"Hur kan vi begära att någon annan skall kunna bevara vår hemlighet när vi inte själva kunde det"
- François de la Rochefoucauld, 1613-1680, hertig & författare
 
"Jag vet att det är en hemlighet, för det viskas om det överallt"
- William Congreve, 1670-1729, dramatiker & poets

formelsamling; nyckeltal
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  n y c k e l t a l 

Du ska inte behöva lära dig alla formler utantill. Använd formelsamlingen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

» formelsamling; nyckeltal »

nyckeltal; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  n y c k e l t a l 

Du tränar enklare övningar med olika nyckeltal baserat på enklare resultat- och balansräkningar.

 

» övningsuppgift #1; balansräkningen »

» övningsuppgift #2; resultaträkningen »

 

» övningsuppgift #3; kassalikviditet »

» övningsuppgift #4; kassalikviditet »

 

» övningsuppgift #5; balanslikviditet »

» övningsuppgift #6; kassa- & balanslikviditet »

 

» övningsuppgift #7; kassa- & balanslikviditet »

» övningsuppgift #8; soliditet »

 

» övningsuppgift #9; konstruera dina nyckeltal »

» övningsuppgift #10; avkastning på eget kapital »

 

» övningsuppgift #11; rätt eller fel om likviditet »

» övningsuppgift #12; vinstmarginal »

 

» övningsuppgift #13; avkastning på totalt kapital »

» övningsuppgift #14; kassalikviditet & soliditet »

 

» övningsuppgift #15; vinstmarginal »

» övningsuppgift #16; avkastning på eget kapital »

 

» övningsuppgift #17; balanslikviditet & soliditet »

» övningsuppgift #18; avkastning på totalt kapital »

 

» övningsuppgift #19; blandade nyckeltal »

» övningsuppgift #20; soliditet »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå E »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  n y c k e l t a l

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om nyckeltal »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

» träna på fler övningsuppgifter; avskrivning »

 

» träna på fler övningsuppgifter; bokslutstablå »

 

» träna på fler övningsuppgifter; delårsbokslut »

 

» träna på fler övningsuppgifter; periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter