"Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon"
– Lily Tomlin, 1939-, skådesplerska och filmproducent
 
"Vår bakgrund och våra omständigheter må ha påverkat vilka vi är, men vi är nu ansvariga för vilka vi vill bli i fram-tiden"
– Barbara Geracci, gift som Barbara Kennedy

vad är ett personligt nätverk?
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Ett personligt nätverk kännetecknas av,

En grupp individer med gemensamt intresse och gemensamt utbildnings- och utvecklingsbehov inom ett klart definierat kunskapsområde.

Nätverkets syfte kan vara av privat eller professionell karaktär. Du kan utvecklas inom träning, matlagning, windsurfing, bokläsning och tusen andra intresseområden.

Dina professionella nätverk har fokus på kunskapsområden som t ex ledarskap, kommunikation, coaching, nätverkande, försäljning, ekonomi eller marknadsföring.

I boken Nätverksorientering, skriver Lone Dalsgaard och Jan Bendix att nätverkande baseras på en uppfattning om att människor har användning av varandra, samt en inställning att det är tillåtet, kanske till och med roligt, att söka kunskap hos varandra – om det så är från farmoderns livsvisdom eller kollegornas erfarenhet av arbetet.

effektivt nätverkande
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Genom att tänka igenom ett par viktiga punkter gör du rätt saker. När du gör rätt saker blir du effektiv.

Utarbeta en plan på vilka nätverk du ska medverka i och hur du ska hålla kontakten med dina nätverk. Kontakten kan ske via webb, blogg, möten, nyhetsbrev eller personliga träffar.

 

Läs mer! effektivt nätverkande - effektivt nätverkande »

drivkraft genererar nätverk
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

SACO har skapat en sammanfattande modell för drivkrafter och förutsättningar för engagemang. Den innehåller fyra viktiga moment för ett lyckat nätverkande,

 

 • Möte.
 • Utbyte.

 • Vinst.
 • Retur.

 

Läs mer! effektivt nätverkande - drivkraft genererar nätverk »

nätverksplan
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

I många företag görs en kompetensplan som definierar vilka olika kompetenser som finns och vilka som företaget behöver framöver.

I din nätverksplan beskriver du vilka kompetenser som du behöver utveckla och varför. De ligger till grund för vilka nätverk du ska starta upp eller medverka i.

Utvärdera din insats löpande under året - var andra eller tredje månad kan vara en bra tumregel. Din plan kan innehålla,

 

 • Nödvändig kompetensutveckling för mig.
  - Vad behöver jag för att utvecklas?

 • Vilka nätverk ska jag vara med i?
  - Privat
  - Professionellt

 • Vilka nätverk ska jag starta upp?
  - Privat
  - Professionellt

 • Syfte
  - Syftet med mina olika nätverk.

 • Mål
  - Mätbara mål som jag vill uppnå inom varje nätverk.
  - Korsiktiga och långsiktiga mål.

 • Målgrupp
  - Vilka personer har jag nytta av i respektive nätverk?

 • Marknadsföring
  Hur ska jag marknadsföra och sprida mina erfarenheter?

 • Tidplan
  - Hur ofta och var ska jag träffas i mina olika nätverk?

 • Förväntat resultat
  - Vad blir effekten av uppnåda mål?

 • Uppföljning & utvärdering
  - Följ upp plus och minus hos alla mina nätverk.

nätverksrapport
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Genom att arbeta med frekvent uppföljning kommer du att korrigera det som behöver korrigeras och förstärka det som du tycker utvecklar dig.

Du bestämmer själv hur många uppföljningspunkter du behöver. Var 2-3:e månad kan vara ett bra nyckeltal.

En nätverksrapport är en spegling av din nätverkssplan. I planen har du skrivet vad du tänker göra. I rapporten reflekterar du över vad som faktiskt har gjorts och ställer det i relation till det som står i din nätverksplan.

checklist personligt nätverk
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Använd dig av checklistan för att minimera fel och misstag. Vår checklist kompenserar för ditt överbetastade minne och begränsade uppmärksamhet.

Checklist medger konsekvens och fulländning när du ska skapa ditt personliga eller professionella nätverk.

 

Läs mer! effektivt nätverkande - checklist nätverk »

affärsvänner

p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Många personer använder begreppet affärsvänner i stället för personligt närverk. Affärsvänner väcker tanken på att relationen till dina partners, kollegor och kunder är mycket viktig.

Vänskap är säljande och kunden köper oftast av någon han/hon känner. En vän.

"I've been blessed to find people who are smarter than I am, and they help me to execute the vision I have"
- Russell Simmons, Founder of Def Jam Records
”Ett nätverk finns så länge det gör nytta.
Om det finns gör det nytta”
- Håkan Pallin, Statens veterinärmedecinska anstalt

nätverkets olika syften
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Du kan skapa ett nätverk eller gå med i ett befintligt nätverk: Det viktigaste är att det finns ett tydligt syfte och uppsatta mål med nätverket.

 

Ett professionellt nätverk kan ha många olika syften,

 • Lärande.
 • Spaning & avstämning.

 • Kontaktskapande.
 • Stöd.

 • Påverkan & utveckling.
 • Samverkan mellan organisationer.

 • Kontinuitet.
 • Annat.

 

Läs mer! nätverkets olika suften - nätverkets olika syften »

säljarens nätverk
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

När du arbetar som säljare finner du oftast nya prospects,

 

 • På mässor.
 • På seminarier.

 • Vid kallringning.
 • Vid mötesbokning.

 

Använd ditt personliga nätverk för att skapa nya affärer. Ditt nätverk,

 

 • Bygger upp ditt eget privata varumärke.
 • Bidrar till referensförsäljning.

 

Människor tenderar att köpa produkter som de blivit presenterade, helst av någon de litar på. De gillar även at prata gott om dina produkter och blir dina ambassadörer.

kontaktnätskarta
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Med all sannolikhet tänker även du endimensionellt när du funderar på vem du kan ha nytta av i ditt nätverk. Du tänker oftast på,

 

 • Familj / släkt.
 • Vänner.

 • Idrottskamrater.
 • Kompisar.

 • Grannar.
 • Studiekontakter.

 • Arbetsgivare.
 • Arbetskollegor.

 • Föreningskontakter.
 • Övriga.

 

Glöm inte bort att din arbetskollega kan ha en syster som är gift med Fredde som gått i skolan med Paulina som känner Arvid. Arvid känner Annicka väldigt väl och kan få till ett möte - men bara om du orkar leta dig ned i din kontaktnätskarta.

 

Läs mer! kontaktnätskarta - kontaktnätskarta »

nätverka on line
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Syns du finns du, that's a fact.

 

- Networking in a networked world -

 

Idag är det nödvändigt att du lämnar ett digitalt fotavtryck i cyber space. Det finns ju trots allt enbart 9 miljoner svenskar och lite fler andra på så många andra platser.

Det räcker ju att du har en kund i varje land på jorden för att du ska må väldigt bra ekonomiskt sett.

Det finns ju tusentals nätverk där ute. Hitta det som gynnar dina syften eller starta upp ditt eget nätverk. Här finns några,

 


"Internet gör skillnad"

- Joakim Jardenberg, digital viskare

nätverkande i praktiken
p e r s o n l i g t  n ä t v e r k

Den 15 november höll Jocke Jardenberg en nice förläsning.
Detta sammanfattar hans budskap.

 

Det sker överallt och hela tiden
Plantera och vårda din trädgård. Plantera om och håll koll.

Det finns en historia, det är meritokrati
Alla kollar upp alla, hela tiden. Vänd problemet till en möjlighet.

Det är en materialsport
Arbeta aktivt med att använda den bästa hård- och mjukvaran.

Det handlar om att "tillföra värde"
.. annars blir du inte bjuden på nästa fest.

- Joakim Jardenberg, Internet-evangelist

 
 

coaching »

effektivitet »

etik & moral »

feedback »

filosofiskt ledarskap »

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

« personligt nätverk

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 

övningsuppgifter »