"Doing business without advertising is like winking att a girl in the dark. You know what you are doing, but nobody else does"
- Steuart Henderson Britt, US managementförfattare
 
"Varenda affär som man föreslår mig är en dålig affär, för om den vore bra skulle man inte föreslå mig den"
- André Maurois, 1885-1967, fransk författare

vad är en undersökning?
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

En marknadsundersökning undersöker konsumentmönster. Den används för att utröna hur tilltänkta kunder agerar på marknaden.

Företaget undersöker hur potentiella "kunder" använder företagets varor och tjänster samt deras inställning till företagets varumärke.

Vanligtvis är en marknadsundersökning riktad till en specifik målgrupp med avseende påkön, ålder, inkomst och bostadsort; s k segmentering.

att lyssna på kunden
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

Det blir viktigare och viktigare att att lyssna på kunden. Information är makt och den som vet mest vinner slaget.

En marknadsundersökning görs när du har behov av information. Det innebär att du ställer frågor till marknaden. Det kan du göra via,

 

 • Enkät.
 • Telefon.
 • Intervjuer.

jämförelse mellan olika metoder
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

När du väljer vilken marknadsundersökning du ska göra handlar det alltid om att välja mellan,

 

 • Information.
 • Tid.
 • Pengar.

 

Läs mer! jämförelse mellan olika frågemetoder - jämförelse mellan olika frågemetoder »

strukturera din undersökning
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

Som alltid när du startar ett projekt eller liknande är det viktigt att veta vad du ska göra. Du ska definiera ett antal andra viktiga variabler före du börjar formulera undersökningens frågor.


För absolut bästa resultat gäller det att skapa en underliggande struktur att arbeta efter.

 

Om du saknar struktur kommer dina frågor och därmed dina svar att bli fel riktade, vilket är katastrof.

 

 • Fel inställning genererar fel frågor.
 • Fel frågor genererar fel svar.

 • Fel svar genererar fel beslut.
 • Fel beslut genererar oreda.

 • Oreda genererar dålig lönsamhet.

 

Läs mer! checklist, detaljer - struktur inför din marknadsundersökning »

kundattitydundersökning
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

Den vanligaste marknadsundersökningen är den s k kundattityd- undersökningen. Här kommer en trevlig sådan från MacWorld.

 

Läs mer! kundattitydundersökning - kundattitydundersökning »

checklist
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

Fördelar med en checklista är att du sparar tid. Du kan snabbt,

 

 • Få en översikt.

 • Skapa en bild av undersökningens omfattning.

 • Se undersökningen samtliga aktiviteter.

 • Se vilket behov av tid som kommer gå åt.

 • Se undersökningen struktur.

 • Få en säkerhet - du missar inget.

 • Bocka av det du gjort.

 

Läs mer! checklist, marknadsundersökning - checklist, marknadsundersökning »

 

rätt tankar
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

Ett av våra företag gjorde en marknadsundersökning. Här är deras tankar före de började med sina frågor.

 

Läs mer! checklist, detaljer - rätt tankar »

att formulera frågor
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

När du har ett uttalat syfte med din undersökning och vet,

 

 • Vad du vill ha reda på?
 • Vem du vill fråga?
 • Vilka frågor, på ett ungefär, som du vill ställa?

 

Då ska du formulera konkreta frågor. Men, fundera igenom dina
frågor noggrannt.

 

 • Ställ aldrig ledande frågor.
 • Koppla frågorna till ditt syfte.

 • Vad vill du veta?
 • Less is always moore.

 • Rätt ordning, tack!
 • Tänk på antalet.

 • Testa först.
 • Rensa.

 

Läs mer! checklist, detaljer - att formulera frågor »

öppna & slutna frågor
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

När du arbetar marknadsundersökningar är frågor ett av dina absolut viktigaste verktyg. När du formulerar en genomtänkt fråga kan du styra respondentens svar till ett för dig viktigt område.

Frågor kan vara av öppen eller sluten natur,

 

 • Öppen fråga
  En fråga som inte har givna svarsalternativ.

 • Sluten fråga
  En fråga som har två eller flera svarsalternativ,
  t ex ja eller nej.

 

Läs mer! öppna & slutna frågor - öppna & slutna frågor »

intervjustadier
m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

För att säkerställa kvalitén i kvalitativa studier kan du följa Jan Trosts syn på intervjuprocessen. Trost delar, i sin bok "Kvalitativa Intervjuer", in intervjuprocessen i nedanstående sju delar,

 

 1. Tematisering.
 2. Design.

 3. Intervjun.
 4. Överför till bearbetningsbar form.

 5. Bearbetning och analys.
 6. Resultatet.

 7. Rapportering.

 

Läs mer! Jan Trost's intervjustadier - Jan Trost's intervjustadier »

"Ett arkivskåp är en möbel där papper kommer bort i
alfabetisk ordning"

- Bengt Söderman
 

affärsidé »

affärsplan »

gratis bilder »
enkla logotyper »
kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »
« marknadsundersök

modeller »

mässan »

mätbara mål »

pressrelease »

produkt »

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »