"Bättre att lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna sin båge"
- Verner von Heidenstam, 1859-1940, nobelpriset i litteratur 1916
 
"Först verkar drömmar omöjliga, sen osannolika och sen oundvikliga"
- Christopher Reeve, 1952-2004, Superman

budgetering; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

Inom budgetering är det viktigt att ha koll på olika begrepp annars är det lätt att du får fel poster i din budget. Du måste behärska glosorna annars förstår du inte det ekonomisak språket.

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #1, beräkna årets resultat - övningsuppgift #1; beräkna årets resultat »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #2, beräkna årets likviditet - övningsuppgift #2; beräkna årets likviditet »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #3, beräkna årets intäkter - övningsuppgift #3; beräkna årets intäkter »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #4, beräkna årets inbetalningar - övningsuppgift #4; beräkna årets inbetalningar »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #5, beräkna årets kostnader - övningsuppgift #5; beräkna årets kostnader »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #6, beräkna årets utbetalningar - övningsuppgift #6; beräkna årets utbetalningar »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #7, resultatbudget - hitta fel - övningsuppgift #7; RB - hitta fel »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #8, likviditetsbudget - hitta fel - övningsuppgift #8; LB - hitta fel »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #9, likviditetsbudget - begrepp - övningsuppgift #9; LB - begrepp »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #10, resultatbudget - avskrivning - övningsuppgift #10; RB - avskrivning »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #11, utgift, utbetalning & kostnad - övningsuppgift #11; utgift, utbetalning & kostnad »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #12, resultatbudget - uppställning - övningsuppgift #12; RB - uppställning »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #13, likviditetsbudget - IB=UB - övningsuppgift #13; LB - IB=UB »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #14, likviditetsbudget - moms - övningsuppgift #14; LB - moms »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #15, budgetering - affärshändelser - övningsuppgift #15; budgetering - affärshändelser »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #16, resultatbudget - vinst - övningsuppgift #16; RB - vinst »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #17, resultatbudget - rätta fel - övningsuppgift #17; RB - rätta fel »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #18, likviditetsbudget - privatekonomi - övningsuppgift #18; LB - privatekonomi »

 

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #19, budgetering - RB eller LB - övningsuppgift #19; budgetering - RB eller LB »

Träna mer! budgetering, nivå E, övningsuppgift #20, budgeterad balansräkning - övningsuppgift #20; budgeterad balansräkning »

 

Träna mer! budgetering, facit, nivå E - budgetering - facit; nivå E »

budgetering; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

 

 

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #21, resultat - stafflad ordning - övningsuppgift #21; resultat - stafflad ordning »

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #22, resultat för butik - övningsuppgift #22; resultat för butik »

 

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #23, likviditet - adopt a bee - övningsuppgift #23; likviditet - adopt a bee »

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #24, resultat - konsultverksamhet - övningsuppgift #24; resultat - konsultverksamhet »

 

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #25, resultat - budgetanalys - övningsuppgift #25; resultat - budgetanalys »

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #26, resultat - varukostnad & avskrivning - övningsuppgift #26; resultat & avskrivning »

 

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #27, resultat - ränta - övningsuppgift #27; resultat - ränta »

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #28, likviditetsbudget - kvartal - övningsuppgift #28; LB - kvartal »

 

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #29, likviditetsbudget - kvartal - övningsuppgift #29; LB - kvartal »

Träna mer! budgetering, nivå C, övningsuppgift #30, resultatbudget - stafflad ordning - övningsuppgift #30; RB - stafflad ordning »

 

Träna mer! budgetering, facit, nivå C - budgetering - facit; nivå C »

budgetering; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

 

 

Träna mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #41, beslutspåverkan - övningsuppgift #41; beslutspåverkan »

Träna mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #42, resultatbudget - kostnadsindelning - övningsuppgift #42; RB - kostnadsindelning »

 

Träna mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #43, resultat- & likviditetsbudget - övningsuppgift #43; resultat- & likviditetsbudget »

Träna mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #44, resultatbudget - kostnadsindelning - övningsuppgift #44; RB - kostnadsindelning »

 

Träna mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #45, budgeterad balansräkning - övningsuppgift #45; budgeterad balansräkning »

Träna mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #46, RB - utfallsanalysbudgetering, nivå A, övningsuppgift #46, RB - utfallsanalys - övningsuppgift #46; RB - utfallsanalys »

 

Träna mer! budgetering, nivå A, övningsuppgift #47, resultatbudget med periodiseringar - övningsuppgift #47; resultatbudget med periodiseringar »

 

Träna mer! budgetering, facit, nivå A - budgetering - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b u d g e t e r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; budgetering - fakta & exempel; budgetering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 
balansbudget »
likviditetsbudget »
resultatbudget »
 
« övningsuppgifter
 
övningstentor »