“Optimisten har säkert lika ofta fel som pessimisten, men han har roligare”
– Tore Browaldh, 1917-2007, VD & ordförande i Handelsbanken
 
"Det värsta är att ångra vad man inte gjort"
- Bengt Nyström
 

vad är en presentation?
p r e s e n t a t i o n

En muntlig presentation är processen att presentera ett ämne till en publik. Det är vanligtvis en föreläsning, demonstration eller ett tal med syfte att informera, övertala eller bygga ett varumärke.

 

 • Presentation = kommunikation
  Det krävs kunskap om lyssnarna och om ämnet.

 • Fungerande kommunikation
  Innebär sammanhang och intresse för lyssnaren
  - Bringa ordning.
  - Tillföra något nytt.

 • Aldrig negativ manipulation.

 • Ge åhöraren förutsättningar att själv bedömma.
  Det som egentligen bedöms är hur du lyckas nå
  fram till publiken med presentationens budskap.

BIG smile :-)
p r e s e n t a t i o n

När du läser eller tränar en presentation eller kortare pitch ska du alltid le. Du aktiverar dina muskler i ansiktet som "säger till" din hjärna att det är skarpt läge.

När du ska presentera i en grupp ska du vara aktiv när gruppens övriga medlemmar presenterar. Du ska bekräfta peronen som talar just nu och le tiden.

Håll koll på dig själv och dina medlemmar när du tränar.

BIG smile :D

regel #1
p r e s e n t a t i o n

 

                  "presentation = kommunikation"

checklist, förberedelse
p r e s e n t a t i o n

 

 • Intention
  Målgrupp, budskap & sammanhang.

 • Inventering
  Samla all fakta & annat som ditt tal kanske ska innehålla.

 • Disposition
  Strukturera och disponera ditt tal.
  Hur kan du göra det relevant men ändå överraskande?

 • Stil
  Vilken still ska du använda dig av?
  Retorik, högstämd, på vers eller som en story.

 • Memorering
  Du ska lära dig talet utifrån dina valda stödord.

 • Genomförande
  "Action, action & action" - Cicero
  Fokusera på publiken och på budskapet.

 • Utvärdering
  Betygsätt dig själv och skriv ned vad du kan
  göra bättre nästa gång.

 

”Ymnighet kan lätt beskäras,
men torftighet kan ingen möda bota”

- Quintillianus

problemlösning
p r e s e n t a t i o n

Att synas inför en publik kan initialt skrämma många.

För ett antal år gjordes en undersökning om vad vuxna människor tycker är det värsta som finns - det var att prata inför en grupp.

 

Det är det inte tycker vi.
Tvärt om, det är det roligaste som finns.

 

Läs mer! problemlösning - problemlösning »

manus - 4 min pitch
p r e s e n t a t i o n

Ditt manus hjälper dig strukturera upp en längre presentation.
Ett bra manus innehåller,

 

 • Vilken slide som ska visas.
 • Vem som ska prata.

 • Vad de ska säga.
 • Hur lång tid det ska ta.

 

Läs mer! manus, 4 min, moi - manus, 4 min, moi »

Läs mer! manus, 4 min, fly-free - manus, 4 min, fly-free »

6 steg till lyckad storytelling
p r e s e n t a t i o n

 

 • Ljug inte
  En bra story lyfter fram det unika i företaget, förskönar inte eller döljer. Om du ljuger förlorar du förtroende.

 • Var personlig
  Lyssnaren ska kunna identifiera sig med berättelsen, bli emotionell berörd och finna ett värde att berätta vidare.

 • Inga siffror
  Strunta i siffror och annat som är hårt och kantigt.

 • En levande berättelse
  Berätta den om och om igen, men gör om den så det inte blir en upprepning. Lyssnaren ska vilja lyssna igen och få något nytt.

 • Var tydlig
  Berättelsen sprids väldigt fort via sociala medier. Var tydlig
  så ingen information misstolkas eller förändras åt fel håll.

 • Lyssna
  Berättaren måste även lyssna under sitt anförande.
  Kommunikation och dialog är alltid viktigt.

– Elin Hallgren, Kommunikationsbyrån Caspo

ooops
p r e s e n t a t i o n

Ibland blir det bara fel oavsett vilka resurser som finns till hands.

Zimbabwes president Robert Mugabe, 91 år, läste upp fel tal vid parlamentets öppnande. Presidenten höll samma tal som han redan adresserat till nationen den 25 augusti.

Parlamentet fick åter höra att presidenten hoppas på Kinas hjälp för att få fart på landets vacklande ekonomi.

Keynote eller PowerPoint
p r e s e n t a t i o n

8 tips som förbättrar powerpoint-presentationen

 

1.
Ett budskap per bild. Vi kan bara tänka en medveten tanke i taget.

2.
Separera tal och powerpoint-bild. Vi kan inte lyssna och samtidigt läsa hela meningar på en bild, ens om innehållet är identiskt med det föredragaren säger. En bild med punkter är okej, men då med högst tre ord per punkt.

3.
Signalfärg. Vi dras till signalfärgerna rött, gult, orange liksom till storlek, kontraster och rörelse. Låt det som är viktigast vara störst.

4.
Högst sex objekt per bild. Där går gränsen för vår perception. Däremot är det helt okej med hur många powerpoint-bilder som helst.

5.
Rörliga bilder med måtta. Animationer ska användas på ett medvetet sätt, inga hoppande gubbar i bakgrunden som stjäl uppmärksamheten från dig som presentatör.

6.
Relevanta illustrationer. De ska vara symboliska och förstärka budskapet. Lägg texten till bilden på bilden. Vi minns 30 procent bättre om vi inte måste flytta blicken. Färg är bättre för mibnnet än svartvita bilder.

7.
Mörk bakgrund. Det är skönare för ögonen, ljus bakgrund tvingar dig att kisa.

8. Stå upp. Sittande presentation sänker uppmärksamheten.

enkelt, tydligt & retoriskt
p r e s e n t a t i o n

Ditt tal, din presentation eller din pitch ska alltid byggas upp enligt reglerna för,

 

 • Enkelhet.
 • Tydlighet.
 • Upprepning.

 

Lyssnaren ska både minnas och ta till sig ditt budskap.
Lyssnaren ska känna något och vilja agera.

bruset filtrerar budskapet
p r e s e n t a t i o n

Det finns alltid ett filter mellan sändare och mottagare ett s k brus. Det innebär att dina lyssnare kanske,

 

 • Inte förstår.
 • Är trötta.

 • Inte är intresserade.
 • Kan vara stressade.

 • Kan ha förutfattade åsikter.
 • Har ett begränsad arbetsminne.

arbetsminnet är kort
p r e s e n t a t i o n

Ovasett hur pigga och intresserade dina lyssnare är kommer de påverkas av arbetsminnets förmåga att vara aktivt. Det är inte många lyssnare som lyckats hålla sitt arbetsminne igång i mer än 5 min.

 • Hur ska du göra?

  - Var kortfattad.
  - Ta alltid det viktigaste först!

  - Skapa aktiva åhörare.
  - Inledning - avhandling - avslutning.

  - Gör det genom frågor och dialog!
  - Lär dig lyssna aktivt!

disposition är allt
p r e s e n t a t i o n

Lyssna på Nirvana's, Smells Like Teen Sprit.

Den perfekta paketeringen och den perfekta
presentationen gjorde Nirvana världskända över en natt. • Det måste starta med att du har en fantastisk låt.
 • Låtarnas ordningsföljd betyder allt.

 • Vad vil du säga?
 • Hur fort vill du få lyssnarnas uppmärksamhet?


Att släppa "Smells Like Teen Sprit" först var skillnaden mellan att få en fantastisk listetta och att erövra världen och bli odödliga.

- David Fricke, Rolling Stone Magazine

vad innebär det för kunden?
p r e s e n t a t i o n

Du inleder med attention så att kunden blir intresserad och vill lyssna vidare. Börja med en slags rubrik, ett påstående eller en fråga.

Håll en liten konstpaus för att förstärka din inledning.
Lär mer om öppningen i Richard Starks bok "The Outfit".

Stark börjar med action [attention] - det blir mer intressant och då vill du läsa vidare. Alla detaljer får vi veta senare i boken.

 

Läs mer! inledning - avhandling - avslutning - inledning - avhandling - avslutning »

ditt kroppsspråk
p r e s e n t a t i o n

Det mest säljande i en presentation är du själv – inte din Keynote. När du är "on stage" ska du utstråla - du älskar att vara här för att berätta din story inför hela världen.

Forskning har visat att kroppsspråket betyder mest då vi tolkar budskap från andra personer. Rösten har också stor betydelse medan orden, som vi kanske förbereder mest, betyder minst.

Albert Mehrabian som är professor i psykologi har i sina studier kommit fram till att vissa delar påverkar din kommunikation mer än andra.

 

 • Kroppsspråket - 55 %.
 • Rösten - 38 %.
 • Orden för 7 %.

 

När du kommunicerar samma sak med kropp, röst och ord kommer elementen att förstärka varandra. Du blir strukturerad, tydlig och trovärdig.

Tyvärr tränar de flesta enbart orden. Det är därför både du och jag varit på så många väldigt tråkiga föreläsningar. När du lägger kraft på dina ord glömmer du bort att förmedla dem via röst och kropp.

Dubbla budskap ger ett förvirrat intryck och dina åhörare kommer inte att tro på dig och ditt budskap. Resultatet blir en tråkig föreläsning som inte når fram till publiken.

 

Träna och använd din,

 

 • Röst.
 • Kropp.

 

Läs mer! kroppsspråket - din kropp »

dina känslor fångar publiken
p r e s e n t a t i o n

Träna på att presentera med känsla. Det finns många olika
sorters känslor.

Några av de vanligare är,

 

 • Glad.
 • Arg.

 • Sentimental.
 • Förälskelse.

 • Tristess.

 

Läs mer! uppgift: känslor - uppgift: känslor »

träna mer & prestera mer
p r e s e n t a t i o n

Här finner du en liten guideline på vad som krävs för att prestera
mera "on stage".

 

 • Håll dina tider.
 • Leverera från start till mål.

 • Titta på hela din publik.
 • Var konkret, struktuerad & tydlig.

 • Nerver innebär entusiasm & engagemang.
 • Din passion för ämnet smaittar av sig på publiken.

 • Tala tillräckligt högt och tydligt.
 • Prata svenska, tag bort buzzwords och utländska ord.

 • Publiken är på din sida, de vill bli omhändertagna.
FEAR
p r e s e n t a t i o n

Du har alltid ett val när du möter dina rädslor.

Forget everything and run.

eller

Face everything and rise.

 
 
pitch »
retorik »

stilfigurer »