"Även om du är på rätt spår, blir du överkörd om du bara sitter där"
- Will Rogers, 1879-1935, cowboy, kolumnist & skådespelare
 
"Stora arbeten utförs inte av styrka utan av uthållighet"
- Samuel Johnson, 1709-1784, författare, kritiker & språkvetare

bokslutstablå; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t s t a b l å

Bokslutstablån på E-nivå är uppbyggd så att den, normalt, visar
RR & BR på endast "en" sida där du tränar enklare omföringar.

 

» övningsuppgift #1; förutbetald försäkringspremie »

» övningsuppgift #2; upplupen semesterlön »

 

» övningsuppgift #3; förutbetald lokalhyra »

» övningsuppgift #4; upplupen räntekostnad »

 

» övningsuppgift #5; varukostnad »

» övningsuppgift #6; förutbetalda hyresintäkter »

 

» övningsuppgift #7; avskrivning »

» övningsuppgift #8; årets resultat »

 

» övningsuppgift #9; upplupen räntekostnad »

» övningsuppgift #10; förutbetald lokalhyra »

 

» övningsuppgift #11; varukostnad »

» övningsuppgift #12; avskrivning »

 

» övningsuppgift #13; förutbetalda hyresintäkter »

» övningsuppgift #14; upplupen semesterlön »

 

» övningsuppgift #15; förutbetald försäkringspremie »

» övningsuppgift #16; årets resultat & UB kassa »

 

» övningsuppgift #17; årets resultat & skulder »

» övningsuppgift #18; IB & UB kundfordringar »

 

» övningsuppgift #19; avskrivningar & bokfört värde »

» övningsuppgift #20; avskrivning & årets resultat »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå E »

bokslutstablå; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t s t a b l å

Bokslutstablån på C-nivå är uppbyggd så att den, normalt, visar
RR & BR på två sidor med svårare uppgifter och fler omföringar.

 

» övningsuppgift #21; inventarier & varulager »

» övningsuppgift #22; lager & lokalkostnader »

 

» övningsuppgift #23; fel kontering & eget uttag »

» övningsuppgift #24; ofullständig fakturering »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå C »

finn fem fel; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n n  f e m  f e l 

 

» övningsuppgift #11; resultaträkning »

» övningsuppgift #12; balansräkning »

» övningsuppgift #13; resultaträkning »

 

» facit ill övningsuppgifter - nivå C »

finn tio fel; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n n  t i o  f e l 

 

» övningsuppgift #21; resultaträkning »

» övningsuppgift #22; resultaträkning »

» övningsuppgift #23; balansräkning »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t s t a b l å

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om bokslutatablå »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

» träna på fler övningsuppgifter; avskrivningar »

 

» träna på fler övningsuppgifter; delårsbokslut »

 

» träna på fler övningsuppgifter; nyckeltal »

 

» träna på fler övningsuppgifter; periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter