"Anförtro dig till en, inte till två. Världen vet vad tre vet"
- Hávamál, 800-1050, Odens Sång från isländska Eddan
 
”De tystlåtnaste människorna är i regel de som har den högsta tanken om sig själva”
- William Hazlitt, 1778-1830, författare & filosof

delårsbokslut
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  d e l å r s b o k s l u t

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

» kontoplan till övningsuppgifter »

syfte; delårsbokslut i UF
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  d e l å r s b o k s l u t 

När du gjort några bokslut manuellt har du full koll på att göra
enkla bokslut och bokföringsprogrammets vanligaste rapporter.

 

 • Uppgiften

  1. Bokför affärshändelserna i medföljande konteringsrutor.
  2. Gör en ekonomisk dagbok [koll på pengarna].
  3. Gör företagets bokslut.
  4. Ta fram resultat- & balansrapport [preliminärt].
  4. Skapa en verifikationslista.
  5. Skapa en huvudbok.
  6. Ta fram resultat- & balansräkning.
  6. Ta fram relevanta nyckeltal.


 • Facit

  1. Bokförda affärshändelser.
  2. Ekonomisk dagbok.
  3. Verifikationslista.
  4. Huvudbok.
  5. Resultat & balansräkning.
  6. Nyckeltal med formler.

övningsuppgift #1; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  d e l å r s b o k s l u t

 

 

övningsuppgift med affärshändelser #1 »

facit till affärshändelser #1 »

facit till ekonomisk dagbok »

facit till verifikationslista »

facit till huvudbok »

facit till resultat- & balansräkning »

 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  d e l å r s b o k s l u t

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om bokslut »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

» träna på fler övningsuppgifter; avskrivning »

 

» träna på fler övningsuppgifter; bokslutstablå »

 

» träna på fler övningsuppgifter; nyckeltal »

 

» träna på fler övningsuppgifter; periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

redovisningsprinciper »

varulager »

årsredovisningar »
 

« övningsuppgifter