"Om du önskar att saker skulle vara annorlunda, så kanske svaret är att vara annorlunda själv"
- Norman Vincent Peale, 1898-1993, präst & författare
 
"Låt inte oljudet av andras åsikter dränka din inre röst"
- Steve Jobs, 1955-2011, pionjär & guru

kontoplan; bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen
på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

» liten kontoplan till övningsuppgifter »

speciella händelser; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Före du börjar träna på speciella händelser måste du vara säker på vanlig löpande bokföring [debet & kredit]. Du måste klara av att bokföra olika leverantörsskulder med moms och olika kundfordringar med moms.

 

» övningsuppgift #1; beräkna ränta på lån »

» övningsuppgift #2; inventariernas bokförda värde »

 

» övningsuppgift #3; införsel från länder inom EU »

» övningsuppgift #4; befarade kundförluster »

 

» övningsuppgift #5; kreditfakturor är minusfakturor »

» övningsuppgift #6; lämnade kassarabatter »

 

» övningsuppgift #7; import från länder utanför EU »

» övningsuppgift #8; erhållna kassarabatter »

 

» övningsuppgift #9; beräkna dröjsmålsräntor »

» övningsuppgift #10; konstaterade kundförluster »

 

» övningsuppgift #11; kontant försäljning & med kort »

» övningsuppgift #12; beräkna och bokföra ränta »

 

» övningsuppgift #13; import från länder utanför EU »

» övningsuppgift #14; erhållna kassarabatter »

 

» övningsuppgift #15; befarade kundförluster »

» övningsuppgift #16; konstaterade kundförluster »

 

» övningsuppgift #17; beräkna dröjsmålsräntor »

» övningsuppgift #18; lämnade kassarabatter »

 

» övningsuppgift #19; införsel från länder inom EU »

» övningsuppgift #20; butik - presentkort & årsavgift »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå E »

speciella händelser; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

 

 

» övningsuppgift #21; erhållen kassarabatt »

» övningsuppgift #22; befarad kursförlust »

 

» övningsuppgift #23; dröjsmålsränta »

» övningsuppgift #24; lämnad kassarabatt »

 

» övningsuppgift #25; införsel från EU »

» övningsuppgift #26; import från land utanför EU »

 

» övningsuppgift #27; konstaterad kundförlust »

» övningsuppgift #28; bokfört värde »

 

» övningsuppgift #29; rätt eller fel »

» övningsuppgift #30; upplupen ränta »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå C »

 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t - k o n t o n

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om löpande bokföring »

träna fler övninguppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

» träna på fler övningsuppgifter; löpande bokföring »

 

» träna på fler övningsuppgifter; grundbegrepp »

 

» träna på fler övningsuppgifter; t-konto »

 

» träna på fler övningsuppgifter; övrigt inom bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bokföring »

exempel utan moms »

ekonomisk info »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »