“Brist på pengar är roten till allt ont”
– George Bernard Shaw, 1856-1950, Nobelpriset i litteratur 1925
 
"Det vänligaste man kan säga om ekonomer är att de så gott som alltid har fel"
- Pehr G. Gyllenhammar, 1935-, legendarisk VD för Volvo

vad är likviditet?
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Likviditet är ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Likvida medel är de tillgångar [pengar] som finns i företagets kassa eller på deras bankkonton.

Ett företags likviditet mäter verksamhetens kortsiktiga förmåga att betala sina skulder till leverantörer, staten och anställda.

likvida medel
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Likvida medel = pengar som är tillgängliga direkt.
Antingen från företagets kassa eller deras bankkonton.

 

 • Positiv [+] påverkan på företagets likvida medel.

  Inbetalningar från,

  + Långivare för lån.
  + Kunder för försäljning och förskott.

  + Ägare för egen insättning och nyemission. • Negativ [] påverkan på företagets likvida medel.

  Utbetalningar till,

  – Leverantörer för inköp.
  – Myndigeter för skatter och avgifter.

  – Långivare för amorteringar och räntor.
  – Anställda för lön och ersättningar.

  – Ägare för eget uttag och utdelning. • Likvida medel finns,
  – I kassan.
  – På bankkonton.
  – På Plusgirot. • Likviditetsproblem
  När utbetalningarna är större än inbetalningarna finns inte
  tillräckligt med pengar att betala företagets räkningar;
  företaget får likviditetsproblem.

nyckeltal för likviditet
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Kassalikviditet är ett nyckeltal som visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga, d v s likvida medel som andel av kortfristiga skulder. Kassalikviditeten bör vara > 1.

 

 • Kassalikviditet
  = Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder.

 

Balanslikviditet är ett nyckeltal som visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Eftersom värdet på företagets lager ingår är det ett nyckeltal för företag med omfattande lager. Balanslikviditeten bör vara > 2.

 

 • Balanslikviditet
  = Omsättningstillgångar ÷ kortfristiga skulder.

inbetalningar
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

 • Inbetalningar
  inflödet av pengar kopplade till betalningstidpunkten.
  När företaget får betalt; pengar kommer in i företaget.


 • Exempel på inbetalningar från,

  Ägare
  – Egen insats & nyemission.

  Kunder
  – Kontanta pengar, betalda kundfordringar & förskott.

  Långivare
  – När banklån erhålls och inlåningsränta.

  Skatteverket
  – Momsfordran.Läs mer! - inbetalning & utbetalning inbetalningar »

utbetalningar
l i k v i d i t e t s b u d g e t


 • Utbetalningar
  Utflödet av pengar kopplade till betalningstidpunkten.
  När företaget betalar; pengar går ut från företaget.


 • Exempel på utbetalningar till,

  Ägare
  – Eget uttag och utdelning.

  Leverantörer
  – Kontant och betalda leverantörsskulder.

  Långivare
  – Amortering och utlåningsränta.

  Anställda
  – Löner.

  Skatteverket
  – Momsskuld, avgifter & skatt.


Läs mer! - inbetalning & utbetalning utbetalningar »

inbetalningar från försäljning
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

 • = Nettoförsäljning under perioden
  + IB kundfordringar.
  – UB kundfordringar.
  = Inbetalningar från försäljning.

utbetalningar för inköp
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

 • = Inköp under perioden.
  + IB leverantörsskulder.
  – UB leverantörsskulder.
  = Utbetalningar för inköp.
 

träna på övningsuppgifter
l i k v i d i t e t s b u d g e t

För att lära dig budgetering krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika övningsuppgifter inom,

 

 • Likviditetsbudgetering.
 • Resultatbudgetering.
 • Budgeterad balansräkning.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

likviditetsbudget
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Stora intäkter är inte samma sak som stora inbetalningar. Tillfällig brist på pengar kan innebära konkurs.

En likviditetsbudget är en plan som visar hur pengar ska anskaffas och användas och visar företagets betalningsströmmar; inbetalningar och utbetalningar.

En likviditetsbudget är ett verktyg för att planera kommande in- och utbetalningar. Det som är kvar i slutet av perioden [saldot] är dess likvida medel i kassan och på bankkontot.

 

 • Visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.
 • Visar företagets likviditet [pengar på olika konton].

 • "Alla" siffror är inklusive moms.
 • Görs oftast per månad.

 

Uppställningsform för en likviditetsbudget [LB].

likviditetsbudget

 

IB
Likvida medel [i kassa/bank] vid periodens början.

UB
Likvida medel [i kassa/bank] vid periodens slut.

likviditetsbudget
l i k v i d i t e t s b u d g e t


 • Överblick över företagets betalningsströmmar.
 • Inbetalningar jämförs med utbetalningar.

 • När inbetalningar > utbetalningar
  = likviditetsöverskott.

 • När inbetalningar < utbetalningar
  = likviditetsunderskott.

 • IB + över-/underskott = UB.
  UB i maj = IB i juni.

förändring av likviditeten
l i k v i d i t e t s b u d g e t

Normalt ska t ex inte kundfordringar och leverantörsskulder tas upp i din likviditetsbudget. Men om du gjort en budgeterad balansräkning per den 1 jan blir det lite annorlunda.

Du kan då mäta av förändringarna i olika balansposter mellan 1 jan och 31 dec. Eftersom kassafödet påverkar företagets likviditet tas de upp i din likviditetsbudget.

 

likviditetsbudget

 

likviditetsbudget

 

Läs mer! förändring av likviditeten - förändring av likviditeten »

genomsnittlig kundfordran
l i k v i d i t e t s b u d g e t


Genomsnittliga kundfordingar under året
= [omsättning x andel kreditförsäljning] ÷ [360 dagar x antalet
lämnade kreditdagar].

= omsättning ÷ [360 dagar x genomsnittlig kredittid i dagar].

 

Genomsnittlig kredittid i dagar
= antal lämnade kreditdagar x [del av inköp ÷ totalt inköp].

genomsnittlig leverantörsskuld
l i k v i d i t e t s b u d g e t

 

Genomsnittliga leverantörsskulder under året
= [inköp x andel kreditinköp] ÷ [360 dagar x antalet
lämnade kreditdagar].

= inköp ÷ [360 dagar x genomsnittlig kredittid i dagar].

 

Genomsnittlig kredittid i dagar
= antal lämnade kreditdagar x [del av inköp ÷ totalt inköp].

öka likviditeten
l i k v i d i t e t s b u d g e t


 • Öka företagets likviditet genom att,

  – Ägarna satsar egna pengar.
  – Ta ett banklån.

  – Kunderna får kortare kredittid.
  – Minska varulagret.

  – Köpa in på kredit.
  – Öka kredittiden hos leverantörerna.

  – Sälja av tillgångar.
  – Använda factoring.
 
 
balansbudget »
« likviditetsbudget
resultatbudget »
 

övningsuppgifter »