“En ledare tar människor dit de vill gå, en stor ledare tar människor dit de inte vill gå, men borde vara”
– Rosalynn Carter, gift med Jimmy Carter, president i USA
 
"I din personliga affärsmodell är det viktigt att du är sann mot dig själv"
- Tina Nordström, matguru
 

vad är ledarskap?
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Vi definierar ledarskap så här. "Det genuina intresset av att få dina medarbetare att växa både personligt och professionellt."

Vi gillar även Konosuke Matsushita och Claus Møller. Deras tankar tar fasta på individen som kärnan för själva affärsmodellen.

 

Läs mer! definition enligt Matsushita och Møller - definition enligt Matsushita och Møller »

vad är ledarskap?
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Företaget Doberman i Karlskorna har i två år utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare i både Alectas och Universums undersökningar.

 

Ledarskap enligt Lisa Lindström
"Du tar hand om din personal. Människor som mår bra, gör bra saker. Du måste verkligen vilja förstå människor. Det bygger ohyggligt mycket på att alla ska vara delaktiga."

- Lisa Lindström, VD, Doberman.

 

Ledarskap enligt Boontariga Pipatanangura
Boontariga Pipatanangura startade sajten ekonomijobb.se när hon var 21 år. Hon vill inte ha ja-sägare runt sig utan vill verka i en prestigelös miljö.

Boontariga vill bli ifrågasatt och få motstånd. Hon har inte alltid rätt.
Utveckling funkar inte om medarbetarna bara håller med.

Människor växer med ansvar. Boontariga kräver mycket men ger också fria tyglar. Hon ger feedback och gillar självständiga och drivna personer.

- Boontariga Pipatanangura, entreprenör.

regel #1
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

 

 • Du lär dig aldrig ledarskap genom att gå en kurs.
 • Du utvecklar ditt ledarskap genom att göra.
 • Du måste göra det tillsammans med andra.

 

Det innebär att du inte bara ska läsa våra texter på biz4you.se. Du måste därefter testa teorierna, aktivera dig och interagera med andra personer i din omgivning. Det är i mötet mellan dig och alla intressanta månniskor i världen som ditt ledarskap utvecklas.

Före, under och efter mötet med andra människor ska du reflektera över ditt eget agerande. Du ska våga be om feedback, börja förstå dig själv som människa och ditt eget agerande.

Ju mer du tränar, ju mer du reflekterar och ju mer du ber om feedback desto fler erfarenheter får du. Det är dina erfarenheter som stärker ditt självförtroende och det är ditt självförtroende som sakta men säkert stärker ditt ledarskap.

 

    "ledarskap utvecklas genom övning inte via läsning"

 

Det är du själv som ansvarar för dig själv, ingen annan.
Ledarskap innebär att våga peka på dig själv.

 

   "the best way of learning about anything is by doing"
    - Richard Branson

10 000 timmar
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Stämmer det att du behöver lägga ned ca 10 000 timmar av fokuserad träning för att bli expert på ditt område?

Nej!

Myten om 10 000 timmar startades av den svenska forskaren Anders Ericsson. Kring 1990 började han undersöka om det var träning eller talang som skapar världens främsta utövare inom schack, violin, idrott och så vidare.

För Anders Ericsson var utgångspunkten 10 års träning. 10 års träning blev sedan omvandlat till 10 000 timmar av författaren Malcolm Gladwell som skrev bestsellern "Outliers: The Story of Success" och sen rullade det bara på.

En sak är dock säker - träning ger färdighet. För några går det snabbare, för de flesta går det som snittet och för några tar det längre tid. Om du vill bli en riktigt bra ledare gäller det att öva varje dag, livet ut.

POLSK
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

POLSK är en liten och enkel modell som är lätt att komma ihåg. Den skapades av Henri Fayol - den administrativa skolans fader. Modellen visar vilka kärnområden en [arbets]ledare ska arbeta med.

Observera att en chef och en ledare kommer att se stor skillnad på ordens betydelse. POLSK innebär,

 

 • Planera.
 • Organisera.
 • Leda.
 • Samordna.
 • Kontrollera.

ledarskapets innehåll
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Det finns massvis med bra, och tyvärr mindre bra, definitioner på ledarskap. Vi ska titta på ledarskapets innehåll utifrån fyra olika perspektiv. Ledarskapet som en,

 

 1. Process.
 2. Påverkan.

 3. Grupp eller organisationsfenomen.
 4. Uppgift och mål.

 

Läs mer! chef vs ledare - ledarskapets innehåll »

extrem framgång
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

 

 

               "Bli besatt, bli besatt, bli besatt"
               – Justine Musk, f d fru Elon Musk


Enligt Justine Musk är framgångsreceptet för att bli extremt framgångsrik att vara besatt av sin affärsidé & egen framgång.

personlighetsdrag
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Enligt Kaufmann & Kaufmann, 2005, krävs ett antal egenskaper för att en person ska utvecklas till den effektive ledaren. Han/hon behöver ha,

 

 • Hög energinivå.
 • Hög stresstolerans.

 • Personlig integritet.
 • Emotionell stabilitet.

 • Självtillit.

ledarskap som relation
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Ledarskap sker i relationen mellan två personer, ledaren och den person som blir ledd - i mellanrummet mellan personerna.

Den person som leds ger sitt mandat till [legitimerar] ledaren att leda honom/henne.

Den goda ledaren håller ett lagom avstånd till gruppen och dess medlemmar. Står inte utanför och är inte heller aktivt inne i gruppen.

 

Läs mer! ledarskap, relation, gräns - ledarskap som relation & gräns »

som relation till medarbetarna
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Ledarskap innebär att vara genuint intresserade av dina medarbetare och deras personliga och professionella utveckling.

 

Dina medarbetare lär sig,

 

 • Tålamod
  .. om han/hon behandlas med tolerans.

 • Förtroende
  .. om han/hon får uppmuntran.

 • Uppskattning
  .. om han/hon får beröm.

 • Rent spel
  .. om han/hon lär sig rättvisa.

 • Känna kärlek i världen
  .. om han/hon accepteras och möts med vänskap.

årets ledare
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Alla unga entreprenörer som vågar utmana och utveckla sitt eget ledarskap är alltid stora vinnare.

Vi bedömer hur du agerat som ledare och entreprenör under hela året och att du vet var du är på väg och varför. Slutligen tillfrågas dina lärare om hur du agerat i klassen under hela läsåret.

Det här är den tuffaste och mest utvecklande process som finns i Sverige idag. Under 10-månader ska du vilja våga stiga ur din komfortzom och utsätta dig för reflektion och feedback från din privata och professionella omgivning.

Men, det finns alltid en som gör det där lilla extra.

 • Årets ledare 2014, Irma Weberg-Ekelund


Klicka på bilden för att läsa diplomet.
årets ledare 2014

chef vs ledare
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

När vi betraktar chefen vs ledaren är det viktigt att förstå att vi inte tittar på befattningen - chef, som t ex marknadschef, ekonomichef eller liknande.

Vi tittar på generaliseringar utifrån ett mentalt förhållningssätt till individen.

 

 • CHEF
  Position.
  Information.
  Uppgift.
  Tillsatt uppifrån.
  Direktiv.
  Styra. • LEDARE
  Relation.
  Kommunikation.
  Person.
  Bekräftad underifrån.
  Inspiratör.
  Coacha.

En chef måste du följa, en ledare vill du följa.

 

Läs mer! chef vs ledare - chef vs ledare »

"Den store ledaren har inget behov av att gå i täten
för honom räcker det med att visa färdriktningen"
- Henry Miller, 1891-1980, amerikansk författare

gässens lärdomar
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Genom att flyga i en V-formation, blir hela flockens räckvidd för varje flygning 71 % av flygsträckan än om varje fågel flög för sig själv.

 

 • Lärdom
  Människor som delar en gemensam riktning och känsla av gemenskap kan ta sig dit de ska snabbare och lättare med hjälp av varandras drivkraft.

 

Läs mer! ledarskap, relation, gräns - ledarskap enligt gässen »

mångfald
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Den moderna kvinnliga eller manliga ledaren förstår sig på att det är i olikheterna styrkan sitter. I deras företag är arbetsgruppen heterogen av en anledning; den är affärskritisk.

 

Heterogen kommer av grekiskans,

 • "Heteros" - annan, olika.
 • "Genos" - slag, sort.

 • "Oc " - olik, olikartad;
  som består av flera sinsemellan olika delar.

 

Det moderna och orädda ledarskapet satsar på personlig utveckling utifrån en inkluderande kultur på lika villkor utan särbehandling. Idag visar forskningen entydigt på att blandade grupper tar mer genomtänkta beslut än homogena och trångsinta grupper.

Homogena grupper där "alla" är lika värderar kamratskap eller tron på kamratskap högt. Gruppen är rädd för åsikter som sticker ut. Det inebär i sin tur att andra kreativa och innovativa åsikter inte tas om hand; de är obehagliga och diskuteras inte. En klassisk metafor är strutsen som stoppat ned sitt huvud i sanden.

 

Mångfald genererar,

 • Större urval
  - Ger företaget större chans att finna rätt person.
  - Brist på mångfald skrämmer bort den goda medarbetaren.

 • Bredare kompetens
  - Ger flera nya infallsvinklar.
  - Större samlad kunskapsbank.

  - Ökad kulturell intelligens.
  - Djupare förståelse för alla människors lika värde.

  - Större internationellt nätverk.

 • Bättre beslut
  - Blandade gruppe tar bättre beslut.

Christiano Ronaldo
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Utsedd till årets bästa manliga fotbollsspelare 2017 av FIFA.
Bästa kvnnliga fotbollsspelare blev Lieke Martens, FC Barcelona.

 

Christiano fick frågan av en journalist.
- Vad krävs för att bli bäst?

 

”Mycket, mycket arbete. Mycket tid på fotbollsplanen och mycket tid på gymet. Mycket tid med tränaren. Mycket kallt vatten, varmt vatten och mycket massage. Mycket mat och många års hängivenhet.”

- Christiano Ronaldo, en unik fotbollsspelare, Real Madrid

”Vad skadar det en människa, om hon förlorar hela världen, men vinner sin själ?”
- Kristoffer Leander, förord till ”Butcher’s Crossing”
dina tre viktiga C

u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Din personliga utveckling innehåller tre viktiga C. Om du vill ha ett fantastiskt liv måste du våga förändras.

 

 • Choices
  Du har alltid ett val. Du måste våga göra smarta val.

 • Chances
  Du måste våga ta de chanser som dyker upp.

 • Changes
  Du måste göra ett val och ta en chans för att du själv ska
  utvecklas och ditt liv ska kunna förändras till det bättre.
ledarskap enligt Jack Welch

u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Det finns ett antal spaltkilometer skrivet om både teoretiskt och praktiskt ledarskap. Biz4you.se gillar Jack Welch syn på det hela. Jack Welch är en stor och mytomspunnen ledare som var VD på Genaral Electric under åren 1981- 2001.

Mr Welch har desuutom skrivet många intressanta böcker.
Läs mer! Du kan läsa mer om Mr Welch här - Du kan läsa mer om Mr Welch här »

 

 • Vem är av det rätta virket?

  Är du född till en ledare eller kan
  du tränas till att bli en god ledare?

 

På sajten Business Insider beskriver Jack Welch
den goda ledarens fem olika drag.

 

 • Egenskaper
  Du föds med dem; de är din personlighet.

 • Positiv energi
  Var alltid glad och positiv. Ha rätt sorts energi. En "let go attityd"
  i både goda och tuffa situationer. Var krigaren som alltid står först i ledet. Visa ledarskap genom att aktivt vara en ledare.

 • Förmågan att engagera, motivera och inspirera
  Var genuint intresserad av dina medarbetare. Få ut rätt sorts
  energi från dina medarbetare så de vill ge det där lilla extra.
  Det där lilla extra gör så stor skillnad.

 • Färdigheter och förmågor
  Tränas upp genom praktisk erfarenhet; walk the talk.

 • Den vassa eggen
  Du måste våga ta beslut; alla sorts beslut. Det finns enbart ja
  eller nej. Aldrig kanske. Du ska våga ta genomtänkta och snabba beslut.

 • Förmågan att exekvera; genomföraren
  Du ska genomföra olika beslut och få saker gjorda.
  Du levererar rätt saker, vid rätt tidpunkt och med rätt kvalitet.

 • Passion
  En naturlig ledare har passion. Du bryr dig verkligen
  innerligt om det du gör. Du tror på det du gör och du
  arbetar hårt för att nå det du tror på.

candide av Voltaire
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Voltaire, 1694-1778, var författare och filosof. Han skrev många böcker bl a romanen "Candide" eller "Optimisten" 1759.

 

                    "odla din trädgård"

 

Boken avslutas med rekommendationen att du bör "odla din trädgård".

För att kunna odla din trädgård, måste du bli kultiverad. För att kunna bli kultiverad måste du ta del av och tänka igenom dina tidigare beslut. Det innebär att du ska omvandla tidigare händelser till erfarenheter, som i sin tur kan omvandlas till kunskap och visdom.

Det holistiska budskapet som Voltaire presenterar är med största sannoikhet, att du ska leva ditt liv genom att lära dig mer genom dina olika erfarenheter. Med andra ord - ledarskap.

7 dödssynder
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Ledarskap handlar om sunt förnuft. Som ledare ska du aldrig hamna i konflikt med nedan begrepp.

De 7 dödssynderna finns inte uppräknade i Bibeln utan det var påven Gregorius I, 540–604, tagit fram listan. De 7 dödssynderna är,

 

 • Högmod/stolthet [superbia].
 • Girighet [avaritia].

 • Lust/otukt [luxuria].
 • Avund [invidia].

 • Frosseri [gula].
 • Vrede [ira].

 • Lättja [acedia].
ledarskap, Colin Powell
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Colin Powell, USA's utrikesminister 2001-2005, hade ett antal
ledarskapregler som han levde efter.

 

 • #1
  Det är inte så illa som du tror.
  Det kommer att se bättre ut imorgon.

 • #2
  Bli arg, glöm det sen.

 • #3
  Undvik att ha ditt ego för nära din position så att om ifall
  du tappar din position, inte låter dig själv följa med.

 • #4
  Det är möjligt.

 • #5
  Var försiktig med vilka du väljer.

 • #6
  Låt inte ofördelaktig och osann fakta stå i vägen för ett
  bra beslut.

 • #7
  Du kan inte ta någon annans beslut. Du ska inte låta
  någon annan ta dina.

 • #8
  Var noggrann med detaljer.

 • #9
  Dela med dig av erkännande och beröm.

 • #10
  Håll dig lugn.
  Var god och omtänksam.

 • #11
  Ha en vision.
  Var krävande.

 • #12
  Lyssna inte på rädslor och nejsägare.

 • #13
  Ständig optimism smittar av och mångdubblar kraften.

halvfullt vs halvtomt
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

De allra flesta människor vill utvecklas både personligt och professionellt, men få orkar förändra sig själv. Ett steg närmare ett utvecklat självledarskap är att våga ändra på din inställning.

Du väljer själv hur du vill tolka dina upplevelser. Men, varför välja att tolka dem negativt när du faktiskt kan tolka dem som möjligheter i stället.

Livet blir lättare när du väljer att tolka glaset som halvfullt i stället för halvtomt. Den positiva inställningen tar dig alltid längre och så har du kul på vägen.

I psykosyntesen används metaforen med ekollonet som ligger på marken. Du kan se på det på två sätt. Antingen som att det blåst ner i en storm [motgång] eller att det ligger där för att starta en ny ek [potential, möjlighet].

80/20-regeln
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Du lär inte spela på golftouren om du inte slagit 10 000 bollar på rangen först. Du ska kunna slå rakt och långt och måste hantera alla klubbor i alla lägen på banan.

Alla slag är lika viktiga. Ett slag för mycket och du kan förlora matchen. En driver på 300 m är lika viktig som en inspel på 2 m eller en kort putt.

 

     "lär dig först bemästra grunderna inom ditt område"

 

80 - 90 % av din framgång kommer från ledarskapets grunder. Det kan t ex gälla olika gruppdynamiska teorier, reflektion, ge och ta feedback, kommunikation, konflikthantering eller coaching.

Det handlar exemplevis om hög aktivitet, ställa frågor, hjälpa andra, tro på dig själv, tro på dina produkter och ditt företag.

Du kommer möta många personer som kan prata ledarskap men som inte kan eller vågar utöva ledarskap.

 

          "våga sedan lära dig de sista 20 %,
           det kommer inte många andra göra"

 

80 % av de personer som du kommer i kontakt med vet vad som krävs och hur de ska utöva ledarskap. Men det är enbart 20 % som faktiskt orkar/vågar leverera och göra det som krävs

 

       "orka göra detta arbete, igen och igen och igen"

disciplin & uthållighet
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Enligt Kairos Future, trendspaning 2014, kommer disciplin och uthållighet vara en efterfrågad kompetens i framtiden. Den flesta personer orkar inte leverera det som krävs.

 

"Disciplin är bron mellan mål och åstadkommande"
- Jim Rohn

 

Det innebär att kontinuiteten och förmågan att göra det som andra inte är villiga att göra för att få de resultat som andra inte kommer att få i livet.

Det gäller att träna dig att vara uthållig och envis. Ge aldrig upp utan skapa och underhåll många kontakter så att du blir bäst.

 

Din viktigaste fråga är.
- Vad är jag villig att offra i tid idag för att vinna imorgon?

förändring kräver mod
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Det enda du vet om framtiden är att den förändras på något sätt.

Du kan inte fortsätta göra saker på samma sätt och förvänta dig ett annorlunda resultat. Om du vill åstadkomma en personlig eller en professionell utveckling måste du våga förändra något i ditt liv.

Kanske kan neurobics vara ett sätt för dig att stimulera annorlunda tänkande. Det innebär att motionera ditt nervsystem.

Du kan t ex borsta dina tänder med fel hand, duscha i mörker, utföra ditt träningsprogram bakvänt, springa din runda omvänt eller varför inte ta dg till arbetet på ett annat sätt.

Dessa små förndringar stimulerar synapserna i hjärnan och tvingar dessa göra nya kopplingar och banor vilket främjar din kreativitet.

 

Små förändringar ger oftast stor effekt.

mcGregor's teori X & teori Y
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

I slutet av 1950-talet presenterade Douglas McGregor sin teori X och teori Y som beskriver ledarens uppfattning om medarbetarnas attityd till arbetet.

McGregor hade undersökt många tidigare framlagda teorier och kikat på den samtida forskningen inom ledarskap och motivation. Han tyckte sig se ett mönster i hur människor betedde sig och sammanförde därför sina iakttagelser i teori X och teori Y.

 

 • Teori X
  Anses som passiv och i behov av stimuli för att reagera.

 • Teori Y
  Anses som aktiv och kreativ med lust och förmåga att ta ansvar för sina handlingar.

 

 

Läs mer! McGregor's teori X & teori Y - McGregor's teori X & teori Y »

 

Klicka på bilden för att öppna filen.

McGregor's teori x och teori y

 

ställa en fråga eller ge svar ..
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Det finns fyra dimensioner på hur du kommunicerar med dina
medarbetare.

 

Det goda sättet innebär att du,

 • Coachar.
 • Vägleder.

 

Det riktigt dåliga sättet innebär att du,

 • Påverkar.
 • Manipulerar.

 

Läs mer! att ställa en fråga eller at ge svar - att ställa en fråga eller att ge svar »

självledarskap
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

 

"Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att ändra sig själv"
- Leo Tolstoy

 

Det är först när du lärt dig ta ansvar för dig själv och dina handlingar som du kan leda andra. Självledarskap handlar om att ta huvudrollen i ditt eget liv och att själv skriva nästa kapitel.

 

Läs mer! självledarskap - självledarskap »

visionboard
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Ett av de bättre sätten att visualisera din framtid är att skapa en - visionboard. Den handlar inte om hur du tror att din framtid kommer att se ut, utan om hur du vill att den ska se ut.

Din visionboard är helt enkelt ett antal sammansatta bilder och text som sammantaget bildar en slags "anslagstavla" som visualiserar dina önskningar och drömmar. Kör så det ryker ..

 

Läs mer! visionboard - visionboard »

ledarskap, torsten jansson
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

New Wave's företagskultur bygger på,

En tydlig företagskultur som är tydlig där all personal [deras mål] /de flesta [idag] vet/känner till värderingar, krav och deras rättigheter.

Att organisationens chefer leder genom att föregå med gott exempel för alla övriga i organisationen, oavsett om det gäller kundbemötande, arbetstid, ärlighet, rak kommunikation eller kostnadsmedvetenhet.

Att organisationen följer och gillar de värderingar som finns i kulturen och gestaltas [efterlevs] av cheferna.

Enskilda medarbetare som trivs och utvecklas på sina jobb.

 

Läs mer! ledarskap enligt Torsten Jansso - ledarskap enligt Torsten Jansson »

SKALD®
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Modeller är nice, men bara om de är enkla att ta till sig.

Våra studenter använder sig av SKALD. som består av
5 ledord som inspirerar till personligt utveckling,

 

 • Servicemedvetenhet.
 • Kreativitet.
 • Ansvarstagande.
 • Ledarskap.
 • Drivkraft.


De gillar SKALD för att den,

 

 • Är lätt att komma ihåg.
 • Är lätt att förstå.

 • Förtydligar vad entreprenörskap kan vara.
 • Kopplas till deras eget varumärke.

 • Är lätt att reflektera kring.

 

Läs mer! skald - skald »

Läs mer! skald i praktiken - skald i praktiken »

du får det du är en story
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Ledarskap behöver inte vara svårt - du får det du är.

 

En munk som sitter vid sidan av en väg mellan två städer.
En man kommer gående längs vägen och frågar munken;

"Hur är människorna i staden jag är på väg till?"

Munken svarar med en fråga "Hur var människorna i staden du kommer ifrån?", varpå mannen i sin tur säger "de var lömska typer som inte gick att lita på. De var både otrevliga och fåordiga". Munken svarar; "du kommer uppleva att människorna i nästa stad är likadana".

En stund senare kommer en kvinna gående längs samma väg. Hon ställer samma fråga till munken om människorna i nästa stad och munken svarar med samma motfråga.

Kvinnans säger då "de var varmhjärtade och goda människor som tyckte om att samtala och skoja om livet". Munken svarar "du kommer uppleva att människorna i nästa stad är likadana".

 

Ledarskap behöver inte vara svårt - du får det du är.

"Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer och platser, utan att se det gamla, invanda med nya ögon"
- Marcel Proust, 1871-1922, fransk romanförfattare
 
 

coaching »

effektivitet »

etik & moral »

feedback »

filosofiskt-ledarskap »

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 

övningsuppgifter »