“Brist på pengar är roten till allt ont”
– George Bernard Shaw, 1856-1950, Nobelpriset i litteratur 1925
 
"Det vänligaste man kan säga om ekonomer är att de så gott som alltid har fel"
- Pehr G. Gyllenhammar, 1935-, legendarisk VD för Volvo

vad är ett resultat?
r e s u l t a t b u d g e t

Företagets resultat baseras på en period. Under perioden ställs deras intäkter och kostnader mot varandra och ger periodens resultat.

 

 • Resultat
  = intäkter – kostnader.

 • Resultat
  = förändring i eget kapital.
  = EK vid periodens slut – EK vid periodens början.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit periodisering »

intäkter & kostnader
r e s u l t a t b u d g e t

Intäkter och kostnader är periodiseringsbegrepp.

 

 • Intäkter
  Värdet på en levererad eller utförd prestation.
  En intäkt är en periodiserad inkomst.

 • Kostnader
  Värdet på en förbrukad resurs.
  En kostnad är en periodiserad utgift.

 

Läs mer! - intäkter & kostnader intäkter & kostnader »

vad är lönsamhet?
r e s u l t a t b u d g e t

Lönsamhet är ett finansiellt mått som visar företagets avkastningsförmåga på deras kapital. Företagets lönsamhet visar realationen mellan vinst och kapital; resultatet relateras till det arbetande kapitalet.

Begreppen räntabilitet och avkastning är finansiella mått på företagets lönsamhet och visar samma sak.

resultat vs lönsamhet
r e s u l t a t b u d g e t

 

 • Resultat = Intäkter – Kostnader

  Resultatet [vinst eller förlust] är ett absolut mått.
  Resultaten är skillnaden mellan intäkter och kostnader.
 • Lönsamhet = Resultat ÷ Resursinsats

  Lönsamhet är ett relationsmått.
  Lönsamhet är resultatet i förhållande till kapitalet.

resultatbudget
r e s u l t a t b u d g e t

Företagets intäkter representerar det ekonomiska värde det presterat under en given period.

Företagets kostnader visar vilket ekonomiska värde företaget har förbrukat under samma tid.

 

 • Visar företagets långsiktiga lönsamhet.
 • Visar företagets resultat [intäkter – kostnader].

 • Alla siffror är exklusive moms.
 • Görs oftast per verksamhetsår.

 

Uppställningsform för en resultatbudget [RB].

Klicka på bilden för att öppna filen resultatbudget.

resultatbudget

 

träna på övningsuppgifter
r e s u l t a t b u d g e t

För att lära dig budgetering krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika övningsuppgifter inom,

 

 • Likviditetsbudgetering.
 • Resultatbudgetering.
 • Budgeterad balansräkning

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

resultatbudget
r e s u l t a t b u d g e t

Uppställningsform med alla resultatsteg.

+ Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
= Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
= Rörelseresultat efter avskrivningar
+ Ränteintäkter
Räntekostnader
= Resultat före bokslutsdispositioner & skatt
+/– Bokslutsdispositioner
= Resultat före skatt
Skatt
= Årets resultat [vinst eller förlust]

delbudgetar
b u d g e t e r i n g

Företagets resultatbudget och övriga huvudbudgetar tas fram utifrån olika delbudgetar som t ex,

 

 • Försäljningsbudget.
 • Inköpsbudget.

 • Omkostnadsbudget.
 • Personalbudget.

 • Anläggningsbudget.
 • Kapitalbudget.

 • Marknadsbudget.
 • Investeringsbudget.

 

Läs mer! delbudgetar - delbudgetar »

koppling resultat & balans
r e s u l t a t b u d g e t

Efter att årets resultat beräknats ska det föras över till eget kapital i balansbudgeten.

resultat vs balans

 

Läs mer! koppling resultat vs balans, #1 - koppling resultat vs balans, #1 »

Läs mer! koppling resultat vs balans, #2 - koppling resultat vs balans, #2 »

 

 
balansbudget »
likviditetsbudget »
« resultatbudget
 

övningsuppgifter »