"Det värsta med framgång är att försöka hitta någon som är glad för din skull"
- Bette Midler, 1945-, sångerska, skådespelerska & gay-ikon
 
"Så du har några fiender…bra, det betyder att du stod upp för något"
- Winston Churchill, 1947-1965, premiärminister & nobelpristagare 1953

kontoplan; bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan, bokföring - kontoplan; bokföring »

t-konto; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Övningsuppgifter med diverse kontanta affärshändelser utan moms och med moms. Du får bekanta dig med både resultat- och balansräkning på t-konto och testa att göra enkla bokslut.

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #1, konteringsrutor vs t-konton - övningsuppgift #1; konteringsrutor vs t-konton »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #2, konteringsrutor vs t-konton - övningsuppgift #2; konteringsrutor vs t-konton »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #3, konteringsrutor vs t-konton - övningsuppgift #3; konteringsrutor vs t-konton »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #4, t-konton vs konteringsrutor - övningsuppgift #4; t-konton vs konteringsrutor »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #5, t-konton och årets resultat - övningsuppgift #5; t-konton och årets resultat »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #6, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #6; kontanta händelser, ej moms »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #7, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #7; kontanta händelser, ej moms »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #8, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #8; kontanta händelser, ej moms »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #9, t-konton och årets resultat - övningsuppgift #9; t-konton och årets resultat »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #10, RR & BR på t-konton - övningsuppgift #10; RR & BR på t-konton »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #11, inköp & försäljning, ej moms - övningsuppgift #11; inköp & försäljning, ej moms »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #12, inköp & försäljning med moms - övningsuppgift #12; inköp & försäljning med moms »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #13, inköp & försäljning med moms - övningsuppgift #13, inköp & försäljning med moms »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #14, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #14, kontanta händelser, ej moms »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #15, kontanta händelser, ej moms - övningsuppgift #15; kontanta händelser, ej moms »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #16, enkelt bokslut utan moms - övningsuppgift #16; enkelt bokslut utan moms »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #17, enkelt bokslut, ej moms - övningsuppgift #17; enkelt bokslut, ej moms »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #18, resultaträkning i rapportform - övningsuppgift #18; resultaträkning i rapportform »

 

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #19, balanskonton & balansräkning - övningsuppgift #19; balanskonton & balansräkning »

Träna mer! t-konto, nivå E, övningsuppgift #20, händelser på kredit, ej moms - övningsuppgift #20; händelser på kredit, ej moms »

 

Träna mer! t-konto, facit, nivå E - t-konto - facit; nivå E »

t-konto; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Övningsuppgifter med diverse affärshändelser med inköp och försäljning på kredit. Du registrerar både ingående- och utgående moms och gör ett enkla bokslut på t-konton.

 

Träna mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #21, affärshändelser med moms - övningsuppgift #21; affärshändelser med moms »

Träna mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #22, affärshändelser med moms - övningsuppgift #22; affärshändelser med moms »

 

Träna mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #23, affärshändelser med moms - övningsuppgift #23; affärshändelser med moms »

Träna mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #24, affärshändelser med moms - övningsuppgift #24; affärshändelser med moms »

 

Träna mer! t-konto, nivå C, övningsuppgift #25, affärshändelser med moms - övningsuppgift #25; affärshändelser med moms »

 

Träna mer! t-konto, facit, nivå C - t-konto - facit; nivå C »

t-konto; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du registrerar både ingående- och utgående moms, periodiserar och gör bokslut på t-konton. Övningsuppgifter med diverse affärshändelser på kredit kan innehålla,

 • Erhållna kassarabatter.
 • Lämnade kassarabatter.

 • Dröjsmålsränta.
 • Kundförluster.

 • Import.
 • Införsel.

 • Valutaeffekter.

 

Träna mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #41, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #41; blandade affärshändelser »

Träna mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #42, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #42; blandade affärshändelser »

 

Träna mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #43, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #43; blandade affärshändelser »

Träna mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #44, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #44; blandade affärshändelser »

 

Träna mer! t-konto, nivå A, övningsuppgift #45, blandade affärshändelser med bokslut - övningsuppgift #45; blandade affärshändelser »

 

Träna mer! t-konto, facit, nivå A - t-konto - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; T-konto - fakta & exempel; t-konto »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; löpande bokföring »

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; grundbegrepp »

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; speciella händelser »

 

Träna mer! fakta & exempel; löpande bokföring - övningsuppgifter; övrigt inom bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

bokföringsexempel »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »