel.
  – Veteran vågar vägra vitsar.

  – Ett västkustskt kvistfritt kvastskaft.
  – Flyg, fula fluga, flyg, och den fula flugan flög.

powel ramel & allitteration
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Ur Povel Ramels sång Naturbarn, 1956.

  Icke tycka om turist,
  tycka turist trist!

  Icke tycka mycke bråk,
  tycka: Turist, åk!


vad är en anafor?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Anafor härstammar från grekiskans "anaphérō" som betyder jag upprepar. En anafor upprepar samma ord eller fras i början av en sats eller en mening. Vanligast är tre upprepningar.

 

 • Bra sällskap, bra stämning, bra mat.
 • Skön att sitta i, skön att se på, skön att köra.

 

En av de mest kända anaforerna i modern tid kommer från Martin Luther Kings "I Have a dream - tal" den 28 augusti 1963. Frasen "I have a dream" upprepas väldigt många gånger med ökande kraft. Detta skapar en väldig dramatik och uppfattas nästan som ett mantra.

 

Läs mer! Martin Luther Kings "I have a dream"- ta - Martin Luther Kings "I have a dream"- tal »

exempel på anaforer
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på anaforer,


  I have a dream that one day this nation..
  I have a dream that one day on the red hills of Georgia..
  I have a dream that one day even the state of Mississippi..
  I have a dream today..

  Solen ger värrme. Solen ger liv. Solen ger lycka.

  Sida vid sida gick vi, sida vid sida kämpade vi,
  sida vid sida segrade vi.

  Er är förtjänsten för detta, er skall vi visa vår tacksamhet,
  er kommer denna handling att lända till heder.

  Du vågar visa dig på Forum? Du vågar möta dagsljuset?
  Du vågar framträda inför dessa män?

  Du kan säga vad du vill. Du kan tycka vad du vill.
  Du kan göra vad du vill. Jag vill inte.

vad är ett klimax?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Klimax härstammar från latinets gradatio och betecknar en höjdpunkt eller kulmen på en process eller händelse.

Klimax är en del av den den klassiska dramaturgiska modellen som har sitt ursprung i det antika Grekland. Konflikten avgörs, det utlovade anslaget infrias, presentationen och fördjupningen bekräftas och upptrappningen når sin kulmen.

 

 • Jag är upprörd. Nej jag är faktiskt riktigt arg.
  Man skulle kunna säga att jag är heligt förbannad.

 • Jag kom, jag såg, jag segrade.
  – Julius Caesar

 

Klimax är en retorisk figur där tre följande satser bildar ett allt starkare intryck för en generell huvudtanke. En stegring så att man vid en uppräkning låter sista ledet utgöra en höjdpunkt; ett klimax.

Rent praktiskt innebär detta att du inte går över till ett följande ord förrän du har upprepat ett tidigare. När en väntad stegring uteblir och då uppskruvade förväntningar kommer på skam kallas det för "antiklimax".

vad är ett antiklimax?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Antiklimax härstammar från grekiskans "anti" som betyder mot och "klimax" som betyder stege. Det innebär att en ordningsföljd av samordnade uttryck där det starkare sätts före det svagare.

Antiklimax föregås av stora förväntningar och har en kraftlös upplösning; ett antiklimax. Antiklimax beskriver en sann eller fiktiv händelse där t ex en spännande intrig avslutas på med en komiskt effekt.

exempel på antiklimax
o l i k a  s t i l f i g u r e r


Han stod nu vid den spöklika stugan, djupt inne i den mörka och fuktiga skogen. Vad för hemskt monster skulle han finna där inne? Han öppnade sakta dörren, och fick plötsligt syn på... en gullig kanin.

I en seriestripp i Himlens änglar där en skeppsbruten man lyckas överleva hajar, stormar och svält och till slut når fram till en öde ö, där han dödas av att få en kokosnöt i huvudet.

Landskrona BoIS - HIF 6-2

vad är en antites?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Antites härstammar från grekiskans "antithesis" där anti betyder mot och "thesis" betyder "position" eller "ståndpunkt". En antites kan beskrivas som absolut motsats inom samma område. En antites är alltså förnekandet av en tes [ett visst påstående].Två sidor som står mot varandra.

 

 • Levande och död.
 • Fördriva ont med gott.

 

Det är en retorisk stilfigur och tankefigur; en jämförele där du tar bort alla nyanser. Antitesen hjälper till att förstärka effekten av det sagda genom att skapa en kontrast genom att låta två saker stå i motsats till varandra.

exempel på antiteser
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på antiteser,


  – Ett litet steg för människan, ett jättekliv för mänskligheten.
  – Han är en ängel medan hon är en djävul.

  – Upp som en sol, ner som en pannkaka.
  – Först in, sist ut.

  – Bra tänkt, sämre genomfört.
  – Gammal och ung - alla har råd att köra en Fiat.

 

This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

– Churchill

 

Det finns lämpliga utmaningar för alla, för garvade utförsåkare och våghalsiga snowboardåkare, men också för barn och nybörjare.

– Skistar

"Ögonen talar samma språk överallt"
– George Herbert, 1593-1633, walesisk skald
 

vad är en assonans?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Assonans härstammar från latinets "adsonare" som betyder ljuda med, samklang eller instämma.

Assonanser betonar likalåtande hopsättningar av bokstäver i ord, när stavelser i flera ord nästan rimmar med varandra. En typ av oäkta rim.

 

 • En enkel klocka i staden klingade ynkligt.
  – Meningens assonanser är "nk".

 • Sand, pandor och landningsbanor var det bästa Lisa visste.
  – Meningens assonanser är "and".

 

Assonans betecknar olika former av ofullständiga slut- eller inrim. Orden behöver inte rimma med varandra.

exempel på assonanser
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på assonanser,


  Bollen, trolla.
  – Meningens assonanser är "oll".

  Hör furornas dova sorgemusik
  – Meningens assonanser är "o".

  Regnet ödelade gravarna.
  – Meningens assonanser är "långt e".

  I Fyllan och villan.
  – Meningens assonanser är "lla".

  dgn ra.
  – Meningens assonanser är "rö".

vad är en hyperbol?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

En hyperbol betecknas som en figur som syftar till att överdriva och används för att stegra uttryckskraften hos ett uttryck eller i en text. Överdriften är normalt så grov att betraktaren förväntas förstå att uttrycket inte ska tas bokstavligt.

 

 • Jag är fullständigt dödstrött.
 • Jag har sagt till dig tusen gånger.

 

Hyperbol är en medveten överdrift. Du tar i mer än vad som egentligen är riktigt sant oftast för att framhäva någonting och för att föra fram en poäng.

exempel på hyperboler
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på hyperboler,


  – Du är vackrast i hela världen.
  – Det här arbetet är dödstråkigt.

  – Astrid Lindgren finns i alla svenskars hjärtan.
  – Hungrig som en varg.

  – Smal som en sticka.
  – Jag är dödstrött.

  – Landskrona BoIS fullkomligt krossade HIF i lördags.
  – Stekt sill och potatismos är det allra värsta jag vet.

vad är en eufemism?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Eufemism härstammar från grekiskans euphemismos. "Eu" betyder gott och väl och "pheme" betyder tal.

Eufemismer är förskönande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma.

 

 • Framliden - i stället för avliden.
 • Göra sina behov - i stället för urinera.

exempel på eufemism
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på eufemism,


  – Föryngringsyta – i stället för kalhygge.
  – Hygientekniker – i stället för städare.

  – Friställd – i stället för arbetslös.
  – Gå bort – i stället för dö.

  – Alternativ begåvning – i stället för idiot.
  – Eskortflicka – i stället för prostituerad.

  – Kriminalvårdsanstalt – i stället för fängelse.
  – Medarbetare – i stället för arbetare.

  – Strategisk omgruppering – i stället för flykt.
  – Tjej - i stället för medelålders kvinna.

  – Senior - i stället för pensionär.
  – Chockladboll - i stället för negerboll.

 

 • Dysfemism
  = motsats till eufmism.

  – Giftpinne – i stället för cigarett.
  – Fjollträsk – i stället för Stockholm.

vad är ironi?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Ironi härstammar från grekiskans "eironeía" som betyder omkasta eller förställa. Ironi innebär att det finns en skillnad mellan vad som sägs och vad som egentligen menas.

 

 • Snyggt jobbat.
  – När du t ex får punktering.

 • Riktigt gott kaffe.
  – När du t ex använt för lite kaffebönor.

 

Att säga en sak och egentligen mena en annan. Du säger motsatsen till det du menar och ger därigenom extra stor kraft till ditt uttalande.

Ironi är ett slags beröm som inte är allvarligt menat utan snarare är menat som ett hån eller som humor. Ironi definieras av Galenskaparna som "...överdriver alltså något som är negativt så att det blir så positivt så att det blir negativt".

 

"Ironi är intelligenta människors möjlighet att göra en viktig poäng samtidigt som man har lite kul"

– Douglas Adams

exempel på ironi
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på ironi,


  Vilket fint väder vi har idag.
  – När det regnar ute.

  Jääättebraaaa film.
  – När den är riktigt tråkig.

  Riktigt gott kaffe.
  – När du t ex använt för lite kaffebönor..

  Riktigt gott kaffe.
  – När du t ex använt för lite kaffebönor.

  Snygg frissa.
  – När du t ex fått gjort en ny kort sommarfrisyr.

vad är en katakres?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Katakres härstämmar från grekiskans "katachresis" som betyder missbruk. Det är en ologisk sammanblandning av ord, uttryck eller bilder.

 

 • Tidens tand läker alla sår.
 • Halsbrytande fingerövningar.

 

En katakres är en sammanblandning av oförenliga bildliga uttryck.

exempel på katakres
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på katakres,


  – Att stå vid ruinens brant.
  – Du ska ta skeden dit du kommer.

  – Bränt barn luktar illa.
  – Har man slagit yxan i båten får man ro fort som fan.

  – Hoppas du trivs som fisken i ett hönshus.
  – Du ska ta skeden dit du kommer.

  – Polisens nya batong var en het potatis.
  – Vi simmar alla i samma båt.

vad är en litotes?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

En litotes är ett retoriskt grepp som avser en kraftig och oftast medveten underdrift i tal eller skrift. Litotesen är raka motsatsen till hyperbolen; du underdriver i stället kraftigt. Rätt använd kommer mottagaren att själv skapa den bild du vill förmedla.

 

 • Det här var inte så roligt att höra.
 • Jag tror att jag fått en liten släng av aids.

 

En litotes kan antingen användas för att förstärka det du vill ha sagt eller för att lindra det. I vardagligt tal kallas en litotes understatement. Ett svagt uttryck som ersätter ett starkt.

exempel på litoteser
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på litoteser,


  Jag klagar inte
  – När du t ex förlorat 100 000 kr på aktier.

  Det gjorde lite ont.
  – När t ex du bröt armen.

  Den prestationen var ju inte så illa.
  – När t ex Usain Bolt slagit världsrekord på 100 m.

  Det tog sin lilla tid.
  – När tåget t ex var 4 timmar sent.

  Det ser inte så tokigt ut.
  – När du t ex visar upp ditt nyrenoverade badrum.

litoteser enligt monty python
o l i k a  s t i l f i g u r e r

I fimen Monty Pythons galna värld, 1975, får vi följa den svarta riddaren i en galen scen.

 • Monty Python,

  "Tis nothing but a scratch".
  – Den svarta riddaren har precis förlorat ena armen.

  "it's just a flesh wound"
  – När han förlorat andra armen.

vad är ett onomatopoetiskt uttryck?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Onomatopoetiskt härstammar från grekiskans "onomatos" som betyder namn' och "poiein" som betyder göra.

Onomatopoetiskt uttryck är ett begrepp inom retorik som beskriver ett ord som är ljudhärmande.

 

 • Plask.
 • Bom.

 

Onomatopoetiskt uttryck är självrefererande ord som, i viss mån, beskriver sig själva.

exempel på onomatopoetiskt uttryck
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på onomatopoetiskt uttryck,


  – Vina.
  – Pling.

  – Pang.
  – Pip.

  – Prassla.
  – Krasch.

  – Slafsa.
  – Prutt.

  – Sörpla.
  – Bang.

vad är ordpar?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Ett ordpar är två sammansatta ord som kan anses bilda ett eget uttryck.

 

 • Frisk och kry.
 • Heder och samvete.

 

När du bildar ordpar kan du inte välja vilka ord som helst. Det finns ordpar som är fasta uttryck.

exempel på ordpar
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på ordpar,


  – Ordning och reda.
  – Vått och torrt.

  – Ler och långhalm.
  – Skog och mark.

  – Nytta med nöje.
  – Pompa och ståt.

  – Dag och natt.
  – Mätt och belåten.

  – Buller och bång.
  – Rubb och stubb.

vad är oxymoron?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

oxymoron härstammar från grekiskans "oxymoron" som betyder spetsfundigt dum.

En oxymoron är en figur som består av en sammansättning av ord som är varandras motsatser. En omöjlig kombination med syfte att framkalla en djupare mening.

 

 • Jätteliten
 • Organiserat kaos.

 

Självmotsägelse. Ett uttryck eller ord som beståŒr av två delar som säger emot sig själva. En oxymoron skulle kunna betraktas som en antites där ett enstaka ord läggs till ett annat med motsatt betydelse.

exempel på oxymoron
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på oxymoron,


  – Fulsnygg.
  – Talande tystnad.

  – Nygammalt.
  – Bitterljuv.

  – Skitgod.
  – Levande död.

  – Nutidshistora.
  – Full av tomhet.

vad är en parallellism?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

ett stilmedel som används för att betona någonting. Du uttrycker samma sak fast med andra ord.

 

 • Vad skulle han ta sig till - vad skulle han göra?
 • Det var kul att se dig - trevligt att du kom.

 

Upprepning med andra ord för att betona något där samma tanke upprepas med lite varierande ord.

exempel på parallellism
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på parallellism,


  – Kul att du kunde komma - det var kul att ha dig här.
  – Det var inte kul att höra - det var dåliga nyheter.

  – Det var inte kul att höra - det var dåliga nyheter.
  – Vilket fint hotell - vad fint att vi är här.

  – Middagen var fantastisk god - vad gott det var.
  – Vad vacker du är - du är så otroligt fin.

  – Vilken fin teckning du ritat - du är så duktig.
  – Vad dåligt väder vi har - jäkla skitväder.

vad är en parodi?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Parodi härstammar från grekiskans "parodia" som betyder av para eller bredvid och "ode" som betyder dikt.

Parodi innebär en förlöjligande efterbildning eller imitation.

exempel på parodi
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Ikea gör parodi på Apple

I Ikeas reklamfilm för nästa års IKEA-katalog gör de parodi på IPhone. Katalogen kallas för bookbook.

Presentatören härmar tonen i Apples reklamfilmer och beskriver katalogen med bl a,

 • Den scrollar helt utan hackighet.
 • Har ett batteri som varar för evigt.
 • Består av 328 high definition-sidor.

 

Det går inte att anklaga IKEA för stöld eftersom det är en sådan uppenbar parodi förstår man att det är medvetet gjort. Det var många som fick sig ett gott skratt när reklamen visades på TV.

vad är en sinnesanalogi?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Sinnesanalogi eller synestesi är en beskrivning av ett visst sinnesintryck med ord från ett annat sinnesområde. En förbindelse av intryck från olika sinnesområden t ex när toner framkallar färgintryck.

 

 • En kall färg.
  – Kall är ett känselintryck och färg är ett synintryck.

 • Ett skrikigt mönster.
  – Skrikig är ett hörselintryck och mönster synintryck;

exempel på sinnesanalogi
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på sinnesanalogi,


  – Ett hårt ansikte.
  – En mjuk melodi.

  – Ett skrikigt mönster.
  – Ljuv musik.

  – En vass signal.
  – Ett spetsigt skämt.

  – Mattan var skrikande gul.
  – Solens värme var som doften av doften av nybakade bullar

  – Morgonens kyla var bitter.
  – Gräsmattan var mjuk som balsam.

vad är en stegring?
o l i k a  s t i l f i g u r e r

Stegring kallas även för klimax och används för att understryka vikten av någonting genom att upprepa. Det iinnebär en ökning av sammanhörande led; spänningen stiger.

 

 • Vid slutet av stigen fanns ett torn, och högst upp i tornet fanns en kikare, och i denna kikaren kunde man se över hela staden.

 • Ung hud håller fuktighet. Ung hud är elastisk.
  Ung hud förnyar sig snabbt.
  - Bioderm

 

Stegring används för att understryka vikten av något genom att du upprepar dig och hela tiden lägg mer och mer styrka i uttrycket.

exempel på stegring
o l i k a  s t i l f i g u r e r

 

 • Exempel på stegring,


  – Initiera, aktivera, reflektera.
  – Bra, bättre, bäst.

  – Snygg, snyggare – Charlize Theron.
  – Han kom, han såg, han segrade.

  – Dina miljöförslag leder till kris, katastrof – ja, undergång.
  – Han var stor, jättestor, den största jag sett.

  – Dålig, sämre, sämst.
  – Du är fin, du är otroligt vacker, du är den vackraste.

  Jag drömde om svärd i natt.
  Jag drömde om strid i natt.
  Jag drömde jag stred vid din sida
  rustad och stark, i natt.
 
 
pitch »
klassisk retorik »
« stilfigurer