"When life puts you in tough situations, dont' say why me? Just say - try me"
- Just saying
 
"I did it my way"
- Frank Sinatra, 1915-1998, entertainer & sångare

grundbegrepp; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

Ekonomi är som ett nytt språk. Du måste behärska begreppen annars förstår du inte. Redovisningens grundbegrepp är nödvändiga för att ha full koll på företagets ekonomi.

 

» övningsuppgift #1; påläggs- & marginalmoms »

» övningsuppgift #2; påläggs- & marginalmoms »

 

» övningsuppgift #3; utgift & utbetalning »

» övningsuppgift #4; utgift & utbetalning »

 

» övningsuppgift #5; inkomst & inbetalning »

» övningsuppgift #6; inkomst & inbetalning »

 

» övningsuppgift #7; datum - utgift & utbetalning »

» övningsuppgift #8; datum - utgift & utbetalning »

 

» övningsuppgift #9; datum - inkomst & inbetalning »

» övningsuppgift #10; datum inkomst & inbetalning »

 

» övningsuppgift #11; är moms 0,20 eller 0,25 »

» övningsuppgift #12; är moms 0,20 eller 0,25 »

 

» övningsuppgift #13; utgift + moms = utbetalning »

» övningsuppgift #14; utgift + moms = utbetalning »

 

» övningsuppgift #15; inkomst + moms = inbet »

» övningsuppgift #16; inkomst + moms = inbet »

 

» övningsuppgift #17; datum för utgift & utbet »

» övningsuppgift #18; datum för utgift & utbet »

 

» övningsuppgift #19; datum för inkomst & inbet »

» övningsuppgift #20; datum för inkomst & inbet »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå E »

grundbegrepp; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

 

 

» övningsuppgift #21; inkl. eller exkl. moms »

» övningsuppgift #22; inkl. eller exkl. moms »

 

» övningsuppgift #23; inkl. eller exkl. moms »

» övningsuppgift #24; inkl. eller exkl. moms »

 

» övningsuppgift #25; olika grundbegrepp »

» övningsuppgift #26; olika grundbegrepp »

 

» övningsuppgift #27; kostnad & intäkt »

» övningsuppgift #28; kostnad & intäkt »

 

» övningsuppgift #29; kostnad & intäkt »

» övningsuppgift #30; kostnad & intäkt »

 

» övningsuppgift #31; blandade grundbegrepp »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå C »

grundbegrepp; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

 

 

» övningsuppgift #41; blandade begrepp »

» övningsuppgift #42; utgift, utbetalning & kostnad »

 

» övningsuppgift #43; fakturadatum »

» övningsuppgift #44; inköp & försäljning »

 

» övningsuppgift #45; när inträffar grundbegrepp »

» övningsuppgift #46; olika affärshändelser »

 

» övningsuppgift #47; blandade begrepp »

» övningsuppgift #48; utgift, utbetalning & kostnad »

 

» övningsuppgift #49; försäljning & inköp »

» övningsuppgift #50; försäljning »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om grundbegrepp »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 

 

 

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

exempel utan moms »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »