"When life puts you in tough situations, dont' say why me? Just say - try me"
- Just saying
 
"I did it my way"
- Frank Sinatra, 1915-1998, entertainer & sångare

grundbegrepp; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

Ekonomi är som ett nytt språk. Du måste behärska begreppen annars förstår du inte. Redovisningens grundbegrepp är nödvändiga för att ha full koll på företagets ekonomi.

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #1, påläggs- & marginalmomsgrundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #1, påläggs- & marginalmoms - övningsuppgift #1; påläggs- & marginalmoms »

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #2, grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #1, påläggs- & marginalmoms - övningsuppgift #2; påläggs- & marginalmoms »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #3, utgift & utbetalning - övningsuppgift #3; utgift & utbetalning »

Träna mer! grundbegrepp, uppgift #4, utgift & utbetalning - övningsuppgift #4; utgift & utbetalning »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #5, inkomst & inbetalning - övningsuppgift #5; inkomst & inbetalning »

Träna mer! grundbegrepp, uppgift #6, inkomst & inbetalning - övningsuppgift #6; inkomst & inbetalning »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #7, datum – utgift & utbetalning - övningsuppgift #7; datum - utgift & utbetalning »

Träna mer! grundbegrepp, uppgift #8, datum – utgift & utbetalning - övningsuppgift #8; datum - utgift & utbetalning »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #9, datum – inkomst & inbetalning - övningsuppgift #9; datum - inkomst & inbetalning »

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #10, datum – inkomst & inbetalning - övningsuppgift #10; datum inkomst & inbetalning »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #11, är moms 0,20 eller 0,25 - övningsuppgift #11; är moms 0,20 eller 0,25 »

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #12, är moms 0,20 eller 0,25 - övningsuppgift #12; är moms 0,20 eller 0,25 »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #13, utgift + moms = utbetalning - övningsuppgift #13; utgift + moms = utbetalning »

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #14, utgift + moms = utbetalning - övningsuppgift #14; utgift + moms = utbetalning »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #15, inkomst + moms = inbet - övningsuppgift #15; inkomst + moms = inbet »

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #16, inkomst + moms = inbet - övningsuppgift #16; inkomst + moms = inbet »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #17, datum för utgift & utbet - övningsuppgift #17; datum för utgift & utbet »

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #18, datum för utgift & utbet - övningsuppgift #18; datum för utgift & utbet »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #19, datum för inkomst & inbet - övningsuppgift #19; datum för inkomst & inbet »

Träna mer! grundbegrepp, nivå E, övningsuppgift #20, datum för inkomst & inbet - övningsuppgift #20; datum för inkomst & inbet »

 

Läs mer! grundbegrepp, facit, nivå E - grundbegrepp - facit; nivå E »

grundbegrepp; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

 

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #21, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #21; inkl. eller exkl. moms »

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #22, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #22; inkl. eller exkl. moms »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #23, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #23; inkl. eller exkl. moms »

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #24, inkl. eller exkl. moms - övningsuppgift #24; inkl. eller exkl. moms »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #25, olika grundbegrepp - övningsuppgift #25; olika grundbegrepp »

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #26, olika grundbegrepp - övningsuppgift #26; olika grundbegrepp »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #27, kostnad & intäkt - övningsuppgift #27; kostnad & intäkt »

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #28, kostnad & intäkt - övningsuppgift #28; kostnad & intäkt »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #29, kostnad & intäkt - övningsuppgift #29; kostnad & intäkt »

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #30, kostnad & intäkt - övningsuppgift #30; kostnad & intäkt »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå C, övningsuppgift #31, blandade grundbegrepp - övningsuppgift #31; blandade grundbegrepp »

 

Träna mer! grundbegrepp, facit, nivå C - grundbegrepp - facit; nivå C »

grundbegrepp; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

 

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #41, övningsuppgift #41, blandade begreppgrundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #41, övningsuppgift #41, blandade begrepp - övningsuppgift #41; blandade begrepp »

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #42, utgift, utbetalning & kostnad - övningsuppgift #42; utgift, utbetalning & kostnad »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #43, övningsuppgift #43, fakturadatum - övningsuppgift #43; fakturadatum »

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #44, övningsuppgift #44, inköp & försäljning - övningsuppgift #44; inköp & försäljning »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #45, när inträffar grundbegrepp - övningsuppgift #45; när inträffar grundbegrepp »

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #46, olika affärshändelser - övningsuppgift #46; olika affärshändelser »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #47, blandade begrepp - övningsuppgift #47; blandade begrepp »

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #48, utgift, utbetalning & kostnad - övningsuppgift #48; utgift, utbetalning & kostnad »

 

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #49, försäljning & inköp - övningsuppgift #49; försäljning & inköp »

Träna mer! grundbegrepp, nivå A, övningsuppgift #50, försäljning - övningsuppgift #50; försäljning »

 

Träna mer! grundbegrepp, facit, nivå A - grundbegrepp - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  g r u n d b e g r e p p

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; grundbegrepp - fakta & exempel; grundbegrepp »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; löpande bokföring »

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; speciella händelser »

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; t-konto »

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; övrigt inom bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

bokföringsexempel »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »