"Även om du är på rätt spår, blir du överkörd om du bara sitter där"
- Will Rogers, 1879-1935, cowboy, kolumnist & skådespelare
 
"Stora arbeten utförs inte av styrka utan av uthållighet"
- Samuel Johnson, 1709-1784, författare, kritiker & språkvetare

bokslutstablå; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t s t a b l å

Bokslutstablån på E-nivå är uppbyggd så att den, normalt, visar
RR & BR på endast "en" sida där du tränar enklare omföringar.

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #1, förutbetald försäkringspremie - övningsuppgift #1; förutbetald försäkringspremie »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #2, upplupen semesterlön - övningsuppgift #2; upplupen semesterlön »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #3, förutbetald lokalhyra - övningsuppgift #3; förutbetald lokalhyra »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #4, upplupen räntekostnad - övningsuppgift #4; upplupen räntekostnad »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #5, varukostnad - övningsuppgift #5; varukostnad »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #6, förutbetalda hyresintäkter - övningsuppgift #6; förutbetalda hyresintäkter »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #7, avskrivning - övningsuppgift #7; avskrivning »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #8, årets resultat - övningsuppgift #8; årets resultat »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #9, upplupen räntekostnad - övningsuppgift #9; upplupen räntekostnad »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #10, förutbetald lokalhyra - övningsuppgift #10; förutbetald lokalhyra »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #11, varukostnad - övningsuppgift #11; varukostnad »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #12, avskrivning - övningsuppgift #12; avskrivning »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #13, förutbetalda hyresintäkter - övningsuppgift #13; förutbetalda hyresintäkter »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #14, upplupen semesterlön - övningsuppgift #14; upplupen semesterlön »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #15, förutbetald försäkringspremie - övningsuppgift #15; förutbetald försäkringspremie »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #16, årets resultat & UB kassa - övningsuppgift #16; årets resultat & UB kassa »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #17, årets resultat & skulder - övningsuppgift #17; årets resultat & skulder »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #18, IB & UB kundfordringar - övningsuppgift #18; IB & UB kundfordringar »

 

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #19, avskrivningar & bokfört värde - övningsuppgift #19; avskrivningar & bokfört värde »

Träna mer! bokföringstablå, nivå E, övningsuppgift #20, avskrivning & årets resultat - övningsuppgift #20; avskrivning & årets resultat »

 

 

Träna mer! bokslutstablå, facit, nivå E - bokslutstablå - facit; nivå E »

bokslutstablå; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t s t a b l å

Bokslutstablån på C-nivå är uppbyggd så att den, normalt, visar
RR & BR på två sidor där du tränar lite svårare och fler omföringar.

 

Träna mer! bokslutstablå, nivå C, övningsuppgift #21, inventarier & varulager - övningsuppgift #21; inventarier & varulager »

Träna mer! bokslutstablå, nivå C, övningsuppgift #22, lager & lokalkostnader - övningsuppgift #22; lager & lokalkostnader »

 

Träna mer! bokslutstablå, nivå C, övningsuppgift #23, fel kontering & eget uttag - övningsuppgift #23; fel kontering & eget uttag »

Träna mer! bokslutstablå, nivå C, övningsuppgift #24, ofullständig fakturering - övningsuppgift #24; ofullständig fakturering »

 

 

Träna mer! bokslutstablå, facit, nivå C - bokslutstablå - facit; nivå C »

finn fem fel; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n n  f e m  f e l 

 

Träna mer! finn fem fel, övningsuppgift #11 - resultaträkning - övningsuppgift #11; resultaträkning »

Träna mer! finn fem fel, övningsuppgift #12 - balansräkning - övningsuppgift #12; balansräkning »

Träna mer! finn fem fel, övningsuppgift #13 - resultaträkning - övningsuppgift #13; resultaträkning »

 

Träna mer! finn fem [5] fel, facit, nivå C - finn fem fel, facit, nivå C »

finn tio fel; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n n  t i o  f e l 

 

Träna mer! finn tio fel, övningsuppgift #21 - resultaträkning - övningsuppgift #21; resultaträkning »

Träna mer! finn tio fel, övningsuppgift #22 - resultaträkning - övningsuppgift #22; resultaträkning »

Träna mer! finn tio fel, övningsuppgift #23 - balansräkning - övningsuppgift #23; balansräkning »

 

Träna mer! finn tio [10] fel, facit, nivå A - finn tio fel - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t s t a b l å

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; bokslutatablå - fakta & exempel; bokslutatablå »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - avskrivningar - övningsuppgifter; avskrivningar »

 

Träna mer! övningsuppgifter - delårsbokslut - övningsuppgifter; delårsbokslut »

 

Träna mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; nyckeltal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter