"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

kontoplan; bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan, bokföring - kontoplan; bokföring »

bokföring; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Bokföring är ett strukturerat system som registrerar liknande affärshändelser på samma "konto" varje gång. Det är lätt att lära sig men det kräver att du arbetar 30 min varje vecka för att rutiner och kontonummer ska fastna.

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #1, utgifter, inkomster & betalning - övningsuppgift #1; utgifter, inkomster & betalning »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #2, ökar & minskar - övningsuppgift #2; ökar & minskar »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #3, affärshändelser i text - övningsuppgift #3; affärshändelser i text »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #4, kontant utan moms - övningsuppgift #4; kontant utan moms »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #5, affärshändelser i text - övningsuppgift #5; affärshändelser i text »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #6, bokför fakturor - övningsuppgift #6; bokför fakturor »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #7, fyra [4] kontotyper - övningsuppgift #7; fyra kontotyper »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #8, bokför fakturor - övningsuppgift #8; bokför fakturor »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #9, bokför fakturan - övningsuppgift #9; bokför fakturan »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #10, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #10; inkl. eller exkl. moms »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #11, BAS-planens 4 kontotyper - övningsuppgift #11; BAS-planens 4 kontotyper »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #12, kontant utan moms - övningsuppgift #12; kontant utan moms »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #13, kontant utan moms - övningsuppgift #13; kontant utan moms »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #14, på kredit utan moms - övningsuppgift #14; på kredit utan moms »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #15, på kredit med moms - övningsuppgift #15; på kredit med moms »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #16, kontant utan moms - övningsuppgift #16; kontant utan moms »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #17, kontant utan moms - övningsuppgift #17; kontant utan moms »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #18, kontant med moms - övningsuppgift #18; kontant med moms »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #19, kontant med moms - övningsuppgift #19; kontant med moms »

Läs mer! löpande bokföring, nivå E, övningsuppgift #20, på kredit med moms - övningsuppgift #20; på kredit med moms »

 

Läs mer! löpande bokföring, facit, nivå E - löpande bokföring - facit; nivå E »

bokföring; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

 

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #21, rätt eller fel om bokföring - övningsuppgift #21; rätt eller fel om bokföring »

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #22, kontotyper, debet & kredit - övningsuppgift #22; kontotyper; debet & kredit »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #23, kontotyper, debet & kredit - övningsuppgift #23; kontotyper; debet & kredit »

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #24, blandade affärshändelser - övningsuppgift #24; blandade affärshändelser »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #25, rätt eller fel om moms - övningsuppgift #25; rätt eller fel om moms »

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #26, momsredovisning - övningsuppgift #26; momsredovisning »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #27, momsredovisning - övningsuppgift #27; momsredovisning »

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #28, lön, skatt & sociala avgifter - övningsuppgift #28; lön med skatt & sociala avgifter »

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #29, lön, skatt & sociala avgifter - övningsuppgift #29; lön med skatt & sociala avgifter »

Läs mer! löpande bokföring, nivå C, övningsuppgift #30, blandade affärshändelser - övningsuppgift #30; blandade affärshändelser »

 

Läs mer! löpande bokföring, facit, nivå C - löpande bokföring - facit; nivå C »

bokföring; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

 

 

Läs mer! löpande bokföring, nivå A, övningsuppgift #41, affärshändelser inkl moms - övningsuppgift #41; affärshändelser inkl moms »

Läs mer! löpande bokföring, nivå A, övningsuppgift #42, rätt eller fel, affärshändelser - övningsuppgift #42; rätt eller fel om affärshändelser »

 

Läs mer! löpande bokföring, facit, nivå A - löpande bokföring - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; löpande bokföring - fakta & exempel; löpande bokföring »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; grundbegrepp »

 

Läs mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; speciella händelser »

 

Läs mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; t-konto »

 

Läs mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; övrigt inom bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

bokföringsexempel »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »